Rijswijks Kerkarchief

kerkarchief

UIT HET RIJSWIJKS (KERK)ARCHIEF
“Voor(bij)gangers” in de vitrines
In sommige oude kerken vind je een portrettengalerij van oud-predikanten. ‘Voor(bij)gangers’ noemde de krant ‘Trouw’ hen ooit. Immers, zij kwamen en gingen – of overleden tijdens hun ambtsperiode hier. In Rijswijk ontbreekt zo’n verzameling, al schijnen er in de gereformeerde kerk wel foto’s te hebben gehangen (maar waar zijn ze gebleven??).
In de binnenvitrines probeer ik iets van het gemis goed te maken, beperkt tot Oud-Rijswijk en in de tijd tot 1992.
Hun namen zeggen ons misschien weinig meer, maar mede door de status die een dominee vroeger had, hebben zij hoe dan ook bijgedragen aan de ontwikke- ling van onze gemeente. Zo stond de vrijzinnige ds. Jan Verwey hier bijna 40 jaar (1869-1908). Hij was tevens regent van Onderwatershof en toen de burgemeester jubileerde, zat hij tijdens de rijtoer tegenover hem in de open koets. Kom daar tegenwoordig nog maar eens om! Verweys graf en dat van zijn gezinsleden vinden we nog op het oude kerkhof achter de kerk.

Jubileum en reünie J.H. Snijdersschool!
Niet uit het kerkarchief, maar wel uit de geschiedenis: in het najaar viert de J.H. Snijdersschool het 65-jarig bestaan. Johannes Hendrikus Snijders stond in Rijswijk aan de wieg van zowel de gereformeerde kerk als het protestantse lager onderwijs en was 60 jaar lang correspondent voor de ‘Unie School en Evangelie’. Het lustrum is aanleiding voor een reünie van personeel en leerlingen, die voorlopig is vastgesteld op zaterdag 28 september.
De voorbereidingen hiervoor zijn gestart.
Bent u oud-leerling? Hebben uw kinderen op de JHS gezeten? Kent u andere betrokkenen? Alle gegevens voor de bekendmaking en de uitnodigingen zijn welkom. Contactpersonen zijn voorlopig twee oud-directeuren: choek@snijdersschool.nl en agoudzwaard@snijdersschool.nl
Ruud Poortier