Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Je geborgen weten
Tijdens de momenten van openstelling van de Oude Kerk, zoals die er zijn sinds de week voor Pasen, kunnen mensen even gaan zitten, naar muziek luisteren of een kaarsje aansteken. Van dit prachtige project hebben al veel mensen kunnen genieten. Er wordt gezorgd voor bloemen en voor een fijne sfeer van rust en bezinning.

geborgenMensen kunnen er echt even op adem komen en zich geborgen weten. In de kerk liggen ook stapeltjes kaarten met een mooie tekst en afbeelding erop. Dat wordt ook met heel veel liefde verzorgd, door Margreet Aantjes, initiatiefneemster van deze openstellingsmomenten, en zij doet dit samen met een paar anderen. Het liefst zou ik die kaarten hier allemaal in dit Kerkblad afgedrukt zien maar dat kan natuurlijk niet, alleen al niet vanwege rechten op teksten en afbeeldingen. Zelfs ééntje hiervoor uitkiezen is al niet geoorloofd, maar toch wil ik u graag iets vertellen over één kaart, omdat die me bijzonder raakte. Er staat een afbeelding op van een sculptuur met de naam ‘Geborgen’. En er staat een tekst bij die verhaalt over God die zijn oog op ons gericht houdt, dat iedereen een naam bij Hem heeft, dat niemand anders dan in zijn handen vallen kan als hij valt, en dat niemand kan leven dan naar God toe. Dat is nou geborgenheid, veiligheid, zekerheid. In goede machten. Wonderbaar. Geborgen.
Maria Opgelder