Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Evenement  ‘Rond de Kerststal’
op vrijdag 14 december in de Oude Kerk
Graag verwijs ik u voor de informatie naar het stuk elders.
 

 eo
Zondag 16 december Televisieopname Kerstdienst
Op deze zondag (3e advent) om 10.00 uur zal de Evangelische Omroep in de Oude Kerk de opname maken van de kerstdienst, die wordt uitgezonden op Kerstmorgen 25 december om 09.50 uur op NPO 2. Meer informatie vindt u bij de Kerkdiensten.
Kerstkaart voor heel Oud-Rijswijk
Begin december is bij bijna 5000 adressen in de sectie Oud-Rijswijk opnieuw een kerstkaart bezorgd namens onze Protestantse Gemeente. Op deze manier willen we als kerk zichtbaar zijn voor onze wijk en onze stad én mensen uitnodigen in de decembermaand de drempel van de kerk eens over te gaan.
Achterop de kaart staat het Advents- en Kerstprogramma in de Oude Kerk vermeld: de bijzondere kerkdiensten én het kerstevenement ‘Rond de Kerststal’ op 14 december; op de voorkant van de kaart staat een afbeelding van de reuzenkleurplaat die op die avond beschilderd zal worden door de bezoekers van de Oude Kerk.
Advent en Kerst
Deze tijd van advent en Kerst behoort tot de hoogtepunten in het kerkelijk jaar. Een sfeervolle tijd, een bijzondere tijd ook van verwachting en licht in de duisternis. Voor mij als predikant een mooie en ook drukke tijd, met het kerstevenement ‘Rond de Kerststal’, met de tv-kerkdienst die veel voorbereiding vraagt, met vele andere vieringen in kerk en school. Ik hoop dat u ook gezegende Kerstdagen zult beleven!

Kerstgedicht

Niet om een wonder

Niet om een wonder
uit vreemde verte
niet om een engel
de aarde hoog te boven
niet om een kind
vanuit de hemel neergedaald
bidden wij – maar
om engelen van mensen
dagelijks om ons heen
om het wonder van vrede
voor hier en overal
om het vertrouwen
dat spreekt uit kinderogen
om de mens Jezus
– kind van Betlehem
man van Nazaret –
in wie gij, God en Goed,
bent gezien de eeuwen door.
       Peer Verhoeven

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?
Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw