Kerk-aan-huis-avond

Voor de gemeenteleden van de Oude Kerk wordt er in het voorjaar weer een kerk-aan-huis-avond georganiseerd. De bedoeling is om elkaar te ontmoeten in een geloofsgesprek. De ontmoetingen zullen traditiegetrouw plaatsvinden bij gemeenteleden thuis, met na afloop nog een drankje en een hapje.

kerkaanhuis

Om alle belangstellenden in de gelegenheid te stellen zich hiervoor aan te melden, zal het programma op twee verschillende avonden worden aangeboden. Data hiervoor zullen bekend worden gemaakt via het Kerkblad. Wel is al bekend dat beide avonden medio april/mei zullen zijn. De avonden zullen worden georganiseerd en geleid door: pastor Maria Opgelder, telefoon: 0654-911 606.