Kerk aan huis II

Kerk aan huis (Oude Kerk)

In de maand mei pakken we de draad van de Kerk-aan- huisbijeenkomsten weer op. Wat fijn dat dit weer kan, na twee jaar. Kerk aan huis is een activiteit die speciaal bedoeld is om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek. Deze keer zullen we ons richten op het thema ‘Lijden’. Leed kennen we allemaal in ons eigen leven en in het leven van mensen om ons heen. Bovendien leven we in een wereld waarin het leed ons dagelijks overrompelt en aangrijpt vanuit de krant en de televisie.

De centrale vraag is: hoe gaan wij om met al dat leed, hoe verhouden wij ons er toe, ook als het ons persoonlijk treft? Want dat kan op vele manieren. Je focust je bijvoorbeeld op het zo snel mogelijk achter je laten van de ellende; je ondergaat het lijdzaam; je wordt onverschillig en sluit je er voor af; je leeft er bij langs; je komt er in om. Maar het kan ook anders.

thuisWe zullen dit thema benaderen vanuit verschillende Bijbelverhalen die over lijden gaan. We zullen in het bijzonder stilstaan bij het lijden van Jezus, en ons samen bezinnen op wat wij kunnen leren van hoe Hij met zijn lijden omging, en wat de betekenis hiervan voor ons persoonlijk kan zijn. Dat brengt ons verder in ons eigen leven.
In de voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de bijeenkomsten van Kerk aan huis. Na afloop was iedereen steeds van mening dat deze ontmoetingen vaker gehouden zouden moeten worden. Zoals een deelnemer het verwoordde: “Je leert elkaar op een heel andere manier kennen, en dat is versterkend, ook voor je eigen geloof”.
U kunt kiezen uit twee gelegenheden (NB: op beide data wordt hetzelfde programma gevolgd):

maandag 9 mei van 14.00-16.00 uur, of
donderdag 12 mei van 20.00-22.00 uur.

De bijeenkomsten worden gehouden ten huize van enkele gemeenteleden; per keer kunnen er ongeveer dertien deelnemers worden ontvangen. Eventueel kan er, als er erg veel belangstelling is, nog een extra bijeenkomst worden gehouden na de zomervakantie.

U kunt zich aanmelden per email: maria.opgelder@kpnplanet.nl,
of telefonisch: 06 54 91 16 06. Geef daarbij alstublieft ook de datum van uw voorkeur aan. Aangemelde gemeenteleden krijgen vervolgens bericht over de plek waar de bijeenkomst gehouden wordt, want op het moment dat ik dit schrijf is dat nog niet bekend.

Maria Opgelder