Vanuit de kerkenraad

Sinds de Tweede Wereldoorlog is het huidige dramatische scenario niet meer van toepassing geweest in ons land en bij onze kerken: alle bijeenkomsten met meer dan enkele tientallen personen zijn afgelast, het reizen naar het buitenland wordt ontraden, de buitengrenzen van de Schengenlanden zijn nagenoeg gesloten, sociale ‘onthouding’ wordt aanbevolen, scholen en horeca zijn gesloten, de zorgcapaciteit van de ziekenhuizen wordt angstvallig bewaakt en nog veel meer. En ook alle kerkdiensten zijn op vrijdag 13 maart per direct afgelast voor vele weken vooruit. U weet er alles van, de verspreiding van het coronavirus en de maatregelen die het Kabinet daartegen heeft genomen zijn al wekenlang het belangrijkste nieuws-item voor kranten en televisie. Het raakt ons in Nederland allemaal diep, heel erg diep.

Tja, deze column gaat alleen maar over de impact die dit alles ook op ons als gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk heeft. Na de besluiten die het Moderamen, het dagelijks bestuur van de Kerkenraad, heeft genomen op vrijdag 13 maart en op maandag 16 maart (namelijk om het afgelasten van de kerkdiensten verder door te zetten tot maandag 6 april) heeft het Moderamen op woensdag 18 maart alle relevante onderwerpen nog eens op een rij gezet en besluiten daarover geformuleerd. Ik noem die hieronder.

Alle vieringen in de Nieuwe Kerk en Oude Kerk zijn voor de komende weken afgelast. Er is vanuit de gemeente vraag naar vieringen via kerk-tv of via internet. Gelukkig is daarvoor voldoende aanbod: iedere zondagochtend en soms ook doordeweeks zijn er uitzendingen van kerkdiensten, zelfs vanuit het Landelijk Dienstencentrum van de PKN, waarbij de scriba van de Generale Synode, ds. René de Reuver, persoonlijk voorgaat in de kapel van de PKN in Utrecht. Ook wordt overwogen om bij de PGR enkele eigen uitzendingen van vieringen te organiseren: informatie daarover volgt separaat.

De pastorale zorg is gelukkig niet tot stilstand gekomen maar wordt nu wel ‘op afstand’ vorm gegeven. Alle pastorale gesprekken gaan hetzij per telefoon hetzij via e-mail omdat het brengen van pastorale bezoeken niet meer mogelijk is vanwege het besmettingsgevaar. Wilt u een pastoraal gesprek, neemt u dan contact op met pastor mw. Maria Opgelder: u vindt haar contactadres in het kerkblad.

De diaconale zorg en alles wat daarmee samenhangt is ook ingrijpend gewijzigd: maaltijden zijn gestaakt, ontmoetingen zijn momenteel niet meer mogelijk, bezoek aan huis wordt afgeraden. Mocht u behoefte hebben aan diaconaal contact, mailt u dan naar het adres diaconie@pgrijswijk.nl met uw vragen. Het is ook mogelijk uw vragen per telefoon te stellen: belt u dan naar telefoonnummer 06 2789 4106, u krijgt dan een van de diakenen aan de lijn.

Hoe gaan we u op de hoogte houden? Dat doen we als Moderamen met nieuwsbrieven, die we twee keer per week versturen aan een grote groep gemeente-
leden van wie de e-mail-adressen bekend zijn. En ook plaatsen we iedere nieuwsbrief op de website van de PGR. Mocht u dit lezen en tot nu toe geen nieuwsbrief hebben ontvangen terwijl u dat wel wilt, stuurt u mij dan een berichtje (zie mijn e-mailadres op pagina 2 linksboven). We hopen als Moderamen u hiermee te informeren en betrokken te houden bij het kerkelijk werk.

Mocht u naar aanleiding van de nieuwsbrieven vragen hebben, laat het mij weten door een berichtje terug te sturen of plaats een berichtje op de website van de PGR.

Heb ik nu alleen maar een lang verhaal over de grote impact van de verspreiding van het coronavirus op onze gemeente en kan ik helemaal niets aardigs melden? Ja toch, want ik bericht u ook dat de Beroepingscommissie hard aan het werk is om te gaan voorzien in de vacature voor de predikants- functie hier in Rijswijk. De acht leden van de commissie zijn vanaf januari aan het werk en dat gebeurt rustig en weloverwogen en met grote aandacht voor de beoogde kwaliteit. We mogen heel blij zijn met hun inzet voor de toekomst van onze kerk hier in Rijswijk.

En tot slot wens ik u uiteraard sterkte in deze zware tijd, waarbij we ons gelukkig gedragen en gesteund mogen weten door onze Heer, die met al onze zorgen en spanning in liefde op ons neerziet en ons niet in de steek laat.

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad