Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Afscheid van onze collectant Henk Blaauw.
Heden nemen wij afscheid van onze collectant Henk Blaauw.
Gedurende de afgelopen 54 jaar was Henk een vertrouwd gezicht bij de toegangsdeur van de Oude Kerk als commissie van ontvangst en als collectant.
De andere collectanten kenden Henk ook van wanneer wij het geld aan het tellen waren en als er geld gewisseld moest worden.
De ene persoon had daar meer moeite mee dan de ander.

Als maker van het collectantenrooster kon ik altijd op Henk rekenen behalve in de vakanties wanneer hij met Corine met de caravan naar de camping vertrok.
Henk, ik vond jou een fijne collega als medecollectant en vind het ook jammer dat je ermee stopt. Maar na 54 jaar is het dan ook wel genoeg geweest.
Hartelijk dank voor je inzet gedurende vele jaren en het ga je goed.
Tom Brouwer

Afscheid van de creaclub Bij Ons.
Na bijna acht jaar gastvrouw van de creaclub te mogen zijn, vind ik het nu tijd om het stokje in vol vertrouwen over te dragen aan anderen.
Een terugblik voor wie Bij Ons nog niet kent.
Samen met Adri Rodenburg en Marilyn de Boer en toen nog maar tien dames, zijn we met onze crea-activiteiten gestart op de locatie JC-09  aan de Kerklaan (naast de poelier). Al vlug hebben we deze locatie moeten verruilen voor een ruimte in de Oude Kerk. Maar ook hebben we afscheid moeten nemen van Adri en Marilyn, omdat zij gingen verhuizen. Al heel vlug kregen we versterking van andere gastvrouwen, Elfriede, Tini, Jantine en Elvi.
Geen overbodige luxe, want de creaclub groeide tot een aantal van 27 creatieve dames.
Ik kijk met voldoening terug op een mooie tijd met waardevolle ontmoetingen en vriendschappen. Maar vooral op de uitstapjes naar kerstmarkten en mooie lunchlocaties. Mede een succes doordat we hierbij een beroep konden doen op enkele heren Musketiers, die ons met veel plezier hebben willen rijden. Dank hiervoor, heren.
Ik kijk ook terug op de vele goede doelen die wij hebben kunnen steunen met de verkoop van onze creaties en prachtige handgemaakte kaarten.
Ik ga ermee stoppen, maar hoop van ganser harte dat de Bij Ons na deze coronaperiode, misschien in een andere vorm, mag blijven doorgaan.
Ik wens hierbij Elfriede, Tini, Jantine en Elvi goede moed en vertrouwen toe.
Margie van Veen.

Verlangen naar dat huis…

Lied 280. De vreugde voert ons naar dit huis van hout en steen, dat lang de stormen heeft doorstaan, waar nog de wolk gebeden hangt van wie zijn voorgegaan… een plaats waar de hemel opengaat… waar God zich vinden laat… In ons Liedboek staat dit lied geboekstaafd als Lied van Aanvang.
In alle Rijswijkse kerken kon op 5 juli weer een aanvang worden gemaakt met het houden van erediensten. De vreugde voert ons naar dit huis… woonplaats van de Eeuwige, waar Hij ons welkom heet en blij is ons te zien maar het vast ook wel begrijpt als we het nog even willen aanzien, uit voorzichtigheid, beduchtheid. Wie komt én wie niet komt: wij allen verlangen naar dit Huis. Waar we altijd welkom zijn geweest en zullen blijven. Het ‘thuis’ dat we delen met elkaar, waarin velen in de afgelopen tijd konden binnenlopen om rust en stilte te genieten. Waar je een kaars kunt aansteken en je gemoed tot bedaren kan komen. Waar je je, ook in de komende zomer die weer aan onze voeten ligt, kunt laten rondleiden (anderhalve meter!). Je laten doordringen van de geschiedenis van dit Godshuis. Waar je je kunt laten raken door het timbre van orgelklanken en kerkklokken, door het prachtige hout van kansel, liturgische tafel, koorhek en nog veel meer. Waar je de kracht van het steenwerk kunt voelen als je je handen er op legt of er met je rug tegen aan gaat staan. En waar je -wellicht letterlijk-  in de voetsporen van je voorvaderen kunt treden. “Onthul ons dan uw aangezicht, uw naam die met ons gaat”, staat er in het vijfde vers. Dat bracht me op de even troostrijke als uitdagende gedachte dat we, uitgerekend in dit huis van hout en steen, ook ons eìgen aangezicht mogen onthullen, aan God en aan elkaar, én aan onszélf, onze naam, wie wij zijn.
Maria Opgelder

kerk