Vanuit de kerkenraad

De maand oktober is achter de rug: een maand van afscheid en emotie vanwege het vertrek van ds. Michiel de Leeuw en zijn gezin naar Apeldoorn. Wat is het opeens snel gegaan! Het lijkt zo kort geleden, aan het begin van de zomervakantie, toen hij aan het eind van de kerkdienst vertelde dat hij een beroep vanuit Apeldoorn ging aannemen. Wanneer u dit leest is ook de verhuizing al achter de rug, de pastorie staat leeg. Maar we mogen ook terugkijken op een heel mooi afscheid op zondag 6 oktober in de Oude Kerk. Meer hierover elders in dit kerkblad. En de intrededienst en verbintenis in de Jachtlaankerk te Apeldoorn op zondag 13 oktober, met een groot aantal gasten vanuit Rijswijk, was hartverwarmend. We wensen Michiel en zijn gezin veel succes en vreugde en vooral zegen toe in de nieuwe woonplaats!

En wij in Rijswijk gaan verder met het voornemen om een nieuwe predikant te zoeken en te beroepen. Twee belangrijke stappen zijn intussen gepasseerd. Als eerste zijn onze kerkelijke financiën voor de komende jaren goedgekeurd door het desbetreffende kerkelijke college: medio september verkreeg de kerkenraad de zogenoemde solvabiliteitsverklaring. En in de eerste week van oktober verkregen we vervolgens toestemming van onze Classis, die deze financiële verklaring nodig had, om de vacature voor de predikantsfunctie te stellen en de beroepingsprocedure in gang te zetten. Aan die twee noodzakelijke voorwaarden is dus voldaan, we mogen verder.

Op maandag 21 oktober is de vergadering van de kerkenraad geweest, maar daar kan ik nu weinig over vertellen omdat ik deze column schrijf op 15 oktober (vanwege de deadline voor het inleveren van de kopij). Wel kan ik u vertellen dat bij deze vergadering dominee Julia van Rijn aanwezig zal zijn geweest; bij veel gemeenteleden is zij nog bekend als oud-predikant van de Johanneskerk. Zij is sinds een jaar de nieuwe classispredikant, die binnen de Classis Zuid-Holland Noord (waartoe onze protestantse gemeente behoort) een coördinerende rol vervult en die alle kerkelijke gemeenten bezoekt in het kader van haar verbindende functie. Ze kan ons ook met raad en daad terzijde staan en we zijn verheugd dat ze onze kerkenraad een bezoek brengt in deze voor ons zo turbulente en onzekere tijd.

 We gaan nu dus verder met het samenstellen van de beoogde beroepingscommissie. Onze kerkenraad doet ook een dringend beroep aan u allen om mee te denken en mee te werken waar mogelijk: we zullen met elkaar de schouders eronder moeten zetten om weer een nieuwe predikant te vinden als opvolger van Michiel. En we vragen u ook om volop begrip voor ds. Susan Karreman en mw. Maria Opgelder, die momenteel samen de gehele pastorale zorg voor onze gemeente op de schouders hebben genomen, met hulp van het ouderlingen-pastoraat. Het pastorale werk legde al een groot beslag op hun tijd maar dat is dus alleen maar meer geworden… Leest u de berichten van de beide pastorale secties in dit kerkblad voor meer informatie over hoe het verder gaat met het pastoraat.

 En er is nog een lastig gevolg van het vertrek van ds. Michiel de Leeuw naar Apeldoorn: het preekrooster vertoont opeens een groot aantal ‘gaten’ waarvoor nieuwe gastpredikanten moeten worden gevonden. En dat valt niet mee… Houdt u er in ieder geval rekening mee dat in beide kerken in de komende maanden een groter aantal gastpredikanten zal voorgaan dan we gewend waren. Maar ook dit is, naar we verwachten, van tijdelijke aard.

 
Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad