Vanuit de kerkenraad

Het is altijd wat bizar om te schrijven over iets waar we naar uitzien en wat zal gaan gebeuren, terwijl het al gaande is wanneer u dit leest. Ik schrijf deze column een paar dagen vóór zondag 5 juli, wanneer we voor het eerst in bijna vier maanden weer naar de kerk kunnen en mogen gaan om samen ons geloof te vieren. En u leest deze column wanneer de eerste twee zondagen met erediensten in de kerk alweer achter ons liggen. Het kan dus zijn dat u bij het lezen denkt: dat weten we al, dat hebben we al ervaren… Maar in ieder geval kunnen we met elkaar delen in de vreugde dat we weer samen in de kerk mogen zijn!

U heeft de afgelopen vele weken kunnen lezen in de wekelijkse nieuwsbrieven hoe we in deze crisistijd hebben gezocht naar mogelijkheden om als kerkgemeenschap met elkaar betrokken te zijn en te blijven bij onze kerk in Rijswijk. De wekelijkse onlinevieringen vanuit de Nieuwe Kerk, met alleen de voorganger, de organist, de solist en de beide technici in de kerk, zijn door veel gemeenteleden gevolgd. De openstelling van de Oude Kerk gedurende enkele uren op de woensdag en de zaterdag boden telkens weer een kleine twintigtal bezoekers de gelegenheid een moment van rust en bezinning in de kerk te zoeken en te vinden. En via de nieuwsbrieven, die wekelijks door bijna dertig gemeenteleden werden rondgebracht, konden we op de hoogte blijven van kerkelijke informatie. Graag wil ik hierbij alle vrijwilligers hartelijk danken voor hun ondersteuning van al dit werk voor onze kerk!

We kijken nu met grote verwachting, met spanning en ook zorg, uit naar de kerkdiensten in het ‘nieuwe normaal’. Door de Protestantse Kerk in Nederland is in mei een protocol uitgegeven waarin de verplichting was opgenomen dat voor alle protestantse kerkgebouwen een gebruiksplan moest worden opgesteld, waarin alle regelingen voor een veilige en hygiënisch verantwoorde openstelling van de kerkgebouwen moest worden vastgelegd. Dat klinkt redelijk gemakkelijk, maar dat was het niet. De beide kerkteams van de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk hebben, samen met de liturgiecommissies en de kosters, veel werk verricht om alle regelingen uit te werken en te beschrijven. In de laatste week van juni zijn de beide gebruiksplannen namens de kerkenraad goedgekeurd en alle regelingen voor veiligheid en hygiëne zijn omschreven. Wilt u de gebruiksplannen lezen: ze zijn geplaatst op de website van onze kerk. Hebt u geen internet, dan mag u mij om verdere informatie vragen.

Bij de kerkdiensten geldt dat alles veilig moet gebeuren. U hebt het bij de erediensten op de eerste zondagen in juli al kunnen meemaken: onderling anderhalve meter afstand houden, handen desinfecteren, rechts houden op de looppaden in de kerk, géén samenzang maar alleen zang door één of twee solisten, geen koffiedrinken en gesprekken na afloop, en nog veel meer. En heel belangrijk: blijf thuis bij gezondheidsklachten! En het blijft van belang om de namen te noteren van de kerkgangers voor geval er zich toch nog een coronabesmetting voordoet: dan moet er contactonderzoek volgen, waarbij deze naamlijsten van groot belang zijn. Ze worden een aantal weken bewaard.

We hopen als kerkenraad van harte dat het ‘nieuwe normaal’ op den duur toch meer en meer op het ‘oude normaal’ mag gaan lijken. Maar het zal best lang duren, zeker wanneer het coronavirus weer van zich laat spreken in de vorm van een mogelijke tweede ‘golf’. Vooralsnog gaan we door met de huidige regelingen voor de erediensten totdat mogelijke verdere versoepelingen kunnen worden toegelaten. Wat zou het geweldig mooi zijn wanneer we weer in samenzang de liederen uit het Liedboek mogen zingen!

De kerkenraad heeft besloten dat in de maand juli nog sprake zal zijn van wekelijkse onlinebesprekingen van het corona-crisisteam, maar dat we eind juli weer teruggaan naar de oude situatie van maandelijks overleg van kerkenraad en moderamen. Het corona-crisisteam wordt dan opgeheven. In een tweede tekst in dit kerkblad geef ik u wat meer informatie over werk en samenstelling van onze kerkenraad. Ook heeft de kerkenraad besloten dat we in de maand juli de wekelijkse nieuwsbrieven gaan ‘afbouwen’ naar eens per twee weken en in augustus naar eens per maand. Daarbij zal dan de maandelijkse nieuwsbrief als een inlegvel worden meegezonden met het kerkblad. Op die manier kan de kerkenraad u nog de nodige tijd op de hoogte houden van actuele informatie over onze kerk in Rijswijk.

Mijn verontschuldigingen dat dit een wel heel ’praktische’ column vol kerkelijke regelingen is geworden… Maar het belangrijkste nieuws dat ik met deze column heb willen vertellen is dat we weer samen de erediensten in de beide kerken mogen gaan meemaken en dat we weer daadwerkelijk samen in de kerk ons geloof mogen belijden in onze God. Daarvoor mogen we Hem danken!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad