Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Huwelijksviering
Carina de Boer en Chris van Westenbrugge
Op zaterdag 18 augustus, om 13.00 uur, vindt in de Oude Kerk de zegening plaats van het huwelijk van Carina de Boer en Chris van Westenbrugge. Carina is de dochter van Harry en Marilyn de Boer. Ouders en dochter De Boer zijn onlangs naar Harmelen verhuisd, maar de Oude Kerk is natuurlijk nog steeds de aangewezen plek om een zegen over dit huwelijk te vragen!

Kerk aan Huis
De Kerk-aan-Huis-avonden op 28 mei en 7 juni waren zeer geslaagd. Er is een mooi en openhartig gesprek gevoerd over ons geloofsleven en de sfeer was ook heel inspirerend. Dank aan allen voor jullie aanwezigheid en inbreng, en dank aan Huibert van Eijsden en Wim v.d. Heuvel voor het openstellen van jullie huis.

Catechese Oude Kerk
Op 14, 21 en 28 juni werd er weer een kindercatechese georganiseerd in de Oude Kerk, door Marijke Pleijsier en ondergetekende. De bijeenkomsten hadden verschillende thema’s: “Ziek en gezond in de Bijbel”, “Vreemdelingen in de Bijbel” en “Eten en drinken in de Bijbel.” Voor die laatste gelegenheid hebben we een bijbelse proeverij neergezet met allerhande eten en drinken uit de (tijd van de) Bijbel: druiven, dadels, olijven, brood, (alcoholvrije) wijn, hapjes met spinazie en geitenkaas en, last but not least, een smakelijk recept uit de koker van Johannes de Doper: sprinkhanen met honing! En wat een dappere kids, die er bijna allemaal eentje hebben geproefd…

IMG_0259IMG_0272IMG_0263IMG_0267

IMG_0265IMG_0274

Jongerenuitje op zondag 2 september,
12.00 – 14.00 uur
Op zondag 2 september a.s. wordt voor alle jongeren (12 – 18 jaar) van de Nieuwe en de Oude Kerk een gezellig uitje georganiseerd, en wel na de zondagse kerkdienst. Om 12.00 uur zullen we eerst een verantwoorde lunch nuttigen bij de onvolprezen McDonalds, en aansluitend gaan we een uurtje bowlen! Er zal een aantal jongeren van de Jeugdkerk meegaan, maar hopelijk komen er ook jongeren uit Oud-Rijswijk! Van harte aanbevolen dus! Je kunt je opgeven bij Maria de Kruijf (maria.brak@gmail.com) of Geoffrey Vijverberg (g.p.vijverberg@gmail.com)

Afscheid van de liturgiecommissie
Op maandag 11 juni heeft Cees van den Akker zijn laatste vergadering bij de liturgiecommissie meegemaakt. Voorzitter Margreet Aantjes heeft hem bij die gelegenheid bedankt voor vier jaren trouwe dienst en inspirerende aanwezigheid. Cees heeft in die periode ook zorggedragen voor de notulen en was contactpersoon voor de koren. Cees, zeer bedankt!

Sinds kort in de liturgie: Gebed over de gaven
In overleg tussen diaconie, liturgiecommissie en kerkteam is besloten om een element toe te voegen aan de zondagse liturgie, en wel een ‘Gebed over de gaven’, uitgesproken door de diaken van dienst. In de Nieuwe Kerk is dit al langer gebruik. Het idee is dat de diaken aansluitend op de collecten een zegenbede uitspreekt over de gaven die zijn ingezameld. Hiermee wordt het liturgische karakter van de collecte versterkt en bovendien wordt onze aandacht gericht op de bestemming die wij hiermee dienen, in de hoop dat God onze harten blijvend wil richten op de nood van mensen op onze weg. Na dit gebed zet de organist dan het voorspel in van het slotlied. De volgorde van de liturgie blijft verder ongewijzigd.

Cursus Permanente Educatie
Zoals u wellicht weet, volgen uw predikanten allerhande cursussen en nascholingen in het kader van de zogeheten Permanente Educatie. Daar geven we weinig ruchtbaarheid aan, maar het houdt uw voorgangers in een voortdurende staat van verdieping, aanscherping en kwaliteitsverbetering. Dat hebt u ongetwijfeld opgemerkt. Zo heb ik in de afgelopen jaren bijvoorbeeld een cursus ‘Kerkmuziek en pluraliteit’ gevolgd, ‘Presentatie voor voorgangers’, ‘Leidinggeven aan jezelf’ (heel nuttig) en vorige maand nam ik deel aan een tweedaagse studie naar de omgang met de wonderverhalen in het Nieuwe Testament. De resultaten hoop ik natuurlijk vruchtbaar te maken in mijn dagelijks werk, in agendabeheer, liturgie, preken en gespreksgroepen. Wordt vervolgd!

Oproep bezorgers en redactie Kerkblad
Zijn er (jonge) mensen die mee zouden willen helpen bij de bezorging van het kerkblad? Hier staat een interessante vergoeding tegenover. Ook zou de redactie van het kerkblad enige versterking zeer verwelkomen! Hier staat geen vergoeding tegenover, maar de dank die u ten deel valt, zal des te groter zijn…

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw