Vanuit de kerkenraad

Het lijkt wel een vervolgverhaal te worden: in het vorige kerkblad schreef ik over de plannen van een extra vergadering van de kerkenraad op maandag 21 septem- ber, waarbij de Beroepingscommissie het advies zou gaan uitbrengen voor de uiteindelijke keuze van een nieuwe predikant. En het voornemen voor een gemeenteverga- dering in twee bijeenkomsten in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk werd genoemd, waarin de gemeenteleden zouden worden geïnformeerd en gehoord over deze keuze.

Met de nieuwsbrief van 30 september als inlegvel in het vorige kerkblad konden de twee gemeentebijeenkom- sten van dinsdag 6 en woensdag 7 oktober worden aangekondigd, zodat alle gemeenteleden tijdig op de hoogte konden worden gebracht van deze volgende stap in het beroepingsproces. En in dit kerkblad (waarin trouwens ook weer een actuele nieuwsbrief zal zijn ingelegd) kan ik u verder informeren over de huidige stand van zaken.

Op maandag 21 september heeft de voorzitter van de Beroepingscommissie in de genoemde vergadering van de kerkenraad uitgebreid verslag uitgebracht over de zorgvuldige werkwijze waarmee het selectieproces heeft plaatsgevonden. Vervolgens heeft de secretaris van de commissie de naam van de gekozen predikant genoemd en in detail verteld hoe de ‘match’ tot stand is gekomen in meerdere gesprekken, met onder meer het gewenste profiel erbij, en na het ‘horen’ van de predikant in een daadwerkelijke eredienst. Na een bespreking met tal van vragen en antwoorden heeft de kerkenraad het besluit genomen op deze predikant het beroep te gaan uitbrengen: dominee Sifra Baayen-op ’t Land. Ze woont momenteel met haar gezin in Friesland en is daar als predikant werkzaam.

Bij de beide gemeentebijeenkomsten op 6 oktober in de Oude Kerk en op 7 oktober in de Nieuwe Kerk werden de aanwezige gemeenteleden geïnformeerd over het werk van de Beroepingscommissie en over de naam van de gekozen predikant. Een aantal foto’s van ds. Sifra Baayen in haar werkomgeving als predikant konden worden getoond via een beamer, zodat we ons niet alleen mondeling maar ook visueel een beeld konden vormen van de nieuwe predikant, waarop een beroep uitgebracht gaat worden. De informatie werd nog verder uitgebreid met een toelichting over de gehele gevolgde verkiezingsprocedure en er konden vragen worden gesteld door alle aanwezigen over de nieuwe predikant. Daar is goed gebruik van gemaakt, want juist daarvoor is deze gemeentevergadering bedoeld!

Tja, er gebeurde heel veel in die week van 6 en 7 oktober. Op maandag 5 oktober sloeg bij een kort maar hevig onweer de bliksem in in de toren van de Oude Kerk, met als gevolg een forse schade: de torenklok stond stil, alle elektra viel uit, gespecialiseerde bedrijven moesten te hulp worden geroepen om de schade in kaart te brengen en te repareren. De geluidsinstallatie is lang defect gebleven, waardoor op de zondag de kerkradio ook niet werkte.

En u weet het, er zijn in die week ook nieuwe stevige landelijke beperkingen aangekondigd door het kabinet, in verband met de uitbreiding van de coronabesmettingen: het aantal kerkgangers moest worden teruggebracht naar 30 personen, waarbij gelukkig de ongeveer tien medewerkers aan de kerkdienst en ook de kinderen tot 12 jaar niet hoefden te worden meegeteld in dit aantal van 30 kerkgangers. Maar opnieuw een forse ingreep in ons kerkelijk samenzijn in de erediensten! En we weten niet wat er nog aan verdere maatregelen volgt…

We houden u op de hoogte van actuele informatie via de in dit kerkblad ingevoegde nieuwsbrief.

Maar ik mag positief eindigen! Het is nu ik dit schrijf dinsdagochtend 13 oktober, de deadline voor de kopij voor het nieuwe kerkblad. Maar als ik deze column zo dadelijk naar de redactie heb gemaild vertrekken we met drie vertegenwoordigers van de Beroepingscommissie en de kerkenraad naar Friesland, om daar persoonlijk de beroepsbrief te gaan overhandigen aan onze beoogde nieuwe predikant, ds. Sifra Baayen-op ’t Land. We zien uit naar haar komst in onze Protestantse Gemeente Rijswijk!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad