Vanuit de kerkenraad

Het is de derde week van augustus wanneer ik deze column schrijf, voor velen de laatste week van een heerlijke zomervakantie. Wanneer u dit leest zijn de scholen alweer begonnen en zijn voor de meeste gemeenteleden de herinneringen aan de vakantie langzaamaan vervaagd. Ook de kerkelijke activiteiten worden weer met verve opgepakt, hoewel ze natuurlijk nooit stilliggen in de zomervakantie: de zondagse erediensten in de beide kerken worden voortgezet, met twee prachtige doopdiensten en twee ingetogen diensten van Schrift en Tafel in juli en augustus.

En ook in deze maand vieren we dat de Kerk in Rijswijk 750 jaar bestaat. Vanmorgen vroeg mocht ik de bijna 40 deelnemers aan de busreis naar Fulda en Wittenberg uitzwaaien, nadat door pastor Ingrid van der Aart en ds. Anne Marijke Spijkerboer in de Benedictus-en-Bernadettekerk een korte zegen over deze reis was gevraagd. Van 15 tot 19 augustus worden bezoeken gebracht aan de steden van Bonifatius (Fulda) en van Luther (Wittenberg) en ook wordt Leipzig, de stad van Bach, bezocht. Een reis vol gedenkwaardige hoogtepunten, waarbij ook aandacht wordt gegeven aan 500 jaar Reformatie. In de maand september wordt het programma voor 750 jaar Kerk in Rijswijk vervolgd.

Midden in deze vakantieperiode heeft het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, bijeen gezeten om lopende zaken te bespreken. Uitgebreid is gesproken over het nieuwe protocol voor uitvaarten, zoals dat sinds 1 januari van kracht is. Eind augustus zal het protocol in de kerkenraad worden geëvalueerd. Ook zal in het kerkblad een vaste tekst worden opgenomen waarin de werkwijze van het protocol kort wordt toegelicht. Daardoor kan enige onduidelijkheid worden weggenomen.

En uiteraard is het aanstaande afscheid van ds. Anne Marijke Spijkerboer besproken. Niet alleen de planning en organisatie van de afscheidsdienst op 24 september, maar ook de gemeentelijke herindeling in twee wijken (met de spoorlijn als natuurlijke grens) en de vacaturestelling voor een kerkelijk werker. De Adviescommissie die de sollicitanten te woord zal staan en advies zal uitbrengen, is samengesteld uit zes ambtsdragers en gemeenteleden. Naar verwachting zullen in september en wellicht oktober de gesprekken met kandidaten plaatsvinden. Uiteindelijk zal de kerkenraad op advies van de commissie besluiten wie de nieuwe kerkelijk werker wordt. Deze zal dan gedurende drie dagen per week in onze kerkelijke gemeente werkzaam zijn.

Verder is gesproken over het preekrooster voor najaar 2017 en voor 2018. Vanwege het vertrek van ds. Spijkerboer is het noodzakelijk een aantal extra gastpredikanten te vragen om voor te gaan in onze erediensten. En we hebben gesproken over de komende Startzondag: op zondag 3 september vindt deze plaats in de vorm van een gezamenlijke kerkdienst in de Oude Kerk, waarbij de Nieuwe Kerk gesloten zal zijn en waarbij na de eredienst een prachtig programma wordt gevolgd tot ongeveer 14.00 uur. Meer hierover staat elders in dit kerkblad. We zien uit naar een heerlijke Startzondag!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad