Vanuit de kerkenraad

Wat een bijzondere afscheidsdienst hebben we op zondag 24 september in de Nieuwe Kerk meegemaakt. Ds. Anne Marijke Spijkerboer wilde het afscheid, waar ze zo tegenop zag, het liefst zo eenvoudig mogelijk houden. Gelukkig waren er niet alleen heel veel gemeenteleden aanwezig in de eredienst, maar ook vele tientallen persoonlijke gasten van Anne Marijke van buiten Rijswijk. De tekst van de preek kwam uit het leesrooster van die zondag, maar Anne Marijke wist die persoonlijk ook op haar afscheid te betrekken: ‘Maak je geen zorgen over de dag van morgen’, met als insteek dat er ook na haar vertrek een oplossing komt voor het gemis. Na de eredienst werden mooie en ontroerende verhalen gehoord, waarbij het lied dat door ds. Susan Karreman en ds. Michiel de Leeuw geschreven en gezongen is, als heel treffend werd ervaren. Anne Marijke, dank voor alles wat je voor de kerk in Rijswijk hebt gedaan en betekend!

De Adviescommissie werkt hard aan het zoeken en vinden van een nieuwe kerkelijk werker om een deel van de taken op het gebied van pastoraat en erediensten verder vorm en inhoud te geven. Gesprekken vinden plaats, preken worden gehoord, en naar verwachting krijgt de kerkenraad deze maand een advies voorgelegd om een keuze te maken uit de gegadigden. Omdat we ook rekening moeten houden met de functionele opzegtermijn van de uiteindelijk gekozen kandidaat moeten we toch nog rekening houden met een wachtperiode van een paar maanden. Maar uiteindelijk mogen we de nieuwe kerkelijk werker in onze gemeente tegemoet zien.
Vorig najaar 2016 is de kerkenraad bijeen geweest op een Bezinningsdag, waarbij is gesproken over het persoonlijke geloof en over de werkzaamheden die in en rond onze kerkelijke gemeente worden ondernomen. Doen we de goede dingen en doen we de dingen goed? En moeten we alles blijven doen of moeten we keuzes maken nu we kleiner worden en de behoefte aan nieuwe vrijwilligers groot is? Het leek beslist gewenst om een vervolg te realiseren op deze Bezinningsdag. Daarom is op zaterdag 30 september de kerkenraad opnieuw bijeen geweest om de gesprekken voort te zetten. Doelstelling deze zaterdag: hoe staan we zelf tegenover mogelijke of zelfs noodzakelijke veranderingen in onze kerkelijke gemeente? Kunnen en willen we keuzes maken? We hebben gesproken over uitdagende vragen: zijn we persoonlijk en als gemeente bezield door geloof? Hebben we een naar buiten gerichte blik en zoeken we naar wat God wil? Hoe functioneren we als gemeenschap en scheppen we gastvrij ruimte voor iedereen in de kerk? Zijn we bereid om ingrijpende keuzes te maken die wat mogen kosten? Kunnen we ons beperken tot een paar taken in en rond de kerk en die dan ook goed doen? Kernonderwerp van de bijeenkomst: zijn we voldoende veranderingsgezind en durven we keuzes te maken voor de toekomst? Een evaluatie van deze Bezinningsdag volgt in de kerkenraad.

Ook de activiteiten in het kader van 750 jaar Kerk in Rijswijk worden dit najaar nog vervolgd. Voor een overzicht van de komende evenementen verwijs ik naar elders in dit kerkblad. Van harte wordt u uitgenodigd aan deze activiteiten deel te nemen!

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad.