Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Geboorten
Op maandag 7 mei is geboren Ezra Pieter van Dam, zoon (en eerste kind) van Dick van Dam en Ellen Schep. Zij wonen aan de Huis te Hoornkade in Rijswijk. Vorig jaar zijn zij daarheen verhuisd vanuit Utrecht en vonden zij ook de weg naar de Oude Kerk.

En op dinsdag 8 mei zag Jesse Johan het levenslicht. Jesse is de zoon (en eerste kind) van Carina de Boer en Chris van Westenbrugge. Daarmee is Jesse tevens het tweede kleinkind van Harry en Marilyn de Boer. Carina en Chris zijn enige tijd geleden van Rijswijk naar Harmelen verhuisd, maar voor hun kerkelijk huwelijk in augustus zullen zij opnieuw terugkeren in de Oude Kerk.

Wij wensen beide ouderparen veel geluk en Gods zegen toe op hun gezinslevensweg!

Overlijden
Op donderdag 3 mei jl. is overleden dhr. Jaap van Heuvel, op de leeftijd van 92 jaar. Samen met zijn vrouw An, die 16 jaar geleden overleed, was Jaap van Heuvel een actief en meelevend gemeentelid van de Verzoeningskerk. Zij woonden sinds 1977 aan de Hammarskjöldlaan. Ze kregen samen twee kinderen en drie kleinkinderen. Na de sluiting van de Verzoeningskerk vonden zij in de Nieuwe Kerk een thuis. Jaap verhuisde in 2012 naar Onderwatershof. Toen bezocht hij de Oude Kerk, en toen dat wegens zijn gezondheid niet meer ging, kwam hij nog trouw naar de vieringen in Onderwatershof zelf. Op de rouwkaart staat dan ook niet voor niets een vers uit psalm 84: “Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven.” Want dat heeft Jaap zijn leven lang gedaan. De afscheidsdienst heeft plaatsgehad op woensdag 9 mei j.l., in de kerkzaal van Onderwatershof. Daarbij heeft ook psalm 84 geklonken:

Want God, de Heer, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de Heer…
Heer van de hemelse machten,
Gelukkig de mens die op u vertrouwt.

Kerk aan Huis: tweede avond op 7 juni
Wat vroeger groothuisbezoek heette, is vorig jaar opnieuw opgepakt onder de titel Kerk aan Huis. Want er bestaat (gelukkig) behoefte om elkaar als gemeenteleden nader te ontmoeten en ons samen te verdiepen in ons geloof. En dus krijgt Kerk aan Huis inmiddels een vervolg! Ouderling Marjo Lievaart en ds. Michiel de Leeuw organiseren een tweetal avonden, waarop gemeenteleden, jong en oud, kunnen intekenen. De avonden tellen maximaal 10 deelnemers en vinden plaats bij gemeenteleden thuis. We gaan met elkaar in gesprek aan de hand van het spraakmakende thema: Over God kun je het altijd hebben.

De eerste avond heeft al plaatsgehad op maandag 28 mei. De tweede avond is op donderdag 7 juni, bij Wim van den Heuvel, Van Vredenburchweg 957, van 20.00 uur tot 21.30 uur.

Hebt u belangstelling voor deze tweede avond, dan kunt u zich mógelijk nog opgeven (als er nog plek is) door een mailtje te sturen naar dit emailadres: oudekerkrijswijk@gmail.com. Hebt u geen email, of wilt u meer informatie, neem dan contact op met Michiel de Leeuw of met Marjo Lievaart (070-3260350).

Catechese Oude Kerk
In juni start er weer een catechese voor de kinderen!
chatechese
Wanneer: donderdagmiddagen 14 juni, 21 juni, 28 juni, 15.15 uur (inloop) –  16.30 uur
Waar: in de Oude Kerk
Door wie? ds. Michiel de Leeuw en Marijke Pleijsier
Aanmelden bij: Michiel de Leeuw,
e-mail: dsmdeleeuw@gmail.com

Doe jij ook mee? En wil je nog iemand meebrengen? Broertjes, zusjes, vriendjes en vriendinnetjes, iedereen van 6 t/m 12 jaar is welkom. Dus meld je snel aan!

Nieuw in de liturgie: Gebed over de gaven
In overleg tussen diaconie, liturgiecommissie en kerkteam is besloten om een element toe te voegen aan de zondagse liturgie, en wel een ‘Gebed over de gaven’, uitgesproken door de diaken van dienst. In de Nieuwe Kerk is dit al gebruik. Het idee is dat de diaken aansluitend aan de collecten een zegenbede uitspreekt over de gaven die zijn ingezameld. Hiermee wordt het liturgische karakter van de collecte versterkt en bovendien wordt onze aandacht gericht op de bestemming die wij hiermee dienen, in de hoop dat God onze harten blijvend wil richten op de nood van mensen op onze weg. Na dit gebed zet de organist dan het voorspel in van het slotlied. De volgorde van de liturgie blijft verder ongewijzigd. Op zondag 10 juni zal dit nieuwe element geïntroduceerd worden in de eredienst.

Boek verschenen van Julia Willemsen

time out

julia schrijft

Van Julia Willemse, die op 9 mei 19 jaar is geworden, is een boek verschenen met de titel: Time Out! Vechten tegen een zeldzame ziekte. Dit boek vertelt haar verhaal, het verhaal van haar zelfbenoemde gevecht tegen een zeldzame ziekte en de invloed die dat heeft op haar leven en dat van haar ouders en zusjes. Het is een bijzonder persoonlijk relaas over de weg die zij met elkaar zijn gegaan (en nóg gaan) tussen hoop en vrees, sinds haar 14e verjaardag toen de ziekte zich openbaarde, nu vijf jaar geleden. Julia heeft het boek geschreven om deze gebeurtenissen zelf beter te kunnen verwerken én om mensen bewust te maken dat ze respectvol om dienen te gaan met mensen in een rolstoel. Het boek heeft ze ook aangeboden aan de burgemeester van Rijswijk én het is een bestseller bij Bruna in de Herenstraat gebleken (prijs 10 euro), want nog nooit waren er in één week zóveel exemplaren van een boek verkocht! Inmiddels is er een tweede druk in de maak, die ook via Bol.com te bestellen is.
Van harte gefeliciteerd, Julia!

Contact
Wilt u graag dat ik bij u thuis langskom voor een pastoraal contact, laat u dat dan aan mij weten via mail of telefoon?

Met een hartelijke groet,
Ds. Michiel de Leeuw