Vanuit de kerkenraad

Voor de meeste gemeenteleden is de zomervakantie op dit moment, begin september, alweer voorbij. Wellicht mogen we terugzien op heerlijke weken, waarin het gevoel van hernieuwde ruimte en vrijheid de zorgen vanwege alle coronabeperkingen een beetje heeft kunnen wegnemen. We moeten nog steeds rekening houden met de bekende risico’s op besmettingen, maar we mogen ook uitzien naar verdere verlichtingen: naar verwachting worden die door de overheid op 20 september bekendgemaakt.

Ook het werk van de kerkenraad wordt weer opgepakt na deze zomervakantie. Op het moment dat ik deze column schrijf, medio augustus, zijn er nog geen nieuwe besprekingen geweest: de eerste vergadering van het moderamen, het dagelijks bestuur van de kerkenraad, is op 25 augustus. We verwachten dan de nieuwe ontwikkelingen te bespreken en na te gaan welke verdere verlichtingen voor onze kerk in Rijswijk mogelijk zijn. Mogen we wellicht weer gaan denken aan samenzang in de beide kerken? Wat zie we daar naar uit! Uiteraard wordt u daarover direct geïnformeerd zodra we meer weten.

Wat staat er nu eerst op korte termijn te gebeuren? Er volgt weer een nieuw kerkelijk begin: op zondag 12 september is de Startzondag, waarop we in voorgaande jaren steeds gezamenlijk in één kerkgebouw dit nieuwe begin wilden vieren. Dat is nu nog niet mogelijk, daarom is besloten de Startzondag zowel in de Nieuwe Kerk als in de Oude Kerk te vieren. Maar wel met gezamenlijke elementen in de beide erediensten! We streven naar uitwisseling van lectoren en wellicht ook zangers. De lezingen in beide kerken zijn gelijk. En de verkondiging, de preek, zal een bijzondere verrassing zijn! Na de kerkdienst drinken we koffie en wordt er zo mogelijk een gezamenlijke lunch gepland in beide kerken. En voor de kinderen van beide kerken volgt ’s middags een mooi en vrolijk programma in en rond de Oude Kerk. Meer hierover leest u elders in dit kerkblad. We zien met elkaar uit naar een prachtige Startzondag op 12 september!

En een week later volgt opnieuw een bijzondere kerkdienst: op zondag 19 september in de Oude Kerk wordt de doop bediend aan drie kinderen van jonge ouders. Wat geweldig mooi dat dit eindelijk weer mogelijk is, na heel lang wachten op verlichting van de coronabeperkingen! Ook al moeten we nog vasthouden aan het maximum van 70 kerkgangers, toch is het een feest om de doop van deze drie jonge kinderen in het midden van de kerkelijke gemeente te mogen meemaken. En wat een vreugde voor de jonge ouders dat de doop eindelijk weer mogelijk is!

Dit najaar verwachten we in de beide kerken ook weer het Heilig Avondmaal te mogen vieren, op een zondag in oktober (Nieuwe Kerk) en november (Oude Kerk). Een regeling voor een veilig verloop van de dienst van Schrift en Tafel is al opgesteld voor kerkdiensten met maximaal 30 kerkgangers, maar we gaan de regeling verder aanpassen zodat in beide kerken iedereen kan deelnemen, ook wanneer we met meer gemeenteleden het Heilig Avondmaal willen vieren. U weet het al, we kunnen geen gebruik meer maken van de prachtige gezamenlijke avondmaalsbekers. In het vervolg zal gebruik moeten worden gemaakt van kleine tinnen of zilverkleurige bekertjes, die aan iedereen worden uitgereikt. Opnieuw een ingrijpende aanpassing, geheel te wijten aan corona, maar we gaan er als kerkenraad van uit dat hier alle begrip voor is.

Ook in dit kerkblad wordt een nieuwsbrief ingevoegd met de actuele informatie van 1 september die we aan u willen meegeven. Naar verwachting worden deze nieuwsbrieven in ieder geval tot eind 2021 gecontinueerd. We zien er naar uit elkaar weer te ontmoeten in de kerk, we zien uit naar verdere coronaverlichtingen, maar nogmaals: blijft u ook voorzichtig!

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad