Pastorale sectie Oud-Rijswijk

 Jeugdkerk en andere activiteiten 12-16 jaar:
ook iets voor jou?

Op elke eerste zondag van de maand is er in de Nieuwe Kerk een bijeenkomst van de Jeugdkerk. Deze vindt plaats in het Jeugdhonk, tijdens de gewone kerkdienst. Iedereen van ongeveer 12 t/m 16 jaar is hierbij van harte welkom! Het zijn gezellige bijeenkomsten, met een goeie sfeer en een goed gesprek, en leuke afwisselende thema’s en werkvormen. Tot nog toe zijn er vooral jongeren uit de Nieuwe Kerk die meedoen, maar een paar hebben vanuit de Oude Kerk de oversteek al gewaagd. Wat zou het leuk zijn als dat er meer worden! Op die manier ontmoeten de jongeren elkaar over en weer. In de leiding zitten mensen van de Oude en de Nieuwe Kerk: Ilona Lourens, Maria de Kruijf, Eveline en Geoffrey Vijverberg.
Naast de Jeugdkerk worden er met en voor deze doelgroep 12-16 jaar ook andere leuke activiteiten georganiseerd: van een jongerendienst tot een kanotocht, van Sirkelslag tot een filmavond en een ‘sleep-in’ in de kerk. Kortom, we gaan er weer iets moois van maken!
Doe jij mee? Meld je dan bij Maria de Kruijf (maria.brak@gmail.com) of Michiel de Leeuw (dsmdeleeuw@gmail.com). Dan houden we je op de hoogte van alle bijeenkomsten en activiteiten. Je kunt natuurlijk zelf kiezen waar je wel en niet bij bent.

Overleden
Op donderdag 29 juni is overleden ons gemeentelid Dirkje Ramsteijn, op de leeftijd van 95 jaar. Enkele dagen daarvoor was ze na een beroerte opgenomen in het Reinier de Graaf Gasthuis, waar ze donderdagmor-gen vroeg is overleden. Mw. Ramstein was een trouw en geliefd kerkganger, ze had haar vaste plaats naast mw. Van Huuksloot. Ze was altijd vriendelijk en positief en altijd vol humor. Dit ondanks de fysieke tegenslag die ze de laatste jaren had.  Ze was sinds 1997 weduwe van Cor Ramstein, met wie ze vier kinderen kreeg. De band met hen was bijzonder hecht, evenals die met haar 8 kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. De afscheids-plechtigheid heeft plaatsgehad op woensdag 5 juli op begraafplaats Eikelenburg.

Op zaterdag 1 juli overleed ons gemeentelid Miek Waayers. Enkele jaren geleden was zij naar zorgcentrum Vredenburch verhuisd, vanuit Delft waar ze pastoraal contact had met ds. Marco Visser. In Rijswijk werd het pastoraal contact voortgezet door ds. De Leeuw en de dames van het zustercomité, iets wat mw. Waaijers altijd erg op prijs stelde. Ze is haar leven lang ongetrouwd gebleven, en heeft vroeger veel voor haar familie gezorgd. De uitvaart heeft plaatsgehad op donderdag 6 juli jl., op begraafplaats Iepenhof in Delft. Miek Waaijers is 95 jaar oud geworden.

Terugblik doopdienst 2 juli
Op zondag 2 juli werden twee dopelingen de Oude Kerk binnengebracht: Evi-Nora Sarai, de dochter van Ivory Winter en Judith Ceton, en Maxime Peter Cornelis, zoon van Marijn en Annemieke Hokke (en broertje van Elise). Wat een feestelijke gebeurtenis! Het koor Inspirited, waar de moeders van de dopelingen beiden in zingen, leverde een muzikale bijdrage aan deze bijzondere viering.

Doop Evi-Nora en Maxime

Doop Evi-Nora en Maxime 6

Doop Evi-Nora en Maxime 5

Doop Evi-Nora en Maxime 3

Contact gewenst?
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw