SchuldHulpMaatje Rijswijk

schuldhulpDe schuldenproblematiek in Rijswijk is groot. Van de ruim 25.000 huishoudens heeft een groot deel problematische schulden. Dat betekent dat ze verschillende en langdurige betalingsachterstanden hebben. Daarnaast ervaren veel gezinnen of alleenstaanden zelfs risicovolle schulden. Dat betekent dat ze financieel op het randje lopen.

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt als koepelorganisatie de leden: dat zijn de lokale SchuldHulpMaatje organisaties in meer dan honderd gemeenten en steden in Nederland. Ook in Rijswijk is een lokale organisatie tot stand gekomen.

Vanuit de vier kerken van ‘Wij Geloven in Rijswijk’: de H. Bonifatiusparochie, de Protestantse Gemeente Rijswijk, de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel) en de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk), is in november 2020 de Stichting Voor Elkaar in Rijswijk opgericht, met als formele werknaam SchuldHulpMaatje Rijswijk.

Met getrainde vrijwilligers wil SchuldHulpMaatje Rijswijk mensen met schulden hulp bieden om te komen tot een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Wilt u wellicht als vrijwilliger (‘maatje’) ook bijdragen aan SchuldHulpMaatje Rijswijk of op een andere manier hieraan meewerken, stuurt u dan een bericht naar onze coördinator dhr. Kees van Oosterom via oostecw@gmail.com. Ook kunt u bij hem om verdere informatie vragen. En u kunt uitgebreidere informatie over SchuldHulpMaatje (SHM) vinden via de website www.schuldhulpmaatje.nl/rijswijk.

Wilt u SchuldHulpMaatje Rijswijk financieel steunen met een gift, maakt u dan het beoogde bedrag over naar bankrekening NL71 RABO 0362 0156 78 op naam van Stichting Voor Elkaar in Rijswijk, onder vermelding van het kenmerk ‘donatie’. De stichting heeft de ANBI-status, dus giften zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Bij voorbaat dank voor uw persoonlijke of financiële ondersteuning van SchuldHulpMaatje Rijswijk!

 

Huibert van Eijsden
Secretaris SHM Rijswijk