Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Overleden
Op zondag 16 december is overleden dhr. Harry van de Meeberg, na een aantal van maanden van ziekte. Hij is 77 jaar geworden. Harry woonde met zijn vrouw Jantine aan de Jacob van Offwegenlaan. Samen kregen ze twee kinderen en twee kleinkinderen. Vroeger hadden ze een sigarenwinkel aan het Hendrik Ravensteinplein. Harry is destijds ook heel actief geweest in de kerk, o.a. als diaken. Maar na 2001 stopte hij met de kerkgang. Harry was een kleurrijk en eigenzinnig mens. De uitvaart heeft plaatsgehad op maandag 24 december in de aula van crematorium Eikelenburg. Daar klonk de Bijbeltekst die Harry zelf had uitgekozen, uit Psalm 139. En we luisterden naar muziek, die hem paste, van Charles Aznavours “Yesterday when I was young” tot Frank Sinatra’s “My Way” en Paul van Vliets “Laatste wens.”
 

Op Kerstavond, 24 december, is overleden ons gemeentelid mw. Lenie van Lent – van der Kooij, op de leeftijd van 78 jaar. Zij heeft lang in Zoetermeer gewoond, maar verhuisde in 2015 naar Rijswijk, waar ze ging wonen in Woonzorgcentrum Steenvoorde. Nu en dan kwam ze in de Nieuwe Kerk. Lenie was weduwe sinds 2001, ze had drie kinderen en zeven kleinkinderen. Haar gezondheid ging de laatste jaren achteruit, fysiek en mentaal viel dat niet mee. Ze is rustig overleden, in het bijzijn van haar familie. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op woensdag 2 januari in de Nieuwe Kerk. Daar klonk een Bijbeltekst die Lenie op het lijf was geschreven: Prediker 3, voor alles is een tijd. Ook werd haar lievelingslied gezongen: “Beveel gerust uw wegen.” Aansluitend vond de begrafenis plaats in Zoetermeer, waar Lenie werd bijgezet in het graf van haar overleden echtgenoot.

Versterking Kindernevendienst
Wij zijn op zoek naar versterking kinderen.v1van onze kindernevendienstleiding in de Oude Kerk.
Ben je jong of oud, man of vrouw, ervaren of niet?
Dan zoeken we jou!
Ook zoeken we een nieuwe coördinator van de kinderneven- dienst, wegens verhuizing van onze huidige coördinator.


Wij bieden:
– Een gezellige groep kinderen in de leeftijd
van 5 – 11 jaar
die het leuk vindt om tijdens de kerkdienst bezig te zijn in  hun eigen ruimte om God en elkaar te ontmoeten en te  ontdekken.
– Een team dat jou graag verwelkomt en ondersteunt waar
nodig.
– Een overzichtelijke methode waar genoeg informatie te
vinden is om in de kindernevendienst mee aan de slag te
gaan en die tegelijk ruimte biedt voor eigen ideeën en
inbreng.

Wij werken met een kernteam dat met elkaar en de predikant nadenkt over de invulling van Advent, Kerst en (Palm) Pasen en een aantal leden erom heen die alleen de kindernevendienst draaien. Je kunt dus kiezen of je in het kernteam wilt, of een aantal maal per jaar de kinderneven- dienst wilt verzorgen.

 

Wij vragen:
– dat je ten minste 4 x per jaar kindernevendienst verzorgt.
– affiniteit hebt met de belevingswereld van kinderen.
 

Voor het kernteam geldt:
– dat je mee helpt en denkt over de invulling van projecten
rond Advent, Kerst en Pasen
– ongeveer 4x per jaar een vergadering bijwoont.
 

Voor de coördinator:
– dat je samen met de leiding van de crèche het rooster
maakt.
– dat je deelneemt aan de vergaderingen van de commissie
Jeugd- en Jongerenwerk (JJW) (2x per jaar)
– dat je vergaderingen bijeenroept en de grote lijn in de
gaten houdt.
 

Ben je enthousiast of wil je eerst graag nog wat meer weten?
Neem gerust contact op met Heleen Heidinga (heleenheidinga@tele2.nl / 06 1413 7325) of Michiel de Leeuw (dsmdeleeuw@gmail.com / 06 4208 9096)
 

Preekbespreking na de dienst:
zondag 10 maart
Op verzoek van een aantal gemeenteleden is er in december voor het eerst een preekbespreking gehouden in de Oude Kerk. Een preek roept immers (als het goed is) een en ander op om over door te praten. Wat geeft herkenning en wat roept vragen op? Wat vind je van de boodschap en wat is de boodschap eigenlijk? En hoe betrek je dat op je eigen leven en de wereld om je heen?
De eerstvolgende preekbespreking in de Oude Kerk zal plaatsvinden na afloop van de dienst van 10 maart a.s. Dan gaan we direct na de dienst (met koffie uiteraard) naar de kindernevendienstruimte voor een goed gesprek tot uiterlijk 12.15 uur.
Gespreksleiding is in handen van
Marjo Lievaart en Michiel de Leeuw.

De preek die we op 10 maart zullen bespreken is die van een week eerder (3 maart), zodat we die ook van tevoren op papier aan alle belangstellenden kunnen toesturen. Dan kunt u die ter voorbereiding nog eens rustig doorlezen. Daarom is het fijn als u zich van tevoren als belangstellende meldt, via de mail (dsmdeleeuw@gmail.com) of door uw naam te schrijven op de intekenlijst die vanaf 24 februari in de kerk ligt. Maar u kunt uiteraard altijd nog spontaan aanschuiven.
 sprteken
 Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?
Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw