Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Heel hartelijk dank

Hierbij wil ik heel graag de mensen bedanken die hebben meegewerkt aan de uitvaart van mijn maatje Carla van der Knaap.
Allereerst Maria, die mij zo heeft gesteund en naast mij stond. Maria wat was ik blij met jou en alles wat je voor me hebt gedaan.
Ook wil ik Klaas Aantjes bedanken voor zijn geweldige stem en de mooie liederen die hij heeft gezongen voor Carla. Ook daarvoor alle lof van mijn familie en vrienden. Bedankt daarvoor.
En Philip Meijer, voor zijn medewerking aan het orgel, heel erg bedankt.
Het was een moeilijke verdrietige dag, maar jullie hebben meegewerkt dat het ook een mooie dankdienst was voor het leven van Carla.
Dankbaar mag ik hier op terugkijken, het gemis gaat nu beginnen, maar ik heb vertrouwen en krijg rust, wat ik zo nodig heb.
Rita Meijer.

 

Schatzoeken in de kerk!

Beste kids,

schatkist
Toen het startzondag was, op 13 september, ging het over ‘Het goede leven’. Hoe je kunt bloeien in Gods licht. Dat je er op kunt vertrouwen dat er voor je gezorgd wordt. Natúúrlijk wordt er voor je gezorgd! Thuis en op school houden ze van je en willen ze graag dat je gelukkig en vrolijk bent. Met God is dat eigenlijk net zo. Hij wil ook graag dat je groeit en bloeit en dat Hij voor je zorgen mag. Dat is dan natuurlijk wel een beetje op een andere manier, maar dat geeft niks, we kunnen dat gewoon rustig aan Hem overlaten. Hij weet precies hoe dat moet.

We lazen ook een stukje uit de Bijbel. Uit het Bijbelboek Matteüs. Er stond een zinnetje in dat gaat over je schat en over je hart. ‘Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn’. Best een ingewikkeld zinnetje. Ik weet dat je daar erg lang over kunt nadenken als je dat leuk vindt.

Maar even over die schat!

Op de Tafel die altijd voor in de kerk staat, bij de preekstoel, stónd een schat. Een schatkistje was het, en die zat vol met een schat voor jullie. Die schat in dat kistje hebben we intussen héél goed verstopt in de kerk. Als jullie weer met de kindernevendienst beginnen, mogen jullie daar naar gaan zoeken. Schatzoeken in de kerk! Op de foto zie je hoe het kistje er uitziet. En als je hem gevonden hebt, dan héb je ook echt wat, en je kúnt er ook nog iets mee! Veel plezier!
Groetjes, Maria