Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Gift
Een gift ontvangen van €10 die ik aan de koffiekip heb geschonken. Veel dank hiervoor. Het is belangrijk dat we in onze kerk, in naam van de gastvrijheid, gratis koffie kunnen blijven schenken!
 engel
 Ter nagedachtenis aan Riet Vogel
Haar volledige naam was Maria Allegonda Vogel-Moonen, maar we kenden haar als Riet. Ze overleed op 5 november na een kort ziekbed op de leeftijd van 91 jaar. Op de afscheidsbijeenkomst kon je zien hoe geliefd ze in onze gemeente was. Veel kerkleden, vooral van de kookgroep, waren aanwezig. Want daar bleef ze actief, bijna tot op het eind. Vlak voor de zomer trof ik haar aan in zaal 4, terwijl ze met eindeloos geduld bezig was om servetjes te vouwen voor op de eettafels. Je kon duidelijk zien dat het haar moeite kostte en ik vroeg haar of het nog wel ging. Haar antwoord was wat je het motto van haar leven zou kunnen noemen: “Ik ga door zo lang als ik kan.” Dat deed ze na de dood van haar man én van haar zoon Peter. Ze had altijd een glimlach op haar gezicht en een heel vriendelijke uitstraling. Ze zal gemist worden in onze gemeente en in het bijzonder bij de kookgroep. Maar het meest door haar kinderen en kleinkinderen met wie ze innige banden had. Wij wensen hun toe dat de vele mooie herinneringen de pijn van het verlies enigszins zullen verlichten.

Kerstmis en tederheid

handenEr wordt vaak wat cynisch gedaan, over de deken van zachtheid en tederheid die met Kerstmis over de wereld ligt. Bij militaire conflicten wordt soms een tijdelijke wapenstilstand afgekondigd. En families waarin de onderlinge verhoudingen niet zo goed zijn proberen vaak nog wel samen aan het kerstdiner deel te nemen. Tuinen, buitengevels van huizen en balkons worden versierd met verlichte herten en kerstmannen. En ook binnenshuis wordt het een feest van licht. Tot we in januari weer overgaan tot de orde van de dag en er niets blijkt te zijn veranderd. Iets van cynisme hierover is niet zo gek. Want het lijkt er vaak inderdaad op dat er helemaal niets verandert. Maar er is wel iets dat kan veranderen en dat is ons eigen hart. We kunnen er over klagen dat de wereld hetzelfde blijft of zelfs slechter wordt en we kunnen God daar de schuld van geven.
Maar al die verhalen in de Bijbel over engelen, herders en de geboorte van een kind willen allemaal tot ons hart spreken. Ze willen dat hart gevoelig maken voor de zachte krachten van liefde en tederheid. Dat lijkt makkelijker te gaan in een periode van het jaar waarin mensen wat meer openstaan voor het Licht. Misschien is het voor ons dan eenvoudiger om die dingen in onszelf op te ruimen waarvan we weten dat ze opgeruimd moeten worden: Boosheid, wrok, verbittering en allerlei andere gevoelens die er best mogen zijn, maar liever voorbijgangers dan vaste bewoners moeten worden. En als we een grote schoonmaak organiseren in ons eigen hart komt er weer meer ruimte voor die ander, die juist in deze periode van verzachting misschien hoopt op een vriendelijk gebaar. Pas als mensen van binnen veranderen en uitgroeien tot de wezens van liefde die ze kunnen zijn, kunnen we verwachten dat deze wereld steeds meer een vriendelijk gezicht zal krijgen.
Het is net of in de tijd naar Kerstmis toe de hemel met haar zachte krachten dichter bij de aarde komt. Laten we daar gebruik van maken en de tederheid en zachtheid in ons eigen hart en leven én naar onze medereizigers toe op deze aarde een kans geven!

Goede wensen
U en jullie allen wens ik toe dat er tijdens de feestdagen en in het jaar dat komt Licht mag zijn dat alles wat misschien moeilijk is zal verlichten.
En dat alles wat mooi en fijn is extra glans zal geven. Ik wens ons als geloofsgemeenschap toe dat we gelukkig zullen zijn met het licht dat Jezus Christus is en steeds meer onbevangen over Hem durven spreken.
Ik wens onze wereld toe dat wij allen elkaar gaan ontdekken en waarderen als mensen die niet zoveel verschillen van elkaar. Met dezelfde angsten, dezelfde hoop en dezelfde verlangens.
Ik wens onze aarde toe dat wij haar gaan respecteren en beschermen, met alles wat op haar leeft aan planten en dieren. Dat wij haar hoeders zullen worden in plaats van haar vernietigers.
Ik wens onze God mensen toe die eindelijk zijn medewerkers en vrienden zullen worden in plaats van zijn tegenstanders op de lange weg die Hij gaat met zijn schepping op weg naar het koninkrijk van de vrede.
Moge wij allen vrede hebben!

In de kerk aanwezig en bezoek
Vlak vóór en rond de feestdagen zal ik op dinsdag niet altijd in de kerk aanwezig zijn. Dus als u langs wilt komen is het handig om even van tevoren te bellen. Dat is trouwens meestal handiger, om een afspraak te maken. Maar ook zonder afspraak met mij bent u op dinsdagmorgen welkom in de kerk. U kunt een kaarsje aansteken in de stilteruimte. Of even aanschuiven bij de crea-groep in zaal 4 (rond de feestdagen ook niet iedere dinsdag aanwezig ) voor een kopje koffie.
U kunt ook altijd vragen om bezoek bij u thuis.
Graag tot ziens, thuis,
onderweg of in de kerk,
hartelijke groet.
Ds. Susan Karreman