Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Overlijden
Op vrijdag 30 augustus is overleden mw. Gemma de Zwart, op de leeftijd van 80 jaar. Zij maakte nog niet zo lang deel uit van onze gemeenschap. Vorig jaar verhuisde zij vanuit Den Haag naar Onderwatershof. Ze was zelf katholiek, maar was kind aan huis in de Haagse Lucaskerk. Ook in onze Oude Kerk voelde ze zich al snel thuis. Ze was actief bij de creaclub waar haar kunstzinnigheid en opgewektheid erg gewaardeerd werden. Ook in Onderwatershof voelde ze zich gelukkig. Ze tobde echter al jaren met haar gezondheid en de laatste tijd ging het steeds verder achteruit. Toch kwam haar overlijden onverwacht snel. Gemma de Zwart had vijf kinderen en heeft ook intens genoten van haar kleinkinderen. Het afscheid vond plaats op maandag 9 september in de kapel van begraafplaats Sint Barbara, in Den Haag.

Er zijn eerder ook twee overlijdens geweest, die niet meer in het kerkblad van juli / augustus konden worden vermeld, en die per abuis ook niet in het kerkblad van september terecht kwamen. Daarom doe ik dat hierbij alsnog:

Op donderdag 20 juni ontviel ons ons gemeentelid
Rina van Huuksloot. Zij werd 95 jaar. Ondanks haar hoge leeftijd kwam haar overlijden toch plotseling. Zij was weliswaar al een week in het ziekenhuis opgenomen, maar daar leek zij goed te herstellen. Aan onverwachte complicaties is zij uiteindelijk snel overleden.
Wij herinneren ons Rina als een bijzonder trouw en meelevend lid van onze kerk. Hartelijk, optimistisch en zeer actief. Elke zondag was ze in de kerkdienst en elke dinsdag op de Creaclub. Ze was wat je noemt honkvast: meer dan 70 jaar woonde ze in haar huis aan de Kerklaan nummer 47. Zij laat een zoon en een dochter achter, en vijf kleinkinderen.
Het afscheid van Rina van Huuksloot heeft plaatsgehad op vrijdag 28 juni in crematorium Eikelenburg.

En op woensdag 3 juli overleed ons gemeentelid
mw. Janny Stuut-Kooi, op de leeftijd van 88 jaar. Zij en haar man Klaas zijn enkele jaren terug vanuit Den Haag verhuisd naar Onderwatershof. Zij voelden zich al snel thuis in Rijswijk. Vanwege gezondheidsproblemen konden zij niet op zondag naar de Oude Kerk komen, maar ze stelden het contact met de predikant en het Zustercomité bijzonder op prijs. Janny en Klaas waren 66 jaar getrouwd en kregen 4 dochters, en kleinkinderen en achterkleinkinderen. Op de rouwkaart staat de tekst van een lied van Johannes de Heer: “Veilig in Jezus’ armen.”
De afscheidsdienst van Janny Stuut heeft plaatsgehad op vrijdag 12 juli in de Oude Kerk met aansluitend de begrafenis op begraafplaats Oud-Rijswijk.

En verder…
En verder heb ik vanwege mijn vertrek naar Apeldoorn op deze plek geen berichten meer. Elders in het kerkblad heb ik een laatste stuk ten afscheid geschreven.
Het ga u goed!

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw

VLEUGEL IN DE OUDE KERK

De Stichting Vrienden van de Oude Kerk slaapt, maar één Vriend was wakker en attendeerde ons op een vleugel uit een boedel.
Toen de nabestaanden hoorden dat er (oude)kerkelijke belangstelling was, besloten zij het instrument aan ons te schenken. Inmiddels staat het in de kerk. Henny Heikens heeft het al bespeeld en is enthousiast.
Het was eigendom van Magdalena Hiele-Pattiannakotta, bij leven zangeres en zangpedagoge, actief in de Molukse gemeenschap en lid van de Nederlandse Vrouwenraad. De vleugel is duidelijk een doorleefd instrument, dat enig opknapwerk behoeft.
De Vrienden zullen dat financieel op zich nemen.
Ruud Poortier