Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Blij met twee nieuwe ouderlingen!
We zijn erg blij dat Liza Zandee en Annette Brouwer het ambt van ouderling op zich willen nemen. Annette wordt ouderling met bijzondere opdracht. Zij gaat helpen met de voorbereiding van bijzondere diensten.
Liza zal in de toekomst bezoeken gaan afleggen maar voorlopig, vanwege een zeer drukke baan, voornamelijk dienst doen als ouderling in de kerkdiensten.

Gift
Een gift ontvangen van €40 voor ondersteuning van mensen in moeilijke omstandigheden. Hartelijk dank !

Kinderconcert
Van harte aanbevolen !
kinder concert

 Nieuw (pastoraal) wijkteam
We zijn opnieuw bezig om te kijken hoe we aan het pastoraat in onze gemeente een goede vorm kunnen geven. De Taakgroep Pastoraat is zich daar over aan het bezinnen. Rond beide kerken is het de bedoeling weer (pastorale) Wijkteams op te starten. Het Wijkteam Nieuwe Kerk is bedoeld voor alle mensen rond de Nieuwe Kerk die weleens een bezoek afleggen of dat willen gaan doen. pastoraatOp de bijeenkomsten zal er alle aandacht zijn voor de moeilijke maar ook plezierige kanten van het pastoraat. Het is de bedoeling om eens in de twee maanden anderhalf uur bij elkaar te komen. Wilt u meedoen of heeft u vragen dan kunt u zich tot mij richten of tot onze kerkelijk werker Maria Opgelder.

Proeven aan het kloosterleven in één dag
Zaterdag 30 maart gaan we naar de Onze-Lieve-Vrouwe-Abdij in Oosterhout. Er zijn al heel wat opgaven. Maar er kunnen deze keer veel meer mensen mee. U kunt dus nog informeren of er plaats is. Bij aanmelding zou het prettig zijn als ook chauffeurs zich melden. De kosten bedragen €15,- voor de dag in het klooster (inclusief maaltijd) en €5,- ter vergoeding van benzinekosten. Het vertrek is om 8.15 uur bij de brandweerkazerne aan de Burgemeester Elsenlaan. Om ongeveer 16.00 uur vertrekken we weer naar huis.
Inlichtingen en opgave (bij inspreken op voicemail graag telefoonnummer achterlaten) bij
Martien Schoots, tel.: 06 4079 4655 of martienschoots@casema.nl of
Rina van den Broeke, tel.: 06 2310 3605 of rvdbroeke@casema.nl

In de kerk aanwezig en bezoek
Iedere dinsdagochtend ben ik in de kerk aanwezig. U kunt een afspraak maken voor een pastoraal gesprek of een andere vorm van contact.
Ook kunt u thuis om bezoek vragen.
Graag tot ziens, thuis, onderweg of in de kerk.
Hartelijke groet, ds. Susan Karreman.