Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Giften
Een gift van €70 en van €50 ontvangen ter vrije besteding. Graag bestem ik ze voor diaconale ondersteuning van mensen in financiële nood.
Hartelijk dank.
|

Anderen hebben het harder nodig!
handen
Hoe vaak hoor ik deze opmerking als ik ergens op bezoek ben of in de kerk mensen spreek. Het is een heel gebruikelijk reactie op mijn aanmoediging om zelf aan te geven als bezoek is gewenst. Het is natuurlijk sympathiek om anderen voor te willen laten gaan. Maar toch is er ook vaak onvrede merkbaar omdat men niets van de kerk hoort. Hoe heerlijk eenvoudig zou het zijn als mensen gewoon laten weten als ze bezoek willen. En als dat te moeilijk is het aan iemand anders vragen om het voor hen te melden ! Dat betekent niet altijd dat het gelijk kan (wel als het heel dringend is). Maar er kan wel alvast een afspraak worden gemaakt. Dat kan misschien pas voor over zes weken of langer zijn. Want er zijn gelukkig steeds meer mensen die bezoek willen en dat ook aangeven. Ook de dinsdagochtenden zitten vaak al lang van tevoren vol. Maar toch kunt u er ook nog bij.
En gelukkig hebben we ook weer een paar bezoekende ouderlingen en is onze kerkelijk werker Maria Opgelder actief. Ook zijn er heel wat gemeenteleden die omzien naar een paar kerkmensen in hun eigen buurt. Maar als u daar allemaal niets van ervaart, denk dan niet bij uzelf Anderen hebben het harder nodig. Maar: Ik zou graag bezoek ontvangen en ik ga dat melden. Om de drempels wat te verlagen worden er wijkbijeenkomsten georganiseerd waar mensen elkaar in kleine kring kunnen ontmoeten.

Ik wens je mooie paasdagen!

balonnen
Op paasmorgen en ook al na de diensten ervóór wens ik de mensen vaak mooie of goede paasdagen. Hoewel we gewend zijn om met Kerstmis en rond de jaarwisseling elkaar te overladen met goede wensen, is de paastijd daarvoor ook uitermate geschikt. Omdat hier de oorsprong van ons geloof ligt, de geboorte van de kerk. In deze tijd kunnen we het vertrouwen weer bij onszelf wakker roepen. En kunnen we van angstige, bezorgde mensen misschien de heilige onbezorgdheid weer een kans geven. Heilig omdat we eigenlijk alleen vanuit God onbezorgd kunnen zijn. Er is immers altijd genoeg om je heel veel zorgen om te maken. Is het niet in jouw eigen leven dan toch zeker in de wereld ! Pasen leert ons dat er een doorkomen aan is. En dat we, misschien door veel duister heen, toch op weg zijn naar het Licht. Bij de wens van goede paasdagen leeft die gedachte, die hoop: Dat wij het toe zullen kunnen laten om iets van die onbezorgdheid te leven !

Graag tot ziens, thuis, onderweg of in de kerk,
hartelijke groet Ds Susan Karreman