Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Giften
De afgelopen tijd ontving ik verschillende giften, waarvoor veel dank: € 100 ter vrije besteding in de gemeente (is goed besteed); € 20 voor musical-kaartjes, bestemd voor mensen die dat zelf moeilijk financieel kunnen opbrengen (overhandigd aan musical-team) en € 30 voor de bloemen van de kerk.

Huwelijk
Op zaterdag 7 juli trouwen Rachelle de Windt en Andrew Chaporra Beroiza in de Nieuwe Kerk. Wij wensen hun een schitterende dag toe en een mooi leven samen.

Strijpavond naar september
De plannen waren om in juni een tweede Strijpavond te houden. Dat is niet gelukt, maar we verwelkomen u en jullie allen graag op maandagavond 17 september. Weer op het vertrouwde adres bij Cora en Hans van den Berge. Iedereen krijgt t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.

Kerkblad: wie wil helpen?
Wie vindt het leuk om met teksten op de computer bezig te zijn en zou Dolf Wagner willen helpen met ons prachtige kerkblad? Het gaat om het indelen en plaatsen van een deel van de kopij vanuit eigen huis op de computer. De teksten zijn dan al gecorrigeerd. Het kerkblad komt gemiddeld eens per maand uit, dus het gaat om een paar uur werk per maand. Dolf doet dit (vrijwilligers) werk al vele jaren met hart en ziel. Maar hij wil graag dat het opmaken van de teksten niet meer alleen van hem afhangt. Want ook hij kan weleens tijdelijk uitvallen en wie kan het dan opvangen? Voor meer inlichtingen wend u zich tot mij of tot Dolf:
e-mail: awagner@ziggo.nl of telefoon: 396 4072

Verborgen groei en bloei
De zomer is een tijd van groei en bloei. Van buiten leven en er op uit gaan. Van kleuren en geuren en blauwe luchten. Van zaaien en maaien en laten groeien. Van fel rood fruit als het even kan met slagroom. We zouden bij al die uitbundigheid haast vergeten dat er ook nog een andere groei en bloei bestaat: die van ons innerlijke leven. Deze is net zo levendig en gaat met net zoveel risico’s gepaard als datgene wat we buiten zien gebeuren. We kunnen scheef groeien, stoppen met groeien, veel te snel en te uitbundig groeien en bloeien. Anderen verstikken in de haast om te groeien. Altijd de mooiste en sterkste bloeier willen zijn. We zijn als mensen deel van de natuur. Maar anders dan de meeste natuur (bij dieren is het zeker ook deels mogelijk) is er bij ons buiten de uiterlijke groei, die van ons lichaam, ook de innerlijke groei en bloei mogelijk. Het is niet alleen mogelijk, het is zelfs wat ons tot mens maakt. Het is de grote armoede van onze tijd dat we gefixeerd zijn op de uiterlijke bloei en haar verheerlijken: Een mooi en jong lichaam en een stralende gezondheid. Een geweldige carrière en heel veel geld. Als je daarover kunt beschikken heb je het gemaakt.

uiterlijk
Maar dan vallen er velen buiten de boot en uiteindelijk wij allemaal, omdat ouder worden een gegeven is. Met het stijgen van de leeftijd vallen nu eenmaal veel uiterlijke mogelijkheden weg. Het is hard nodig in onze tijd dat we anders leren kijken en de schoonheid van binnen gaan zien. Op tv was laatst een tienermeisje te zien dat leed aan de haarziekte Alopecia, waardoor je binnen korte tijd helemaal of gedeeltelijk kaal wordt. Zij liep trots rond met haar geheel kale hoofd. Een pruik wilde ze niet. “Want”, zei ze, “Ik voel me zo ook mooi”. En als je naar haar keek dan beleefde je haar zoals zij zich voelde: Een mooie en leuke tiener. En dat kale hoofd? Dat viel eigenlijk niet meer op. Zo kunnen mensen met een zichtbare handicap, oude mensen en iedereen die niet aan het ideaal van de bloei in onze maatschappij voldoet werkelijk mooi zijn. Ook mensen die dagelijks moeten vechten om het leven aan te kunnen vanwege een chronische ziekte kunnen een bepaalde schoonheid uitstralen. ‘Schoonheid zit van binnen’. Het wordt zo makkelijk gezegd. Maar het is waar. Wat wij vanbinnen met onszelf uitvechten, hoe wij denken over het leven en over onszelf bepaalt hoe wij er uit zien. Of er iets van vreugde en schoonheid op ons gezicht te lezen is of dat onze blik is verduisterd. Iemand zei eens “Wie bitterheid in zijn leven toelaat, maakt het mooiste in zichzelf kapot.” En dat is een diepe waarheid. Als we bitter worden over ons leven en ons lot, dan stagneert alle groei en is van bloei al helemaal geen sprake. Als we leren accepteren en waarderen wat ons wél gegeven is bij alle beperkingen, gaan de verborgen groei en bloei door tot aan onze dood en daarna!

Over rouwdiensten en zo
Niemand van ons denkt er graag aan maar we krijgen er allemaal mee te maken. Vroeg of laat moeten wij het afscheid van onze geliefden vorm gaan geven. Voor velen van ons heeft het meerwaarde als de kerk bij het afscheid betrokken is. Om bij een afscheid dat vaak zeer heftig en ingrijpend is het leven van de gestorvene en ons eigen leven in het Licht van God te zetten.

gedachtenis
Soms denk je daar van tevoren al over na: Hoe zou ik het willen of hoe zou ik het voor mijn geliefde, mijn vriend of vriendin willen? Soms kom je er niet uit en maakt het onrustig. Het is dan altijd mogelijk contact op te nemen om er vast eens over te praten en wat dingen op papier te zetten. Ik merk dat dat mensen vaak rust geeft. Zo’n gesprek is overigens ook mogelijk als er geen plannen zijn voor een kerkelijke uitvaart. En als de dood komt en u wilt dat er een predikant bij betrokken is: Neem zo snel mogelijk contact op, nog vóór u een datum en tijd laat vastleggen. U zult begrijpen dat ook een predikant niet altijd beschikbaar kan zijn. We hebben nu eenmaal ook afspraken waar we niet onder uit kunnen, zoals ieder mens. Gelukkig is er een team van vervangende predikanten dat als het echt niet anders kan of bij grote drukte bereid is om in te springen. Maar als u zo snel mogelijk contact opneemt is de kans het grootst dat uw eigen wijkpredikant de uitvaart kan leiden. Woont u alleen en wilt u graag een kerkelijke uitvaart? Leg het schriftelijk vast met ook het verzoek zo spoedig mogelijk met de predikant contact op te nemen. Leuk is het niet om over deze dingen te denken en te schrijven. Toch moeten we die moed opbrengen opdat alles zo goed mogelijk zal verlopen.

In de kerk aanwezig en bezoek
In de maanden juli en augustus ben ik niet standaard aanwezig in de kerk op de dinsdagmorgen.
Wel eventueel op verzoek. Van maandag tot en met donderdag ben ik meestal telefonisch bereikbaar tussen 18.00 en 19.00 uur. Mijn antwoordapparaat is dag en nacht beschikbaar om in te spreken. Als u bezoek wilt: Vraag er om of laat iemand het namens u vragen!

Graag tot ziens, thuis, onderweg of in de kerk.
Een goede zomer gewenst.
Hartelijke groet,
Ds. Susan Karreman