Kerk aan huis

Oude Kerk

In de maand mei zullen er weer twee Kerk-aan-huis-bijeenkomsten zijn. Kerk-aan-huis is een activiteit die speciaal bedoeld is om elkaar in een ongedwongen sfeer te ontmoeten en te komen tot een geloofsgesprek.

Kerkaanhuis

In de voorgaande jaren was er veel belangstelling voor de bijeenkomsten van Kerk aan huis. Na afloop was iedereen steeds van mening dat deze ontmoetingen vaker gehouden zouden moeten worden. Zoals een deelnemer het verwoordde: ‘Je leert elkaar op een heel andere manier kennen, en dat is versterkend, ook voor je eigen geloof’.

U kunt kiezen uit twee gelegenheden. Er zal een middagbijeenkomst en een avondbijeenkomst worden aangeboden (NB: op beide data wordt hetzelfde programma gevolgd), zodat u kunt kiezen voor een datum en tijdstip dat u het prettigst vindt.

De bijeenkomsten worden gehouden ten huize van enkele gemeenteleden, en per keer kunnen er ongeveer dertien deelnemers worden ontvangen. Eventueel kan er, als er erg veel belangstelling is, nog een extra bijeenkomst worden gepland.

Via het Kerkblad wordt u nader geïnformeerd over het thema, de datums en tijdstippen, en over de plek van de bijeenkomsten. Ook zal in twee voorafgaande kerkdiensten nadere informatie worden gegeven.

Daarbij wordt ook aangegeven hoe u zich kunt aanmelden voor deelname aan één van deze bijeenkomsten.

Wij hopen weer op een goede opkomst en mooie ontmoetingen.

Inlichtingen bij pastor Maria Opgelder: maria.opgelder@kpnplanet.nl of tel.: 0654-911 606.