Rijswijks Kerkarchief

kerkarchief

Oproep!

Toen ik een aantal jaren geleden kerkarchivaris werd, verheugde ik me op oude documenten die mij onbekende verledens van onze kerk zouden onthullen. Helaas kreeg ik de kelder van de Johanneskerk uit te zoeken, met 79 mappen en ordners van na 1992, van vele scriba’s die elk hun eigen manier van archiveren hadden… Uiteindelijk ben ik na enkele jaren bijna zover dat ik alles door mijn handen heb laten gaan, dat wat bewaard moet blijven op een verantwoorde volgorde ligt en dat ik nog dit jaar hoop te beginnen aan de beschrijving ervan.

Dit brengt me tot een oproep. Het is namelijk nu de tijd uw kasten uit te ruimen, zolders en kelders te inspecteren, schoenendozen te openen of anderszins te kijken of u nog beschikt over archiefmateriaal. Ik denk dan aan: verslagen van vergaderingen, nota’s, notities, foto’s en alles wat kan bijdragen aan de archieven van onze kerkenraden, commissies, werkgroepen en wijkgemeenten. Véél hebben we al, maar niet alles. Met vertrouwelijke stukken ga ik vertrouwelijk om. En ik kan het beter weggooien dan u. Neem gerust contact met mij op, per mail (poortier@msn.com), telefoon (070 3907009) of spreek me aan in de kerk. Laten we zeggen: vóór oktober. Wie weet wat u nog aan verborgen schatten hebt liggen!

In de Oude Kerk liggen een paar stukken uit de roomse tijd, alles van de hervormde kerk van na 1572, van de hervormd-gereformeerde federatie na 1992 en van verwante grootheden als de rechtzinnigen, de vrijzinnigen en de Hervormde Vrouwendienst. U mist het gereformeerde deel 1891-1992 en dat klopt, want dat is (helaas) in Delft en momenteel (nog helazer) in Schiedam ondergebracht.

Dat Johannesarchief is niet het leukste werk. Maar ik houd de moed erin door af en toe echt het verleden in de duiken, ik heb u daarover in het kerkblad steeds bijgepraat. Deze maanden bekijk ik de oudste rekeningen van onze kerkrentmeesters, van 1579-1599. Dat is de periode dat de jonge protestantse kerk van Rijswijk alle wielen moest uitvinden die de katholieken al eeuwen hadden laten draaien. Boeiende tijd!

Ruud Poortier,
archivaris PGR