Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Nieuwe collega
Zoals u elders kunt lezen, zal per 15 februari Maria Opgelder benoemd worden als kerkelijk werker in onze gemeente. Zij zal pastorale taken op zich nemen in beide secties als ook voorgaan in erediensten in de Oude- en Nieuwe Kerk. Ik ben blij dat Maria ons pastorale team komt versterken en ik wens haar veel vreugde in het werk!

Overlijden
Op woensdag 3 januari is overleden ons gemeentelid Izaäk (Jacques) Meesen, op de leeftijd van 92 jaar. Een dag eerder werd hij plotseling opgenomen in het ziekenhuis na een beroerte. Daar is hij rustig gestorven in bijzijn van zijn familie.
Jacques was in zijn werkend leven militair, en dat was hij in hart en nieren: hij had een sterke persoonlijkheid en was plichtsgetrouw. Maar ook zorgzaam, vriendelijk en zeer creatief: hij kon prachtig tekenen en schilderen en deed dat tot op het laatst. Hij heeft wel eens samen met Ep van Marle een tentoonstelling van hun werken gehouden in de Oude Kerk.
Zijn vrouw Willemien overleed in 2006, na een lange periode van ziek-zijn. Tot zijn geluk vond hij in Mies een nieuwe levensgezel. Het laatste jaar van zijn leven ging de gezondheid van Jacques achteruit. Een grote klap voor hem was het overlijden van zijn enige zoon, nu ruim vijf maanden geleden. Naast zijn partner Mies laat Jacques een schoondochter achter, twee kleinzoons en vier achterkleinkinderen. De afscheidsdienst is gehouden op dinsdag 9 januari in de aula van de Oosterbegraafplaats te Voorburg, waar ook de begrafenis heeft plaatsgehad.

Geboorte
Op donderdag 28 december 2017, drie dagen na Kerst, is Matthijs geboren, zoon van Frank en Marja Giebel. Frank en Marja zijn sinds kort verbonden aan de Oude Kerk en frequent bezoekers van de erediensten. Omdat Matthijs bijna twee weken over tijd was, kwamen zijn aanstaande ouders nog naar zowel de Kerstnacht als de Kerstmorgendienst. Matthijs betekent ‘geschenk van God’ en zo ervaren zijn ouders ook zijn komst in hun leven. Het kersverse gezin verhuist dit voorjaar naar Soesterberg. Zij zullen dus niet lang meer in ons midden verkeren, maar wij wensen hun veel geluk met elkaar en op hun nieuwe plek!

Oproep nieuwe medewerkster Creaclub Bij Ons
Wij doen hierbij een oproep voor een nieuwe medewerkster van ons gezellige creagroepje Bij Ons. Wij komen iedere dinsdagmorgen van half 10 tot ongeveer 12 uur bij elkaar in de Oude Kerk om met elkaar te kletsen, koffiedrinken en natuurlijk – voor wie dat wil en kan – iets creatiefs te maken of wat te handwerken. Ook verkopen we de spulletjes die we maken op dinsdagmorgen voor een goed doel (dus loopt u gerust eens binnen). U kunt trouwens altijd iets uit de vitrinekast kopen en niet alleen op dinsdag: er staat een geldpotje in de kast voor de kosten, de kast is altijd open!

Het komende jaar gaan zowel Adri als Marilyn buiten de stad wonen en staat opeens Margie van Veen er alleen voor. Natuurlijk kan dit niet in je eentje, het gaat om de deur openen, een kopje koffie zetten, opruimen na afloop, en natuurlijk wat creatieve ideetjes aanbrengen!!! We zijn wekelijks met ongeveer 15 dames, plus een aantal mensen die af en toe eens binnenlopen. Het liefste zijn we met zo’n 3 á 4 medewerksters, zodat het voor niemand een probleem is als zij een keer verhinderd is.

We hopen natuurlijk op leuke reacties op deze oproep. Het is echt een heel gezellig samenzijn dat we iedere week hebben en het zou ontzettend jammer zijn als Bij Ons niet meer door kan gaan met bestaan. Kom gerust eens vrijblijvend een kijkje nemen op dinsdag of neem contact op met Margie (0703994352), Adri (0703988982) of Marilyn (0652326228).

Marilyn de Boer

Dank voor gift
Wij ontvingen een anonieme gift van € 200 voor de creaclub Bij Ons. Wij zijn blij verrast en willen langs deze weg onze onbekende weldoener hartelijk danken. Met dit gebaar voelen wij ons zeer gewaardeerd in wat wij doen.

Namens Adri en Marilyn, en alle creadames,
Margie van Veen

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw