Vanuit de kerkenraad

Deze editie van het kerkblad ontvangt u enkele dagen vóór zondag 6 oktober: dat is de zondag waar we allemaal tegenop zien. Want op deze zondag is de afscheidsdienst van ds. Michiel de Leeuw in de Oude Kerk, een gezamenlijke eredienst waarbij de Nieuwe Kerk gesloten zal zijn. Natuurlijk zitten we met gemengde gevoelens in de Oude Kerk: verdriet vanwege het vertrek van Michiel en zijn gezin naar Apeldoorn, maar ook dankbaarheid voor alles wat hij de afgelopen zes jaar voor onze kerkelijke gemeente heeft betekend. En ik vind dat we ook heel blij mogen zijn voor Michiel en zijn gezin voor deze volgende uitdagende stap: een spannende nieuwe fase in hun leven en werken! Alle kennis en opgedane ervaringen van de afgelopen vele jaren mogen nu worden ingezet in de kerkelijke gemeente te Apeldoorn, waar ook een grote behoefte is aan nieuwe steun en pastoraat en kerkelijke activiteiten. Er ligt daar veel noodzakelijk werk op hem te wachten.

U kunt zich indenken dat het vertrek en de mogelijke opvolging van Michiel een groot deel van de vergadertijd in de kerkenraad en in de kerkteams in beslag heeft genomen. De eredienst in de Oude Kerk op zondag 6 oktober staat in het teken van het afscheid, maar het mag ook een vrolijke kerkdienst zijn, want we zien met dankbaarheid terug op de afgelopen jaren. Door de kerkenraad is een flink aantal persoonlijke gasten van Michiel uitgenodigd en verder zal er volop aandacht zijn voor muziek en zang en spel en natuurlijk woorden van dank. U bent allen van harte welkom deze zondag in de Oude Kerk!

Tja, en hoe nu verder? De procedure voor het stellen van een nieuwe vacature is vastgelegd in de strikte regelingen PKN die we als kerkenraad nu aan het volgen zijn. Onze financiële situatie en vooruitzichten zijn overhandigd en toegelicht bij de PKN in Utrecht met het verzoek om een ‘solvabiliteitsverklaring’ te verstrekken. Als die is gegeven kunnen we bij de Classis van Zuid-Holland Noord (onze overkoepelende ‘provinciale kerkenraad’, om het wat simpel te stellen) het verzoek indienen om de vacature voor een nieuwe predikant te mogen stellen. Als die toestemming wordt gegeven stelt de kerkenraad profielschetsen op (we zijn daar al mee bezig) van onze burgerlijke gemeente en kerkelijke gemeente en van de nieuw te beroepen predikant. En dan zal een beroepingscommissie moeten worden samengesteld met leden vanuit gemeente en kerkenraad. Mocht u hiervoor worden gevraagd, overweeg dan serieus om in te stemmen: het is in het grote belang van onze kerkelijke gemeente! En dan wordt de vacature gepubliceerd en begint het proces van sollicitaties, uitnodigingen en gesprekken. Maar realiseert u zich wel dat dit een proces van vele maanden is.
We houden u hiervan op de hoogte. En natuurlijk is er in de tussentijd veel werk te doen omdat we de leemte na het vertrek van Michiel de Leeuw moeten invullen. Er is zo veel werk te doen op het gebied van pastoraat en erediensten dat dat onmogelijk kan worden opgevangen door alleen ds. Susan Karreman en mw. Maria Opgelder. De opengevallen preekbeurten moeten nog voor een groot deel worden ingevuld en er zal tijdelijke extra steun nodig zijn op het gebied van jeugdwerk en pastoraat. We zijn er mee bezig. En ik durf te stellen dat we deze uitdagingen aangaan om met oplossingen te komen.

Rest mij nog om Michiel en zijn gezin heel veel vreugde en Gods zegen toe te wensen in hun nieuwe woon- en werkgemeente Apeldoorn!

Huibert van Eijsden,
Scriba Kerkenraad