Vanuit de kerkenraad

We leven al bijna twee maanden in ongekende tijden. Wat is er in deze relatief korte tijd ongelooflijk veel gebeurd en wat is de maatschappij in Nederland (en ook ver daarbuiten) ingrijpend en dramatisch veranderd. Het begrip ‘anderhalve-meter-samenleving’ is al voor iedereen in het land bekend, we leven er zo goed mogelijk naar. Wat een zorgen en wat een spanning en verdriet voor enorm veel mensen: niet alleen ouderen maar ook jonge gezinnen met zorg om school en werk en gezondheid. En wat een dilemma’s tussen de keuzes voor de gezondheidsmaat- regelen voor de bevolking en de zwaar aangeslagen economie, met een financieel tekort op de landelijke begroting zoals we dat in honderd jaar niet gekend hebben. En we weten niet hoe lang dit allemaal gaat duren, ook al is er sprake van enige verlichting nu de basisscholen en de kinderopvang in mei weer opengaan. We volgen allemaal het nieuws en de persconferenties van het Kabinet.

En u beseft het terdege: de landelijke maatregelen raken ook onze kerkelijke gemeenschap ingrijpend. De Oude Kerk en de Nieuwe Kerk zijn al wekenlang gesloten voor de erediensten, een ongekende situatie. Samenkomen met onze gemeenteleden is niet of slechts heel beperkt mogelijk. En naar verwachting gaat dit in ieder geval nog weken duren. Hoe lang? Dat weten we nu nog niet. Ik schets kort wat er de afgelopen weken beleidsmatig is gebeurd.

Vijf leden van de kerkenraad (waaronder leden van het moderamen) vormen momenteel het ‘corona-crisisteam’ (CCT) voor onze protestantse gemeente. Bijna dagelijks is er contact per telefoon, wekelijks is er overleg via een videoverbinding, steeds wordt bezien wat de nieuwe ontwikkelingen zijn en welke ervaringen er in de voorgaande week zijn opgedaan. Er worden mogelijk- heden besproken voor telefonisch pastoraat, voor online vieringen, voor diaconale steun, voor telefonische ‘bezoeken’ van de leden van het Zustercomité en het bezoekteam van de Nieuwe Kerk met oudere en alleenstaande gemeenteleden, er zijn openingstijden gerealiseerd van de Oude Kerk om daar voor rust en bezinning binnen te komen (zij het met oog voor de persoonlijke veiligheid) en nog meer. En het CCT wil u namens de kerkenraad met twee wekelijkse nieuwsbrieven: een algemeen informatieve nieuwsbrief en ook een pastorale nieuwsbrief, op de hoogte houden en betrekken bij het samen kerk zijn. We willen u bereiken en informeren, we willen u zorg en steun bieden, we willen u laten weten dat we er allen voor elkaar zijn als kerkelijke gemeenschap in Rijswijk. We moeten dit samen doen.

U leest veel over de huidige crisis en de huidige maatregelen. Daarbij moeten we ons realiseren dat veel informatie in minder dan een week al niet meer ‘actueel’ is. We proberen u met de wekelijkse nieuwsbrieven op de hoogte te houden van alle actuele informatie. Mocht u deze column lezen en merken dat u geen nieuwsbrieven ontvangt, laat het mij als scriba dan weten (zie mijn bereikbaarheidsgegevens op pagina 2 linksboven).

Ondanks alle zorgen en spanning heb ik er vertrouwen in dat het uiteindelijk weer goed zal komen in Nederland. Ook al zal er veel veranderd zijn in onze samenleving wanneer het gezondheidsrisico kleiner is geworden. We mogen vertrouwen op de steun en liefde van onze God, aan wie we onze zorgen mogen toevertrouwen. Geloof, hoop en liefde zijn daarbij ongelooflijk belangrijk. Blijf geloven, geef de hoop nooit op en betoon liefde en zorg vooral ook voor onze medemensen: laat elkaar niet los.

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad