Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

 

Giften
Ontvangen een gift van €100 ter vrije besteding. Ik bestem dit royale bedrag graag voor de bestrijding van onkosten voor de kaarsjes-middag voor alle mensen , die een gestorvene willen herdenken, op zaterdag 27 oktober.
Ook ontvangen een gift van € 50 van een gemeentelid dat niet meer naar de kerkdiensten kan komen en toch wil bijdragen aan de collecte. Dit bedrag wordt aan de diaconie overhandigd.

Lezing over verlies en rouw op
donderdagmiddag 1 november
Misschien las u het al in onze folder maar toch nog even een herinnering.
Pauline Stadhouders zal spreken over verlies en rouw. Voor wie is zo’n lezing? Natuurlijk voor de mensen die iemand verloren. Maar ook voor wie rouwenden beter wil begrijpen. Of wie beter voorbereid wil zijn op toekomstig verlies. Wordt het dan een sombere bedoening. Ik vermoed van niet. Want juist waar open kan worden gepraat over moeilijke dingen valt de zwaarte vaak weg. Voor meer informatie zie de folder Van Binnenuit.

De Joodse feesten van het najaar
In het najaar werden er weer een aantal belangrijke Joodse feesten gevierd: Woensdag 19 september: Grote Verzoendag. Maandag 24 t/m zondag 30 september: het Loofhuttenfeest. En op dinsdag 2 oktober: Vreugde om de Tora. Als u gelegenheid heeft, lees er eens over. Het zijn stuk voor stuk feesten met een rijke inhoud en betekenis die ook ons geloof kunnen inspireren!

De vijf eekhoorns en dierendag
Er zijn tegenwoordig erg veel dagen en weken in het jaar die een speciale betekenis krijgen. Zo veel dat ze daardoor bijna hun betekenis verliezen. Maar het is al vanaf 1930 dat 4 oktober dierendag is. Het is de sterfdag van Franciscus van Assisi, die een agressieve wolf zijn broeder noemde en tot de vogels preekte. Zo sterk was zijn verbondenheid met alles wat leeft.
assisiToen ik naar het nieuws op de radio luisterde was daar, tussen de berichten over alle ellende in de wereld, ineens dat andere bericht. Over vijf eekhoorns in de V.S. Ze waren vast komen te zitten in hun nest dat gemaakt was van riet en (!) plastic-resten. Iemand ontdekte dat en binnen korte tijd werd er actie ondernomen. De dieren werden verdoofd en uit hun benarde positie bevrijd. Het journaal berichtte nog dat de eekhoorns het daarna goed leken te maken. Het ontroerde me en het gaf me hoop dat in een wereld die steeds harder lijkt te worden, er mensen zijn die zich bekommeren om het lot van vijf eekhoorns. En dat er een nieuwsredacteur is die het de moeite vindt om daarvan verslag te doen
Gandhi heeft gezegd dat de beschaving van een volk is te zien aan hoe het met dieren omgaat. We mogen daarin als maatschappij nog wel wat stappen zetten, al zijn er gelukkig steeds meer mensen, zoals die eekhoorn-bevrijders! Alles staat of valt met hoe we dieren zien. Zijn het ‘dingen’ die we mogen gebruiken in ons eigen belang? Of zijn het onze broeders en zusters, wier leven een eigen betekenis en waarde heeft? Franciscus was geen dwaze romanticus. Hij was zijn tijd en zelfs nog onze tijd ver vooruit. In zijn besef dat wij allen met elkaar verbonden zijn: Mens en dier, boom en bloem. En zelfs de niet-levende natuur. De mens, als wezen met de grootste herseninhoud heeft als taak alles en allen te dienen en te verzorgen, in plaats van meedogenloos te heersen. De toekomst van ons allen hangt ervan af of wij dit op tijd gaan inzien.

In de kerk aanwezig en bezoek
Iedere dinsdagochtend ben ik in de kerk aanwezig . U kunt me dan bereiken op mijn eigen mobiele nummer. Wel is het zo dat er van een inloopspreekuur niet veel terecht komt. Vaak staan er al afspraken weken van tevoren. Maar ik probeer de tijd tussen 9.30 en 10.30 uur zo veel mogelijk vrij te houden. Als u me op korte termijn wilt spreken kunt u dan meestal terecht. Wel graag even bellen van tevoren, want ik ben er niet automatisch al om 9.30 uur. Verder kunt u me meestal telefonisch bereiken van maandag tot en met donderdag van 18.00 tot 19.00 uur.
U kunt vragen om bezoek of telefonisch een gesprek hebben.

Graag tot ziens, thuis,
onderweg of in de kerk
Hartelijke groet ds. Susan Karreman