Groene Kerkengroep

Om te zorgen dat wij en ons nageslacht in een leefbaar klimaat kunnen wonen, werken en plezier hebben, moeten we nu ons gedrag veranderen.

De Politiek en grote bedrijven hebben de grootste invloed als ze doorpakken. Maar ook als gewone mensen en als Kerk zijn we aan zet. Soms horen we een aansprekende preek hierover, of lezen we van een leuk initiatief hier of daar.
Groenekerk
Sommige mensen worden er somber van dat er alleen maar over crisis wordt gesproken, maar er zijn ook wel successen te melden. Om te zoeken naar hoe we op een inspirerende wijze met dit probleem bezig kunnen zijn gaan we met een initiatief-groep aan de slag . Dat kost je tijd, en creativiteit.

Als je mee wilt denken of mee wilt doen, kun je contact opnemen met: Leendert Verzijden.