Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Onderweg naar Pasen
Dit jaar doen we het met stille trom. We gaan onderweg naar Pasen, het feest van de Opstanding. We vieren dan dat Christus de dood overwint. Elke woensdagavond in de tijd tot Pasen is er in de verschillende kerken van Rijswijk een avondgebed, waarin we lezen van Jezus’ tocht naar het kruis. De praktische details staan in de column van de kerkenraad vermeld. Jullie zijn van harte uitgenodigd om, verbonden via geluid en video, deze gebeden mee te bidden.

Antistoffen
In de afgelopen maanden zijn de eerste Nederlanders gevaccineerd, eerst de zorgmedewerkers onder jullie en de negentigplussers. Ik ben al bij de eerste gevaccineerde gemeenteleden op bezoek geweest. En langzamerhand zullen steeds meer gemeenteleden volgen. Wat is het vaccin eigenlijk een bijzondere uitvinding: Met een vaccin gaat het lichaam de strijd aan met een piepklein deel van het coronavirus. En door die strijd te winnen maken we in ons bloed antistoffen aan tegen het virus. Die kunnen het lichaam verdedigen tegen het coronavirus, zodat het virus geen vat meer op ons krijgt. Het wil niet zeggen dat het virus niet meer rondwaart, maar het heeft zijn macht over ons verloren.
Dat is eigenlijk ook wel een mooi beeld voor het christelijk geloof. Christus is naar de aarde gekomen en heeft daar met alles te maken gehad waar wij ook mee te maken hebben: bijvoorbeeld de verleiding van macht & geld, minderwaardigheidsgevoelens, onrecht. Hij heeft deze ziekteverwekkers hier bestreden, en ze overwonnen. Om het in het beeld van virussen te zeggen: Jezus heeft, door die virussen te overwinnen, antistoffen ertegen aangemaakt. Deze overwinning heeft Hij niet voor zichzelf behaald en deze wil Hij ook niet voor zichzelf houden. Hij wil Zijn bloed, Zijn antistoffen met ons delen. Met het avondmaal biedt Hij ons dat aan. Als wij Zijn aanbod aannemen, dan hebben alle virussen die wij tegenkomen, die het goede in ons leven aantasten, geen macht meer over ons. Ze kunnen ons leven niet meer blijvend verzieken, want door Christus is hun macht gebroken.

mijn vrede

Van binnen naar buiten
Voorlopig blijven we nog even in lockdown, en nu alweer een tijdje met een avondklok. Voor de één is het een bijzonder drukke tijd, voor een ander is het een stille fase.
Wat de afgelopen tijd wel met mij meegaat is de opdracht van Jezus die Hij aan al zijn leerlingen gaf in Matteus 10. Jezus riep daar Zijn eerste leerlingen bij zich, Hij stuurde ze uit om Zijn goede nieuws te brengen. En Gods zegen uit te delen bij iedereen. Hij gaf ze de macht en de kracht van Gods zegen mee. Ze mochten Gods vrede geven aan elk huis waar ze binnen kwamen.
Nu zitten we binnen met een goede reden, maar de vraag is: Hoe volgen we die oproep van Jezus, hoe geven wij iets mee van Gods vrede aan de ander, aan onszelf? Daarbij kunnen we niet alleen denken aan de oudste generatie, maar ook aan de jongste generaties, die met lockdown en avondklok erg worstelen.

Zegentegels
De kerk wil op een originele wijze gemeenteleden de kans geven om Gods zegen voor zichzelf en voor de ander door te geven.  We bezorgen bij mensen tussen de 50 en 75 jaar thuis twee tegeltjes (gewone witte badkamertegels), een gekleurde porseleinstift en een kaartje met de uitleg. Mensen schrijven een zegen voor hun eigen huis op een tegel, en een zegen voor iemand anders op de tweede tegel. De tegeltjes kunnen daarna worden afgebakken in een gewone huisoven (25 min, 160 graden): daarna zit de tekst erop. Deze tegel kan men bezorgen bij een vriend, gemeentelid of familielid. Mocht je buiten deze leeftijdscategorie vallen en graag een paar tegeltjes en stiften ontvangen, app/sms dan even je adres aan 06 38777744 (ds. Sifra Baayen).
Dan brengen de vrijwilligers het pakketje bij je langs. Tevreden over je zegel? App rustig jouw foto aan ons.

zegentegels