Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Kaarsje aansteken in de Oude Kerk
Afbeelding bij 'Kaarsje aansteken in de Oude Kerk'_001Onlangs is in de Kerkteamvergadering van het Kerkteam Oude Kerk besloten om in het koor van de kerk voor eenieder die dat wil, gelegenheid te creëren een kaarsje aan te steken. Dit kan voor of na de erediensten op zondagochtend. Een kaarsje aansteken doe je bijvoorbeeld ter nagedachtenis aan een geliefde of naaste. Het is een mooie en troostende manier om de verbondenheid die er was, te gedenken en in ere te houden. Er kunnen ook andere motieven ten grondslag liggen aan zo’n rituele handeling (want het is een eenvoudig en zeer persoonlijk ritueel). Het kan symbool staan voor het geloof dat het Licht het duister verdrijft, bijvoorbeeld in geval van grote natuurrampen of aanslagen. Of voor kracht en vertrouwen, in situaties van ziekte of beperking. Of als gebaar van dankbaarheid voor iets vreugdevols in uw leven. Maar wat het motief dan ook is: wanneer een kaarsje wordt ontstoken, heeft dat altijd één centrale betekenis, namelijk dat er verbinding wordt gezocht én gevonden met het Licht van Christus. Zijn Licht schijnt over elk van ons en dat is ook werkelijk zichtbaar voor onze menselijke ogen, in de vorm van de paaskaars, die elk jaar wordt vernieuwd met Pasen, het feest van Zijn verrijzenis. Aan de paaskaars bij de kansel wordt daarom ook de kaars ontstoken die voortaan als Lichtbron in het koor staat. En zodoende ontsteekt u dan uw kaarsje feitelijk aan de paaskaars, waarmee u symboliseert dat u vertrouwen heeft in Opstaan. En daarmee kunt u zeker een nieuwe week tegemoet!
Maria Opgelder
 mozes

Kindernevendienstproject in de Veertigdagentijd in de Oude Kerk
In de Veertigdagentijd gaan we ook met de kinderen op weg naar Pasen. Dit jaar staat Mozes centraal in wat we lezen met de kinderen bij de Kindernevendienst en in wat we maken, want vaak wordt er geknutseld of een puzzel of opdracht gemaakt die bij het verhaal past. Het gaat komende weken over Mozes en de Israëlieten die door God worden bevrijd uit de ellendige situatie in Egypte. Er komen Bijbelverhalen uit Exodus voorbij die de grote mensen in de kerk zeker kennen en die we op deze manier ook aan de kinderen meegeven. Denk aan de brandende braamstruik waarmee God tegen Mozes zegt dat Hij er zal zijn, de plagen in Egypte en de Israëlieten die door de zee trekken op weg naar een nieuwe toekomst. En dat sluit weer aan bij wat we vieren met Pasen op 12 april: Jezus die door op te staan op weg gaat naar het nieuwe leven.
Net als afgelopen jaren vieren we Palmpasen met de kinderen, dit is op zondagochtend 5 april. De kinderen mogen palmpaasstokken versieren met takjes, rozijnen, een broodje en ander moois en lekkers. We doen dit tijdens de dienst en daarna volgt een optocht door de kerk. Vorig jaar had de bakker geen broodhaantjes maar haasjes… we gaan kijken wat we dit jaar kunnen organiseren!
Groet namens het team van de KND in de Oude Kerk
Tineke-Linda-Ira-Wil-Miruca-Maartje
paasstok