Taakgroep Pastoraat

Activiteiten voor mensen tussen de 45 en 67 jaar.
Met de taakgroep pastoraat belichten we volgens een jaarplan telkens een specifieke doelgroep. In het vorige kerkblad heeft u kunnen lezen dat er een activiteit komt voor de oud-ambtsdragers. Voor de volgende doelgroep: de groep tussen 45 en 67 jaar inventariseren we eerst wat er allemaal al gebeurt. We komen er achter dat er behoorlijk veel mensen in deze leeftijdscategorie met elkaar in gesprek zijn over geloofs- en levensvragen. Heel mooi om te zien. Het kerkleven gebeurt zowel op zondag tijdens de kerkdiensten als door de week in een zaal in de kerk of in een huiskamer bij een gemeentelid thuis. Van een aantal groepen plaatsen we deze maand een stukje. Naast deze groepen zijn er nog andere groepen actief. Wil je van jouw groep ook vertellen wat je doet? Of heb je zin om deel te nemen aan een groepsactiviteit in de vorm van een gesprek of juist op een andere manier, neem dan contact op met Henny Aartsen: aartsen.h@gmail.com
De taakgroep pastoraat:
Maria Opgelder, Henny Aartsen en Marjo Lievaart

Druk, druk, druk, druk gespreksgroep
In 2012 is de druk, druk, druk, druk groep geïnitieerd door Meint Wind. Hij hoorde signalen als aan de ene kant de behoefte aan inhoudelijke en verdiepende gesprekken in de doelgroep 45-67 jaar en aan de andere kant het verzuchten dat er zoveel drukte is; er moét al zoveel. Meint heeft toch het initiatief genomen en een oproep in het kerkblad gezet voor een gespreksgroep. Meteen de eerste keer was er al behoorlijk animo voor. We kwamen bij elkaar in het jeugdhonk in de Nieuwe Kerk. Aan de hand van een boek en goede voorbereidingen van Meint verliepen de gesprekken heel fijn. We begrepen het ook van elkaar wanneer iemand er een keertje niet was, want ja, druk hè? Na het vertrek van Meint nam Anne Marijke Spijkerboer de begeleiding van de groep over. We hanteerden hetzelfde concept: gesprekken aan de hand van een hoofdstuk uit een boek. De belangstelling was groot, zodanig zelfs dat we een keer naar een grotere zaal zijn uitgeweken. Na het vertrek van Anne Marijke kwam Francis Benthem als  begeleider. Onder leiding van Francis kozen we een spannend onderwerp: Lastige Bijbelver- halen. Er zijn van die Bijbelverhalen, waarvan je je afvraagt: wat doen die in hemelsnaam in de Bijbel? Ze zijn zo gewelddadig, of aanstootgevend of verwarrend, dat je als lezer niet weet wat je er mee aan moet. We brachten een aantal van deze verhalen opnieuw tot leven en zagen dat ze wel degelijk iets te zeggen hebben, ook tot ons moderne mensen.
We merkten ondertussen dat er een vaste kerngroep van mensen was die steeds kwamen. Na het vertrek van Francis zijn we met deze vaste kern van zo’n 8 personen zelfstandig als zelfsturende groep verder gegaan. Elke maand komen we op een donderdagavond in een huiskamersetting bij elkaar. Aan het eind van elke avond wordt een datum voor de volgende avond geprikt. We rouleren het gastadres en ook degene die de avond begeleidt. Afgelopen jaar hebben we het concept boekbespreking losgelaten en verruild voor een preekbe- spreking van een van onze predikanten of pastor. We behandelen vragen zoals: ‘Wat betekent de boodschap van de preek voor mijn concrete leven?’ Daar komen mooie gesprekken uit naar voren. Zonder begeleiding merken we wel dat het een zoektocht is maar met z’n allen komen we een heel eind. We starten en eindigen het seizoen altijd met een gezamenlijke maaltijd  waarvoor iedereen wat meeneemt. De laatste avond verschilt van die van de rest van de avonden, want dan wordt er een film gedraaid in een huiskamerbioscoop. Daar kijken we eigenlijk het hele jaar al naar uit.
Namens de druk, druk, druk, druk groep,
Marjo Lievaart

De Open Cirkel
Dit is een gespreksgroep voor mensen tussen 50 en 70 jaar die al een aantal jaren bestaat onder leiding van Susan Karreman die nog steeds succesvol is.
Elke tweede maandag van de maand komt deze gespreksgroep van ongeveer 10 tot 12 mensen bij elkaar voor een boekbespreking. Met elkaar wordt democratisch besloten welk boek het onderwerp wordt voor het seizoen. Dit seizoen 2019-2020 bespreken we het boek van Claartje Kruijff: ‘Leegte achter de dingen’. Haar boek gaat over levensthema’s zoals: trouw zijn, naaste zijn, verbondenheid, en verdriet. Steeds geschreven vanuit eigen ervaring.  Claartje was in 2017 theoloog des vaderlands.
We bespreken elke keer één hoofdstuk.  Los van elkaar zijn deze goed te bespreken.
Instappen is mogelijk. De groep kan nog uitgebreid worden. Dus van harte welkom!
Ondanks de ziekte van Susan Karreman is de groep zelfstandig en enthousiast verder gegaan onder leiding van Martha van Daalen / Martien Schoots.
We komen bij elkaar in de Nieuwe Kerk van 20.00 uur tot 21.30 uur.
U kunt zich opgeven of inlichtingen vragen bij Rina van den Broeke, rvdbroeke@casema.nl of tel. : 06 2310 3605.

Wijkavond: Strijpavond
Begin februari is in de Strijp weer een ontmoetingsavond geweest.
In 2018 zijn we begonnen met het aanschrijven van alle kerkleden wonende in de wijk de Strijp.
De eerste avond ontmoetten we ruim 20 wijkbewoners. Na een korte kennismaking hebben we met behulp van een spel met elkaar van gedachten gewisseld over ‘de zin en onzin van geloven’.
Deze eerste avond resulteerde in meerdere avonden.
Tijdens de laatste Strijpavond in februari waren we met een tiental wijkbewoners. We ontmoeten elkaar in de huiselijke sfeer. Voor deze avond werd gevraagd om een favoriete bijbeltekst of gedeelte te delen. Iedereen had wel iets om in te brengen. Vanaf 19:30 uur staat de koffie/thee  of wat fris klaar. De avond begint om 20:00 uur. Rond 21:00 uur sluiten we het officiële deel van de avond af, maar degenen die nog wat willen napraten, kunnen nog even blijven.
De avonden worden als waardevol ervaren. We kijken uit naar de volgende avond!
Susan Karrreman / Hans en Cora van den Berge