Groene Kerkengroep

De invloed van ons menselijk handelen op ons klimaat en onze leefomgeving is een belangrijk thema in het nieuws en beroert velen. Al te vaak is het een aanleiding om daar polariserend over te spreken en helaas ook te handelen. In het evangelie wordt radicaliteit niet geschuwd, maar bovenal wordt geleerd de liefde boven alles te stellen. Hoe bereiken we elkaar en hoe doen we het goede en hoe zorgen we dat het niet alleen bij woorden blijft.

Groenekerk

De Groene Kerk is een landelijke beweging van kerken die zoeken hoe we onze bezorgdheid over de aantasting van onze leefomgeving op een positieve manier kunnen inzetten voor een betere wereld.

Op deze manier is de Groene Kerk het onderwerp van onze startzondag op 18 september in de Nieuwe Kerk

Als werkgroep Groene Kerk in oprichting willen we daarna verder gaan en we zoeken meedenkers en meedoeners. Wil je in contact komen en blijven met dit initiatief geef je dan op bij: Leendert Verzijden of bel /app even naar: 0622-413 825.