Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Terugblik op afscheid Anne Marijke Spijkerboer
Op zondag 24 september was het zover: uw predikant en onze collega Anne Marijke Spijkerboer nam afscheid van onze gemeente. Het was een mooie, warme en drukbezochte dienst, waarbij onvermijdelijk ook wat tranen zijn weggepinkt. Afscheid nemen is nu eenmaal niet eenvoudig, en het roept in dit geval bij sommigen ook onzekere gevoelens op over de toekomst van onze gemeente: weer een predikant weg… nu zijn het er nog maar twee… hoe gaat dat verder… Toch heb ik alle vertrouwen in de kracht van onze gemeenschap en ik weet zeker dat we ons als gemeente ook weer aan deze nieuwe situatie weten aan te passen. En het komt vast ook goed met het team dat er straks zal staan: met twee predikanten, de diaconaal werker én een kerkelijk wer-ker die ons hopelijk binnen afzienbare tijd zal komen versterken. Ik zou trouwens wel eens willen weten wie dat wordt… Over willen weten gesproken, als u de tekst (nog eens) na wilt lezen van het afscheidslied, dat Susan en ik voor Anne Marijke gezongen hebben, die staat elders in dit kerkblad afgedrukt.

Nieuwe wijkindeling per 1 oktober
Met het afscheid van ds. Anne Marijke Spijkerboer ontstaat een nieuwe situatie in onze gemeente. Vanaf 1 oktober zullen er nog twee pastorale secties zijn (i.p.v. drie). De sectie Midden-Rijswijk vervalt en Rijswijk wordt verdeeld in twee secties, te weten: Oud-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk. Als grens geldt de spoorbaan. De woningen aan het Eisenhowerplein (postcode 2284), die immers gedeeltelijk boven de spoortunnel zijn gelegen, vallen onder de sectie Nieuw-Rijswijk.
Voor Oud-Rijswijk is ds. Michiel de Leeuw pastoraal verantwoordelijk, voor Nieuw-Rijswijk is dat ds. Susan Karreman. Gemeenteleden uit de voormalige sectie Midden-Rijswijk die reeds pastoraal contact hebben met ds. Karreman, kunnen indien gewenst dit contact ook in de nieuwe situatie voortzetten. Gemeenteleden uit Nieuw-Rijswijk die pastoraal contact hadden met ds. Spijkerboer kunnen voortaan een beroep doen op ds. Karreman. Hebt u vragen hierover, schroomt u dan niet om contact op te nemen met een van de predikanten.

Najaarscatechese Oude Kerk
Catechese: aan tafel!
In drie bijeenkomsten in de maand november gaan we met elkaar aan de slag met het heilig avondmaal. Een spannend verhaal van Jezus en het Laatste Avondmaal: wat gebeurde er toen eigenlijk? En waarom vieren we

nog steeds ‘avondmaal’ in de kerk? Na deze bijeenkomsten weet je alles! En maak je het zelf mee, want op zondag 5 november gaan we het uitproberen in een viering voor alle leeftijden, om 10.00 uur in de kerk. Je bent van harte uitgenodigd!
Wanneer: Na de herfstvakantie: donderdagmiddagen 26 oktober, 2 november en 9 november, 15.15 uur (inloop) – 16.30 uur, én zondag 5 november, 10.00 uur
Waar: In de Oude Kerk zelf (crècheruimte), midden in de Herenstraat. Let op: ingang via het kleine hekje aan de rechterkant, tegenover het Rijswijks Museum
Door wie? ds. Michiel de Leeuw en Marijke Pleijsier
Aanmelden bij: Michiel de Leeuw, email: dsmdeleeuw@gmail.com

lego avond

Doe jij ook mee? En wil je nog iemand meebrengen? Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen van 6 t/m 12 jaar is welkom. Dus meld je snel aan!

Muzikale oproep voor jong en oud!
Een van de plannen in het Jeugdbeleid is om meer muziek te maken in de zondagse eredienst met jong en oud samen. Om dit vorm te geven, zijn we benieuwd naar gemeenteleden die een muziekinstrument bespelen, kinderen én volwassenen, en die het leuk vinden om dit instrument eens in te zetten in de kerkdienst. Als we een aantal gegadigden hebben gevonden, zal Henny Heikens met hen kijken welke muziek gemaakt kan worden, op welk niveau, in welke samenstelling en op welke gelegenheid. Kerstmorgen zou alvast een optie kunnen zijn! Dus meld je aan bij mij, als je (of je kind) belangstelling hebt, op dsmdeleeuw@gmail.com / 0642089096. Wij hopen op enthousiaste en niet al te bescheiden reacties van uw kant!

Vooruitblik: gezamenlijke viering 750 jaar Kerk in Rijswijk op 3 december
Op zondag 3 december, Eerste Advent, is de gezamenlijke slotviering van het herdenkingsjaar ‘750 jaar Kerk in Rijswijk’, met alle deelnemende kerken, in de Bonifatiuskerk, om 10.00 uur. Met een voorganger uit ieder kerkgenootschap én muzikale medewerking van de Cantorij Oude Kerk, o.l.v. Henny Heikens. Ook is er crèche en kindernevendienst, en een creatief werkblad voor de oudere kinderen. In het volgende kerkblad komt meer info, maar dat verschijnt slechts luttele dagen voor deze dienst, dus vandaar deze aankondiging hier en reeds. Zet het in uw agenda!

Contact gewenst?
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw