God en het kwaad

God en het kwaadEen vaak terugkerende vraag bij gelovigen en niet-gelovigen is: hoe kan er zoveel kwaad gebeuren als er een goede God is? Als christenen geloven we in een rechtvaardige en almachtige God, en dat laat zich moeilijk rijmen met een wereld waarin het kwaad weinig beteugeld wordt.

Die vraag keert terug bij grote wereldgebeurtenissen, maar ook bij moeilijke momenten in ons persoonlijk leven. Deze vraag komt zelfs al terug in de psalmen: Koning David vraagt zich af hoe het toch kan dat slechte mensen met zoveel wegkomen, terwijl God toch in de hemel is!

Er zijn vele denkers die over dit onderwerp hebben nagedacht, en op woensdag 25 oktober zal ds. Sifra Baayen dit thema bespreken. Zo geeft zij een overzicht van de grote vraag zelf, de achtergrond, en … hoe we er mee verder kunnen.

Er is ook ruimte voor gesprek en vragen.

De avond is op 25 oktober in de Oude Kerk, vanaf 19:45 uur is er inloop, en om 20:00 uur start de avond.