Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Pastoraat          
Afbeelding bij het stukje over pastoraat in de Oude Kerk_001Met intense en liefdevolle aandacht draagt de herder hiernaast een lam in zijn armen. Het is de Herder met een hoofdletter. In zekere zin zijn wij allen herders en herderinnen. Samen dragen we verantwoordelijkheid voor de schaapskudde als geheel. De één let op de ander, de ander op de één. Onze voorgangers mogen daarin een door de kerk aan hen toevertrouwde bijzondere pastorale positie innemen. In de gemeente van de Oude Kerk waren we gewend aan herder en voorganger Michiel. Maar helaas, ook op de Veluwe bleken ze hem hard nodig te hebben. De Rijswijkse kudde is hier nu wat verweesd achtergebleven, hoewel we op een mooie periode en op een mooi en waardig afscheid kunnen terugblikken.

Gelukkig is het niet zo dat u nu niet meer kunt rekenen op deze pastorale zorg en aandacht. Ten eerste is er het Zustercomité (waar overigens ook broeders participeren…). Zij bezoeken veel gemeenteleden en dat doen zij zeer regelmatig en met grote trouw en betrokkenheid. Ten tweede kunnen we ons ook gelukkig prijzen met al die mensen die, hoewel geen lid van het Zustercomité, eveneens regelmatig geloofsgenoten bezoeken als daar behoefte aan bestaat.

Ds. Michiel de Leeuw heeft nu de Rijswijkse kudde dan wel als voorganger en herder verlaten, maar, zoals we natuurlijk ook van hem zouden verwachten: hij heeft dit niet gedaan zonder een zorgvuldige overdracht van zijn pastorale taak. Vlak voor zijn vertrek heeft Michiel alle pastorale contactgegevens aan mij toevertrouwd. Voor dat vertrouwen ben ik dankbaar. Op mijn beurt vertrouw ìk er op, dat ik dat vertrouwen ook samen met ú mag dragen. Tenslotte worden wij allemáál gedragen in de veilige armen van die ene Herder.

Het individuele pastorale contact dat u met Michiel had, zal daarom nu door mij worden voortgezet, althans voorlopig, totdat de opvolger van Michiel er is. Daartoe neem ik contact met u op, waarbij ik me gelukkig mag laten leiden door een volgorde die mij door Michiel is aangereikt.
Hieronder staat vermeld hoe ik te bereiken ben, zodat u ook zélf contact kunt zoeken op een moment dat u het nodig vindt.
Maria Opgelder, maria.opgelder@kpnplanet.nl  telefoon 06 549 11 606

Kerk-aan-huisavonden
We kunnen terugblikken op twee bijzondere en mooie avonden (17 en 26 september) afbeelding Kerk-aan-huis avonden_001waarin we met elkaar spraken over Bijbelverhalen. En over hoe we die kunnen koppelen aan de verhalen van ons eigen leven. Wat er gebeurt op zulke avonden is, dat je niet alleen kérk-aan-huis bent, maar als het ware ook meer kìnd-aan-huis wordt bij elkaar. Dat komt natuurlijk ook juist omdat je letterlijk bijeen bent in iemands huiskamer. Ruud Poortier en Margie & Chris van Veen hadden hun huiskamers beschikbaar gesteld. Zij onthaalden ons op koffie en thee met daarbij allerlei lekkernijen. Zo samen in een huiskamer geeft een sfeer van intimiteit, en dat leidde tot een wezenlijke ontmoeting met elkaar. Zoiets ontstaat alleen als er liefdevolle aandacht is voor elkaar, over en weer. En dat was er. Na afloop vonden we dan ook met z’n allen dat deze ontmoetingen voor herhaling vatbaar zijn. Volgend jaar zal daarbij gekeken worden naar de mogelijkheid om dat ook een keer overdag te doen. Zodat gemeenteleden die liever ’s avonds niet de deur uitgaan ook kunnen deelnemen. Meer specifiek over de inhoud van deze beide Kerk-aan-huisavonden leest u elders in dit kerkblad.
Marjo Lievaart en Maria Opgelder

Intrededienst ds. Michiel de Leeuw
te Apeldoorn op zondag 13 oktober
Een week na het afscheid in de Oude Kerk volgde op zondag 13 oktober de verbintenis van onze oud-predikant ds. Michiel de Leeuw bij een prachtige kerkdienst in de Jachtlaankerk te Apeldoorn. De kerk zat helemaal vol, met daarbij ook een flink aantal gemeenteleden vanuit Rijswijk. Aan het begin van de viering volgde de verbintenis en de zegening door ds. Annelies Jans en daarna leidde Michiel de verdere viering, op zijn eigen manier met ook veel humor. En wat een prachtige ondersteuning van de eredienst door het volwassenenkoor, door het jongerenkoor (met een ontroerende vertolking van Hallelujah van Leonard Cohen) en het koor van de kinderen: een viering vol muziek! Na afloop van de eredienst volgden nog een paar toespraken en cadeaus en daarna mochten Michiel en Marike de gelukwensen van de kerkgangers in ontvangst nemen tijdens een drukke en heel gezellige receptie. We wensen hun heel veel vreugde en geluk en zegen toe in Apeldoorn!
Teun Andeweg