Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Gedicht voor Kerstmis en andere dagen
(fragment van gedicht Toon Hermans)

hermans
Er moeten mensen zijn
die zonnen aansteken,
voordat de wereld verregent.

Mensen die zomervliegers oplaten
als het ijzig wintert,
en die confetti strooien
tussen de sneeuwvlokken
en op de puinhopen
mondharmonika spelen

Er moeten mensen zijn,
die op hun stoelen gaan staan,
om sterren op te hangen in de mist
Die lente maken van gevallen bladeren,
en van gevallen schaduw licht

Er moeten mensen zijn,
die ons verwarmen
die op het grijze asfalt
in grote witte letters
LIEFDE verven

Bij dat soort mensen wil ik horen

omdat er zoveel anderen zijn
die voor de vlinders vluchten
en stenen gooien
naar het eerste lenteblauw
omdat ze bang zijn
voor de bloemen
en bang zijn voor:
ik hou van jou

Ja,
er moeten mensen zijn
met tranen
als zilveren kralen
die stralen in het donker
en de morgen groeten
als het daglicht binnenkomt
op kousenvoeten

Weet je,
er moeten mensen zijn,
die bellen blazen
en weten van geen tijd
die zich kinderlijk verbazen
over iets wat barst
van mooiigheid

Ze roepen van de daken
dat er vreugde is
en wonder
als al die anderen schreeuwen:
alles heeft geen zin
dan blijven zij roepen:
neen, de wereld gaat niet onder
en zij zien in ieder einde
weer een nieuw begin

Zij zijn een beetje clown,
eerst het hart
en dan het verstand
en ze schrijven met hun paraplu
I love you in het zand

Bij dát soort mensen wil ik horen
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN dansen
ook als de muzikanten al naar huis zijn gegaan
en de muziek gaat DOOR en door en door

 
Vragen voor de kinderen in kerstdienst
knuffel
Doordat er zo veel gebeurde in de kerstmorgendienst zijn we niet toe gekomen aan de beantwoording van de vragen voor de kinderen. Hierbij alsnog de antwoorden:
Bij het verhaal van het ezeltje:
1 Waarom was het ezeltje ongelukkig? Het verveelde zich alleen in de stal
2 Naar welke stad gaan ze toe? Naar Betlehem.
3 Hoe wordt hij later gelukkig? Omdat het voelde dat het kindje ook van hem hield en andere dieren kwamen om naar zijn verhaal te luisteren.
Vragen bij de preek:
4 Wat wil de oude vrouw graag kopen voor in de tuin? Een kerstman.
5 Wat staat er in de advertentie van de regering? Wij zoeken een kind.
6 Welke e-mail legt de ambtenaar apart? Waarin staat: Denk ook eens aan Jezus.
7 In welk gebouw leert hij iets? In de kerk in de buurt.
8 Welke drie gouden sleutels heeft Jezus de mensen gegeven? Geloof, hoop en liefde.
9 Waarom hebben we nog niet een wereld van vrede? Omdat we zelf nog geen mensen van vrede zijn.
10 Wat is jouw wens voor de mensen in deze wereld? Dit mag ieder kind zelf invullen.
Bij vragen in eerdere diensten is steeds weer gebleken dat álle kinderen meestal álle vragen goed hebben. Dat zal nu dan ook wel zo geweest zijn.

Gift
Nog niet eerder vermeld maar al een poosje geleden ontvangen: een gift van €100 voor de diaconie. Te verdelen over het Vliethuys en de kleine kerkjes in Indonesië. Geschonken door trouwe gemeenteleden die altijd de diensten bijwonen via de laptop, nu ze tot hun grote spijt niet meer kunnen komen.
Er zijn veel hoogbejaarde kerkleden, die via de online-verbinding toch nog het contact met de geloofsgemeenschap ervaren. We zijn ontzettend blij dat deze mogelijkheid er is. En dat deze gemeenteleden zich zo betrokken kunnen blijven voelen door beeld en geluid!

