Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Tussen Pasen en Pinksteren
Het is een opgewekte tijd zo tussen twee feesten in. De opgetogen paasliederen mogen nog volop gezongen worden en het wordt ook steeds meer voorjaar.
We mogen de grote woorden van Pasen wat verkleinen naar ons eigen leven toe: Dat Jezus is opgestaan is prachtig maar hoe kan ik een beetje opstanding leven in mijn bestaan van alledag?

voeten

Al gauw denken we dan aan de Heilige Geest die op het Pinksterfeest volop centraal zal staan. Die zal ons toch echt moeten helpen om te kunnen geloven in de praktijk. Geloven staat of valt eigenlijk met het vertrouwen op die Hulp. Als we ons er in oefenen dat dan ook maar te doen, dan kan deze periode een heerlijk ontspannende tijd zijn waarin we de Geest steeds meer verwachten!

Pastoraat en de omgekeerde piramide
Je zult maar altijd meelevend kerklid geweest zijn. Je was misschien zelfs vele jaren ouderling of diaken. Je droeg en draagt misschien bij aan kerkbalans omdat de kerk jou aan het hart gaat. Nu ben je oud, heel oud misschien. En je hebt het gevoel dat de geloofsgemeenschap jou vergeten is. Je weet nog hoe het vroeger was, bij jouw eigen ouders toen ze bejaard geworden waren. Ieder jaar kwam de dominee langs. Nu staat er in het kerkblad dat je er zelf om moet vragen. Een beetje koud komt dat over eigenlijk. En de stap om het te doen is net iets te groot. Toch wil je bezoek en voel je je mogelijk een beetje verwaarloosd. Dat is zo mijn fantasie als ik aan de ouderen in onze gemeente denk. Bij velen zal het heel anders zijn maar ik weet dat een aantal het zo beleeft als boven omschreven.
En ik begrijp dat. Ik vind ook dat de ouderen aandacht moeten krijgen en zou liefst iedereen persoonlijk kennen. We zitten alleen met het probleem van de omgekeerde piramide wat de samenstelling van de bevolking en in het bijzonder waar het onze kerkelijke gemeenschap betreft. Vroeger was de meerderheid jong en hoe ouder des te minder adressen. Naar leeftijdsopbouw leek de geloofsgemeenschap qua vorm op de piramide. Toen kon je als predikant met enige moeite ieder jaar nog wel langs de bijvoorbeeld vijftig ouderen gaan. Nu lijkt de geloofsgemeenschap qua vorm eerder op een omgekeerde piramide. Het zwaartepunt qua leeftijd ligt bij de ouderen. Jongere mensen zijn er maar weinig. In onze gemeente ligt het aantal adressen van 85+ers alleen al rond de 385. Dan kan iedereen begrijpen dat allen regelmatig bezoeken, eenvoudig onmogelijk is.
Zeker omdat we ook nog maar heel weinig bezoekende ambtsdragers en gemeenteleden hebben. En we hebben te maken met een zeer sterk ingekrompen predikantenbestand van twee part-time predikanten en (gelukkig) een part-time kerkelijk werker. Nu is het niet zo dat alle ouderen bezoek willen. We willen daarom de behoefte aan bezoek de komende tijd zo nauwkeurig mogelijk in kaart gaan brengen, ook met de hulp van de nieuwe kerkelijk werker Maria Opgelder.

pyramide

Toch zullen we blijven zitten met het probleem van de omgekeerde piramide, al proberen we zo veel mogelijk mensen te bezoeken. Misschien wordt het na deze uitleg net iets makkelijker om wel om bezoek te vragen als u daar behoefte aan heeft. Dat hoeft niet per se bij moeilijke omstandigheden te zijn. Ook de behoefte aan een wat dieper gesprek over alles wat u bezighoudt kan al voldoende zijn. Want we willen er graag zijn voor de mensen die dat nodig hebben. En dat kan ook. Maar het regelmatige, haast vanzelfsprekende bezoek zoals dat vroeger misschien heel gewoon was, dat kunt u helaas niet meer verwachten. Maar er kan meer dan nu als méér gemeenteleden mensen willen bezoeken. Zo is de geloofsgemeenschap bedoeld: Als groep mensen die, geraakt door de weg van Jezus, met elkaar willen optrekken. U kunt daar aan meedoen, ook als u maar weinig tijd heeft. We zullen binnenkort ook rond de Nieuwe Kerk weer een pastoraatsgroep proberen te gaan opstarten (rond de Oude Kerk functioneert een groep). Als u daar aan wilt meedoen, wilt u zich dan bij mij melden?

In de kerk aanwezig en bezoek
Voor de dinsdagochtend kunt u een afspraak maken of mij bellen op de tijd waarop ik in de kerk aanwezig ben (vakanties en bijzondere omstandigheden uitgezon-derd). Het is daarnaast mogelijk te vragen om een pastoraal bezoek bij u thuis. Ook kunt u mij meestal telefonisch bereiken in de avond tussen 18.00 en 19.00 uur en donderdag tussen 17.00 en 18.00 uur. Vrijdag is mijn vrije dag.

Ds. Susan Karreman