Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Het oervertrouwen van Pasen
Pasen betekent het oervertrouwen in jezelf wakker roepen. Dat er voor ons een doorkomen aan is. Dwars door verdriet, pijn en dood naar een toekomst. Of eigenlijk roep je dat oervertrouwen niet zelf wakker. Het wórdt in jou wakker geroepen. Niet voor niets zegt het lied: Gód heeft ons wedergeboren. Is het niet irrationeel, naïef om hardnekkig vast te houden aan dat vertrouwen? Maar dat doe je niet. Op de één of andere manier word je er in meegenomen. Je hebt twijfels, natuurlijk. Soms lijk je alles kwijt te zijn. Maar jij raakt zelf niet kwijt. Het laat je niet los. De Aanwezige laat je niet los. Is dat oervertrouwen alleen bij christenen te vinden? Gelukkig niet. Het lijkt alsof we het, diep verborgen in ons wezen, hebben meegekregen. Let daarom op bij mensen of ze niet in een heel andere taal en met heel andere woorden toch ook bewogen worden door hetzelfde Vertrouwen.

glas en lood

Over de opstanding moet je eigenlijk niet redeneren. Laat je er liever door raken. Daarom hier een kleine weergave van hoe kunstenaars het grote mysterie van de opstanding hebben uitgedrukt.
Is er een beeld bij dat je raakt, dat iets in jou in beweging zet?  Of zou je het liever heel anders schilderen, vorm geven?

opstanding

 

Thuisviering van de maaltijd van de Heer
thuis viering avond
Gemeenteleden stuurden me een foto van hoe zij  thuis  het avondmaal hebben meegevierd op zondag 21 februari.
Zo eenvoudig en toch stijlvol kan het plaatsvinden.
Ik hoop dat deze foto een aanmoeding mag zijn voor mensen die aarzelen of die het raar vinden om het zelf thuis te vieren.
Witte Donderdag is de eerstvolgende gelegenheid om mee te doen.
Van harte daartoe uitgenodigd!

Graag tot ziens
Graag tot ziens, thuis, onderweg of in de kerk. Dat we weer volop mens kunnen zijn met de mensen! En niet in bochten om elkaar heen hoeven te lopen. Temidden van de beperkingen en de nog altijd aanwezige dreiging van het virus, wens ik u goede en verdiepende paasdagen.
En dat wij allen nooit zonder hoop zullen zijn.
Hartelijke groet
Ds. Susan Karreman