Vanuit de kerkenraad

In het vorige kerkblad ben ik uitgebreid ingegaan op de AVG, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waarover u beslist al heel veel informatie hebt ontvangen van allerlei kanten: van banken, verzekeringen, verenigingen, bedrijven, websites, enz. U weet het, ook de kerken in Nederland dienen zich aan de nieuwe AVG te houden. In de nieuwsbrief die ik hierover in het kerkblad plaatste wordt in algemene zin aangegeven wat er moet gebeuren bij de kerken van de Protestantse Kerk in Nederland. Daarmee is dit onderwerp uiteraard niet afgerond: we zijn er als kerkenraad nog volop mee bezig.

Wat moet er nog gebeuren? Als eerste moeten we voor de Protestantse Gemeente Rijswijk formuleren hoe we als kerkelijke organisatie omgaan met alle persoonlijke gegevens die we ontvangen en beheren. Binnen het Kerkelijk Bureau is dat al strak georganiseerd en zijn alle persoonlijke gegevens veiliggesteld door wachtwoorden en toegangscodes. Maar ook dient er een vastgestelde en veilige regeling te zijn voor het omgaan met persoonlijke informatie door de ambtsdragers en andere vrijwilligers. Die regeling moet zorgvuldig en helder worden uitgewerkt.

En ook dienen de gemeenteleden van de PGR op de hoogte te worden gesteld van deze zogenoemde privacy- regeling: u hebt er recht op te weten hoe er met uw gegevens wordt omgegaan en u hebt er recht op daarnaar te vragen. Dus ook deze privacy regeling wordt nog vastgesteld en aan u bekendgemaakt. Het is complexe materie waar ik mee bezig ben en die me nogal wat tijd kost. Maar het komt eraan.

In de vergadering van de kerkenraad van maandag 18 juni is hierover gesproken. Maar natuurlijk zijn er veel meer onderwerpen die bij de vergadering onze aandacht vragen. De financiën van de PGR en van de diaconie zijn een belangrijk agendapunt. We spreken over de zorg en begeleiding bij overlijden, over de ontwikkelingen en nieuwe vormen in het pastoraat, over het werken met jeugd en jongeren, over de activiteiten die vanuit de diaconie worden georganiseerd, over communicatie binnen de kerkelijke gemeente. Er is op beleidsgebied heel veel te bespreken.

Maar ook hebben we gesproken over de musical ‘Thuis’, die op 8 en 9 en 10 juni in de Nieuwe Kerk ten tonele is gebracht: wat een geweldig mooi project! Als kerkenraad betonen we onze grote waardering en bewondering voor wat alle vrijwilligers samen tot stand hebben gebracht, alle aanwezigen hebben enorm genoten van de uitvoering van de musical. Groot respect voor deze gezamenlijke prestatie. Grandioos!
En tot slot van onze kerkelijke vergadering hebben we ook afscheid genomen van mw. Annelies Aalders, die na vele jaren als ouderling werkzaam te zijn geweest per 1 september 2018 gaat stoppen als ambtsdrager. Met name in en rond de wekelijkse vieringen in de Rijswijkse zorgcentra is ze heel actief geweest, naast dat ze ook op beleidsmatig gebied veel werk heeft verzet, zoals in beroepingscommissies. Annelies, nogmaals heel veel dank!

Huibert van Eijsden
Scriba kerkenraad