Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Terugblik op Pinksteren
Op Pinksterzondag was het extra feest: vier jonge mensen uit de gespreksgroep Geloven 2.0 en Geloven 3.0 hebben in het midden van de gemeente belijdenis gedaan van hun christelijk geloof, te weten: Jeanine Notenboom, Anna Buijsman, Maria de Kruijf – Brak en Jeffrey Keus. In de preek ging het over geloof en twijfel, hoe die twee bij elkaar horen, en hoe ze samenkomen in de (on)gelovige apostel Tomas. Dat gecombineerd met treffende fragmenten uit de brieven van de vier belijdeniskandidaten over hun persoonlijke geloof. Wij feliciteren Jeanine, Anna, Maria en Jeffrey met deze belangrijke stap op hun geloofsweg: welkom in het koor van de waaghalzen!
 5c21031a-eb4a-4517-8ff1-e9b03d2f06657f393013-66a4-4cff-8a8b-23f0f6a6b3ec
 
 
 Overlijdens
Op maandag 13 mei is overleden ons gemeentelid Cora de Hoog – Bolt, op de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde in Woonzorgcentrum Onderwatershof. In maart 2015 overleed haar echtgenoot Kees de Hoog, met wie zij een heel goed leven heeft gehad. De laatste jaren waren dan ook moeilijk. Gelukkig zorgden haar stiefkinderen voor haar en werd ze trouw bezocht door het Zustercomite. De afgelopen weken ging ze snel achteruit en zag ze uit naar het einde. In het laatste bezoek las de predikant psalm 42 met haar:

Wat ben je bedroefd, mijn ziel,
en onrustig in mij.
Vestig je hoop op God,
eens zal ik hem weer loven,
mijn God die mij ziet en redt.

Op haar eigen verzoek heeft de crematie in stilte plaatsgevonden.

Op woensdag 22 mei overleed ons gemeentelid Mien van der Zwan – Pronk, op de leeftijd van 89 jaar. Zij woonde in Woonzorgcentrum Vredenburch. Haar man Aad, met wie ze twee dochters kreeg, overleed 32 jaar geleden. Mien was een lieve, zorgzame en sterke vrouw. Hoewel ze vele tegenslagen moest verwerken, kwam er nooit een klacht over haar lippen. Ze was een gelovig mens en een trouwe kerkganger, kerkte vroeger in de Johanneskerk, totdat dat niet meer ging. De laatste 10 jaar kwam ze steeds meer in de ban van dementie en werd ze liefdevol verzorgd. Het afscheid van Mien van der Zwan is in besloten kring vorm gegeven. Daarbij heeft psalm 139 geklonken:

Heer, U kent mij, u doorgrondt mij.
Met al mijn wegen bent u vertrouwd.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij U.

 
Kloosterweekend
Met jongeren van de Oude- en Nieuwe Kerk gaan we het seizoen afsluiten met een kloosterexperience! Met acht jongeren van de Jeugdkerk en Geloven 2.0 en vier leidinggevenden (ook jong van geest) gaan we naar het Dominicanenklooster in Huissen. Dat kloosterweekend was een langverwacht voornemen uit het Jeugdbeleidsplan en gaat nu eindelijk gebeuren!
In Huissen worden we van 12 tot 14 juli echt ondergedompeld in het kloosterleven. We slapen ook in het klooster, maar krijgen wel een eigen ruimte met keuken waar we met de groep zelf gaan koken en waar een loungehoek met banken is. We doen mee met de ochtend- en avondvieringen in de kapel (lauden en vesper), krijgen een rondleiding, een gesprek met een kloosterbewoner en een workshop meditatie. En voor gezelligheid en spel zal ook alle ruimte zijn. Kortom, wij verheugen ons erop!

Cursus Permanente Educatie
Zoals u wellicht weet, volgen uw predikanten allerhande cursussen en nascholingen in het kader van de zogeheten Permanente Educatie. Daar geven we weinig ruchtbaarheid aan, maar het houdt uw voorgangers in een voortdurende staat van verdieping, aanscherping en kwaliteitsverbetering. Dat hebt u ongetwijfeld opgemerkt. In de maand juni heb ik een cursus gevolgd met als insteek “De spiritualiteit van de pastor”. Geen overbodige luxe, inderdaad, want om uit de bron te blijven putten moet de bron niet uitgeput raken…

Zomergedicht: Dragen
Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn, wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen
ter wille was
als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

Judith Herzberg

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw