Extra

Hier vindt u extra mededelingen, die niet tijdig gemeld konden worden tijdens de eredienst.

A. Binnenkort zullen er maar liefst vijf bijeenkomsten gehouden worden van Kerk-Aan-Huis. Vroeger noemden we dat Groot Huisbezoek. Deze Kerk-aan-Huis bijeenkomsten vinden plaats in elke wijk van Rijswijk. Er worden twee middagen georganiseerd, en drie avonden:
De eerste avond is op Maandagavond 23 oktober, bij de predikant zelf thuis, donderdagavond 26 oktober is de tweede avond: die vindt plaats in de Strijp, bij Hans en Cora van den Berge. De derde bijeenkomst is op vrijdagmiddag 27 oktober, in de wijk Stervoorde, bij Cees Boogaard thuis. De vierde bijeenkomst is op dinsdagavond 31 oktober, op nog geen 50 meter afstand van de nIeuwe Kerk. De laatste bijeenkomst is op 1 november, bij het Hoornbrugpark (kabelbaanspeeltuin).

De bijeenkomsten gaan over Veranderend geloof. Dit is uitdrukkelijk een plek voor gesprek en verdieping. Ook als je er nog nooit geweest bent, is deze ontmoeting verrijkend, zo leert de ervaring.

U kunt zich via de mail of telefonisch opgeven bij pastor Maaike Bal. De bijeenkomsten worden geleid door pastor Maaike Bal of ds. Sifra Baayen.
Van harte welkom dus, en geef u vooral op.

B. Binnenkort is het weer Kaarsjesmiddag, op 28 oktober. Dit is een gelegenheid om de gestorvenen te herdenken, en een kaarsje in hun naam op te steken. Ook de harpiste van de afgelopen jaren, Carla Bos, is weer van de partij.

C. Op 25 oktober zal er weer een studieavond plaatsvinden over het thema ‘God en het kwaad.’ Een vaak terugkerende vraag bij gelovigen en niet-gelovigen is: hoe kan er zoveel kwaad gebeuren als er een goede God is? Als christenen geloven we in een rechtvaardige en almachtige God, en dat laat zich moeilijk rijmen met een wereld waarin het kwaad weinig beteugeld wordt.
Die vraag keert terug bij grote wereldgebeurtenissen, maar ook bij moeilijke momenten in ons persoonlijk leven. Deze vraag komt zelfs al terug in de psalmen: Koning David vraagt zich af hoe het toch kan dat slechte mensen met zoveel wegkomen, terwijl God toch in de hemel is!
Er zijn vele denkers die over dit onderwerp hebben nagedacht, en op woensdag 25 oktober zal ds. Sifra Baayen dit thema bespreken. Van harte welkom, ook daarvoor.