Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Terugblik: Huwelijksviering Carina de Boer en Chris van Westenbrugge
Op zaterdag 18 augustus heeft in de Oude Kerk de zegening plaatsgehad van het huwelijk van Carina de Boer en Chris van Westenbrugge. Carina is de dochter van Harry en Marilyn de Boer. Ouders en dochter De Boer zijn onlangs naar Harmelen verhuisd, maar de Oude Kerk was nog steeds de aangewezen plek om een zegen over dit huwelijk te vragen! Het was een prachtige viering, waarin de drie zussen van de bruid een muzikale (vocale) bijdrage hebben geleverd. Wij wensen Carina en Chris veel geluk op hun gezamenlijke levensweg, samen met hun zoontje Jesse.
huwelijksfoto

Terugblik: Doopdienst Olivia en Ezra op 26 augustus
Op zondag 26 augustus vond een doopdienst plaats in de Oude Kerk, waarin twee kinderen het water van de doop ondergingen: Olivia Keus, de dochter (en het eerste kind) van Jeffrey Keus en Monique van der Harst. En Ezra van Dam, de zoon (en het eerste kind) van Dick van Dam en Ellen Schep. Het was een bijzondere, feestelijke viering voor de hele gemeente. Wij bidden beide kinderen toe dat zij Christus als metgezel vinden op hun levenspad.
IMG_6859
IMG_6882IMG_6937

Overleden
Op zaterdag 18 augustus is overleden ons gemeentelid Trees Triemstra – de Vries. Zij is 91 jaar oud geworden. Ze verbleef al wekenlang in het ziekenhuis, waar het herstel moeizaam ging en uiteindelijk niet meer kwam. Mw. Triemstra was een geliefd mens: hartelijk, dienstbaar, optimistisch en met een groot doorzettingsvermogen. Ze had een goede band met veel mensen en haar familie was haar grootste rijkdom. Die bestond uit 4 kinderen, 10 kleinkinderen en 15 achterkleinkinderen. Haar man Lukas was al overleden in 1983. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op Ockenburgh, waar werd gelezen uit 1 Korintiërs 13: “Zo resten ons geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.”

Op zondag 26 augustus overleed ons gemeentelid Cootje Rijfkogel, op de leeftijd van 91 jaar. Zij was een geliefd mens en trouw kerkganger in onze gemeente en ook actief bij de Oude Kerk Open. Haar man Roel was overleden in 1989. Met hem kreeg ze twee dochters, twee kleindochters en uiteindelijk vijf achterkleinkinderen. De laatste 15 jaar van haar leven deelde ze intensief met haar partner Wim Vos. Cootje was al langer ziek, maar de afgelopen zomer werd haar conditie steeds minder. Ze overleed rustig, in het ziekenhuis. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad in de aula van begraafplaats Eikelenburg. Daarbij klonk het verhaal van Ruth, de belijdenistekst van Cootje die een leven lang met haar was meegegaan, een verhaal over liefde, moed, trouw en vertrouwen.

En op maandag 3 september tenslotte is overleden ons gemeentelid Daan Witte, op de leeftijd van 95 jaar. Zijn vrouw Mennie was in december vorig jaar gestorven. Daan en Mennie kwamen een groot deel van hun leven in de Oude Kerk en hebben elkaar hier zelfs voor het eerst ontmoet. Zij kregen een dochter en twee kleinkinderen. Enkele jaren terug moesten ze verhuizen vanuit hun geliefde Stadhouderstraat naar Steenvoorde, waar het Zustercomité ze trouw bleef bezoeken. De afscheidsdienst, voorafgaand aan de crematie, is gehouden op dinsdag 11 september in de Oude Kerk. Op de rouwkaart staat de tekst die Daan Witte zelf uitkoos:
Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heren hand,
moedig sla ik dus de ogen
naar het onbekende land.

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw

Ter nagedachtenis aan Johan Daniël Witte
Op 3 september overleed hij, op de leeftijd van 95 jaar. Daan Witte was een sterke, actieve man die tot op zijn zeventigste vol overgave in zijn schildersbedrijf werkte. Daarnaast was hij een kunstzinnig mens die prachtige schilderijen maakte. De vreugde van zijn leven en van zijn vrouw Mennie was Daniëlla, het enige kind, dat ze op latere leeftijd ontvingen.
Toen Mennie, toen ze oud werden, ziek werd, verzorgde hij haar met toewijding, want de liefde tussen hen was groot. Toen ze tot hun verdriet Oud-Rijswijk moesten verlaten en naar Steenvoorde verhuizen, kon je hen daar hand-in-hand aantreffen, als teken van hun innige verbondenheid.
Toen ook van Daan de krachten steeds meer afnamen, had hij daar grote moeite mee. Toen de kleinkinderen Robson en Liselotte werden geboren was hij zeer gelukkig, maar betreurde het dat hij niet de jonge opa kon zijn die met hen kon voetballen en ravotten. In de afscheidsdienst in de Oude Kerk op 11 september lazen we het beeldende hoofdstuk 12 uit Prediker over de moeiten van de ouderdom. En uit het Evangelie van Matteüs over Petrus die over het water liep. In zijn hoge ouderdom was het leven voor Daan Witte een lopen-over-het-water geworden. Hij voelde geen vaste bodem meer, nu hij nog maar een schaduw was van de sterke man die hij zo lang had mogen zijn.
Toch waren er op de achtergrond van zijn leven altijd het geloof en de kerk. Hij was er mee opgevoed en bleef die kant van zijn bestaan altijd trouw. Hij stond, bijna tot aan het einde, volop in het leven in die zin dat hij zowel op politiek als op geloofsgebied de ontwikkelingen bijhield. En openstond voor het nieuwe.
Wij wensen dochter Daniëlla en haar man Robert, én de kleinkinderen Robson en Liselotte kracht toe bij het dragen van het verlies van deze bijzondere mens. Dat de warme herinneringen aan hem en aan zijn vrouw Mennie, hen moge troosten!
Ds. Susan Karreman