De namen van GodGod
Hoe spreek je God aan? In de kerkdiensten wissel ik het nog wel eens af. En daar is een reden voor. Ik spreek God bijvoorbeeld aan met ‘Aanwezige’ of ‘Barmhartige’ of ‘Vader’. Het woordje ‘God’ op zich zegt namelijk niet zo veel. ‘Allah’ bijvoorbeeld is de Arabische vertaling van ditzelfde woordje ‘God’. Iedereen heeft zijn eigen God. Daarom is het zinvol het wat nader te specificeren tot wie je spreekt. In het kyriegebed, waarin we roepen voor de nood van de wereld is de naam ‘God’ wel toepasselijk. Want in dat gebed is ruimte voor ons ongeloof, onze opstandigheid en twijfel. Daar weten we even niet wie God is en gebruiken we samen met heel de mensheid dat ene, algemene woordje ‘God’. Maar daarna leiden we onszelf toch weer toe naar de God van wie we in Jezus iets van Zijn contouren mogen zien. Dan noemen we Hem bij de namen die Hem kenmerken. ‘Aanwezige’ is dan bij uitstek zijn naam. Want de vier medeklinkers die in het Hebreeuws zijn naam vormen (zie afbeelding) en die de Joden nooit zullen uitspreken betekenen zoiets als: ‘Ik ben er’ of ‘Ik zal er zijn’.
Als we Hem dus aanspreken als ‘Aanwezige’ dan herinneren we onszelf er aan dat Hij bij ons is, in en ondanks alles. Dat we niet bidden tot ‘zomaar een God’ van wie we niets weten. Maar tot een liefdevolle en betrokken God. De God die Jezus ‘Vader’ durfde te noemen. Alleen de manier van aanspreken kan ons al helpen in ons bidden!

Hoe vul ik de veertigdagentijd in?tijd
Op Aswoensdag 14 februari begint het: de veertigdagentijd. Veertig dagen tot aan Paaszondag min de zondagen. Want de zondagen gelden alle als opstandings-dagen en horen dus niet bij deze sobere tijd. Velen willen wel graag een bijzondere invulling geven aan deze periode voorafgaande aan het grote feest van het christendom: Pasen. Maar hoe doe je dat? In ieder geval is het zinvol je in deze tijd als gelovige eens expliciet in de figuur van Jezus te verdiepen.
Verder is vasten ook een goed idee. Vasten wil dan zeggen dat je jezelf in deze weken iets ontzegt wat anders vanzelfsprekend voor je is: snoepen, overvloedig eten, uitgaan of wat dan ook. Dit vasten kan meer inhoud krijgen door het zo bespaarde geld te schenken aan mensen of dieren die dat hard nodig hebben. Is vasten verplicht ? Nee, helemaal niet. Het wordt in de Bijbel zelfs gerelativeerd. Het is belangrijker dat je leeft met een open hart voor God en medemensen. Maar vasten kan wel een goed hulpmiddel zijn om dat te bereiken. Door iets anders te doen dan anders word je er bij bepaald dat dit een bijzondere tijd is. Want we leven zo makkelijk volgens vaste gewoontes en op de automatische piloot. En het is zo verrijkend voor je leven als je daar eens uitstapt. Ook is het mogelijk een inspirerend boek uit te kiezen voor deze tijd, waaruit je iedere dag op een vaste tijd een gedeelte leest. Of lees iedere dag een psalm meerdere keren en laat de tekst echt in je landen. Ook is het boeiend juist in deze periode eens een heel evangelie te lezen of de lijdensverhalen in de verschillende evangeliën. Of als dat fysiek mogelijk is: wandelen, iedere dag. Je denken wat onderbreken en je richten op alles wat je om je heen ziet. Zo zijn er vele mogelijkheden. En het draait allemaal om dit ene: maak van deze tijd vóór Pasen een bijzondere tijd. Laat het niet (weer?) gebeuren dat het straks Paasmorgen is zonder dat er ook maar iets van stilstaan en bezinning heeft plaatsgevonden.

In de kerk aanwezig en bezoek
Iedere dinsdagochtend ben ik in de kerk aanwezig. Als u langs wilt komen is het handig om een afspraak te maken. Ook is het altijd mogelijk om op deze morgen een kaarsje aan te steken in de stilteruimte en daar rustig te zitten. Wilt u bezoek van mij, kunt u dat dan melden ? Dat kan per telefoon op de dinsdagochtend of van maandag tot en met donderdag tussen 18.00 en 19.00 uur. Vrijdag is mijn vrije dag.

Graag tot ziens, thuis,
onderweg of in de kerk,
hartelijke groet,
ds. Susan Karreman