Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Geboren
Op maandag 25 februari jl., om 11.30 uur in de ochtend, is geboren Rayan Rezwani. Hij is de eerstgeboren zoon van Ali Rezwani en Asmaa Abbasi. Zij zijn beiden oorspronkelijk van Afghaanse afkomst en vanuit Iran naar Nederland gekomen. Zij wonen nu aan de Berenschotlaan. Ali vond een thuis hier in de Oude Kerk en doet o.a. mee aan de gespreksgroep ‘Geloven 3.0.’ Wij wensen de kersverse ouders veel geluk en zegen met hun nieuwe gezin!

Terugblik doopdienst 3 maart
Zondag 3 maart is Merijn Francis gedoopt, eerstgeboren zoon van Jos Carrière en Arienne Mak, in een feestelijke dienst.
 doop
Terugblik toewijding 10 maart
Op zondag 10 maart droegen Eveline en Geoffrey Vijverberg hun pasgeboren zoon Sebastiaan (broertje van Matthias) de kerk in, voor een ritueel van toewijding. Zij laten de keuze voor de doop aan hun zoon zelf, als hij oud genoeg zal zijn om daarover te beslissen. Maar ze ontvingen de zegen van God over zijn levensweg en zetten zijn voeten alvast op de weg van het geloof, opgenomen in onze gemeenschap.

toewijding


Afkondiging overlijden voortaan besloten met gezamenlijk zingen
Op initiatief van de Liturgiecommissie heeft het Kerkteam besloten dat voortaan bij een afkondiging van overlijden in de kerkdienst de gehouden stilte wordt afgesloten met een gezamenlijk lied. Daarbij wordt telkens een keuze gemaakt uit een van deze opties:
lied 960 (derde couplet, ’Zijn/haar naam staat vaster dan in steen’)
lied 413 ( derde couplet, ‘Heer, ontferm u over ons’)
lied 598 (in het Nederlands:  ‘Als alles duister is’).

Avondgebeden ‘Wij geloven in Rijswijk’
in de Veertigdagentijd
Graag wijs ik nog eens op de Avondgebeden die in de Veertigdagentijd en Stille Week worden gehouden in het kader van ‘Wij geloven in Rijswijk’.  De bijeenkomsten zijn van harte bij u aanbevolen!

De Stille Week: een week om bij stil te staan…
Behalve de genoemde Avondgebeden zijn er in de Stille Week traditiegetrouw verschillende vieringen waarin we Jezus op de voet volgen op zijn weg door het duister naar het licht van Pasen. Van de Palmzondag, met Palmpasenintocht, en het Laatste Avondmaal op Witte Donderdag naar Gethsemane en de kruisweg op Goede Vrijdag. Van het waken in de stilte van de Zaterdag naar het feestgedruis op de derde dag: Paasmorgen! Het is zeker aan te raden om – als u in de gelegenheid bent – al deze vieringen mee te maken. Zo ontstaat er een zekere cadans en beleeft u op een intense manier het geheim van Pasen. Van harte aanbevolen dus!

Paasgedicht
In de Kerstnacht van 2018 overleed Niek Schuman, theoloog, hoogleraar liturgiewetenschap, schrijver en dichter. Vlak voor zijn overlijden was zijn laatste boek verschenen, getiteld ‘Dat ding met veertjes. Hopen door alle kwaad heen’. In een interview met het Friesch Dagblad werd hem gevraagd of hij dacht dat het goed komt met de wereld. Hij antwoordde: “Natuurlijk niet! Hopelijk wel.” Van Niek Schuman is het volgende gedicht:

 Volgend jaar

Als door hun tranen heen
de mensen lachen
ternauwernood maar toch
niet klein te krijgen zijn
zich warmen aan elkaar
en hardnekkig hopen
en blijven zeggen
tot volgend jaar
in santiago of in mokum
of in elk ander nieuw jeruzalem

 dan bloeit het kruis
en wordt een levensboom.

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw