Pastorale sectie Nieuw-Rijswijk

Giften
Een gift van €20 en €50 ontvangen, die beide zullen worden overhandigd aan de diaconie, ter ondersteuning van mensen in financiële nood. En een gift van €15 die naar de bloemenpot gaat. Hartelijk dank!

De derde deugd: Bedachtzaamheid

Na de nederigheid en de rechtvaardigheid nu de derde deugd: bedachtzaamheid. Het Latijnse woord prudentia waarmee deze deugd wordt aangeduid, kan zowel uilbedachtzaamheid, voorzichtigheid als wijsheid betekenen. We zien dan een mens voor ons opdoemen die eerst nadenkt vóórdat hij spreekt. Die overweegt vóórdat zij handelt. Een mens dus anders dan het ideaalbeeld van onze tijd: Snel, assertief, goedgebekt en liefst ook nog een beetje brutaal. Wie deze deugd wil beoefenen gaat keihard tegen de tijdgeest in. Maar we hebben hen zo hard nodig, wijze mannen en vrouwen die zich niet laten meeslepen door wat in de mode is. Maar die een beetje op afstand staan, beschouwend, doorvoelend waar het werkelijk op aankomt. En die een oordeel en zeker een véroordeling te allen tijde achterwege laten. Want wie ben ik dat ik precies zou weten wat goed of fout is in het leven van de ander? Dan zou ik eerst in diens schoenen moeten staan. Een vrouw, verteerd door verdriet om de dood van haar zoon, bezocht een wijze man. En smeekte hem haar zoon weer tot leven te wekken. Dat zal ik doen, antwoordde de wijze, als jij voor mij een huis kunt vinden waar geen verdriet is. De vrouw ging ijverig op zoek en klopte op vele deuren. Maar een huis zonder verdriet vond ze niet.
Aan deze deugd kunnen we leren dat deugden alleen langzaam in ons kunnen groeien en dat ze niet op bestelling geleverd worden. Maar we kunnen wel oefenen om in die richting te gaan. Door misschien toch eens wat minder snel ons antwoord klaar te hebben. Eerst eens te luisteren en daarna pas te spreken. En vooral niet te oordelen, beseffend hoeveel kwaad we daarmee aanrichten.

Eerste bijeenkomst pastoraal wijkteam

handenOp maandagmiddag 30 september gaan we starten met een wijkteam voor het pastoraat rond de Nieuwe Kerk. Iedereen die mee wil denken over hoe we dit het beste kunnen doen, is van harte welkom. Maar ook wie al bezoeken doet en vragen heeft. Of wie bereid is één of meerdere mensen te gaan bezoeken. We zullen ook aandacht besteden aan het pastoraat rond de feestdagen. Wilt u meedoen, van harte welkom. Geef u dan even op bij Maria Opgelder of bij mij. We starten om 15.30 uur in de Nieuwe Kerk. De bijeenkomst zal ongeveer een uur tot vijf kwartier duren.

Avondmaalsviering in de middag
Zie hiervoor de tekst elders

Lezing over verlies en rouw op donderdag 31 oktober
In deze week van gedenken een lezing over omgaan met rouw en verlies van 15.30 tot 17.00 uur in de Nieuwe Kerk.
Pauline Stadhouders is de spreker. Ze was er vorig jaar ook en zal nu op andere aspecten ingaan.
pauliniOpgave bij Therese van Kampen of bij mij.
Voor meer informatie zie de folder van Van Binnenuit.

 

Dag Michiel
We zullen je nog toezingen als collega’s bij jouw afscheid. Maar ook vanaf deze plaats wil ik je van harte al het goede wensen. En jou bedanken voor jouw inbreng in de kerk van Rijswijk. Voor de lichtvoetigheid en de humor die je ons bracht. Voor de inzet waarmee je de jongeren van onze kerk er bij betrok. Voor jouw hoopvolle kerkdiensten. Dat waren o.a. de zichtbare dingen. Maar het grootste en misschien wel belangrijkste deel van het werk van een predikant speelt zich achter de schermen af. Waar we bij mensen zijn in alle mogelijke, moeilijke situaties. Waar niemand vaak van weet omdat we het ambtsgeheim hoog houden.
Ook daarvoor dank!
Geniet, samen met jouw gezin, van al het nieuwe dat op jullie afkomt.
En wees gelukkig!
Het is je van harte gegund.


In de kerk aanwezig en bezoek

Bijna iedere dinsdag ben ik in de kerk aanwezig van 10.30 uur tot 12.00 uur.
U kunt een afspraak maken om langs te komen. Maar houdt u er wel rekening mee dat er vaak al voor een paar weken afspraken vaststaan.
U kunt ook vragen om bezoek bij u thuis. Maar nu we pastoraal steeds krapper komen te zitten kan het ook even duren voordat een afspraak kan worden gemaakt. Het wordt nu des te belangrijker om zelf te vragen om bezoek en niet af te wachten. Want ‘zomaar langsgaan’ bij mensen, zit er niet meer in. Ik betreur dat zeer want ik zou niets liever willen dan iedereen thuis bezoeken en daardoor beter leren kennen. Maar het is helaas niet mogelijk. Toch is er bij veel mensen grote behoefte aan bezoek. Wilt u helpen om één of meerdere mensen wel eens te bezoeken, laat u het mij dan weten?

Graag tot ziens,
thuis, onderweg of in de kerk,
hartelijke groet ds. Susan Karreman

Kaarsje aansteken op zaterdag 2 november
 kaars
 Op deze zaterdagmiddag is iedereen weer welkom om een kaarsje aan te komen steken. Ter gedachtenis aan hen die, hoe lang geleden misschien ook gestorven, nog altijd worden gemist.
Er zullen gedichten worden voorgedragen.
U kunt luisteren naar het ontroerende harpspel van Carla Bos. En natuurlijk is er koffie en thee.
Weet u van harte welkom tussen 15.00 uur en 17.00 uur!
Ds. Susan Karreman

In memoriam: Leo van der Put
bloemOp 6 september jongstleden overleed Leo van der Put op 96-jarige leeftijd. Zijn doopnaam was Leendert, wat betekent: sterk als een leeuw. Hij was de echtgenoot van Ank, de vader en schoonvader van Ella met Jan, Jim met Joke, de opa van Marleen met Jeroen, Anne met Arne en de overgrootopa van Liné en Joep.
Meneer van der Put had oog voor detail: een opgeruimd bureau, kleine opschrijfboekjes en altijd een nette stropdas om. Dat laatste moest ook wel als je directeur Algemene Beleidszaken bij het Ministerie van Defensie bent geweest.
Daarnaast maakte hij veel tijd vrij voor de kerk.
Hij was jarenlang ouderling en ook scriba. Ook maakte hij deel uit van het deputaatschap voor vragen van oorlog en vrede.
Leo had ook een groot gevoel voor humor. Dat bleek wel als hij gemeenteleden moest toespreken op een gemeenteavond of inleidingen moest houden voor de Probus-club.

Voorop op de annonce van zijn overlijden stonden woorden van Leo zelf:
Vorbei Zeit und Ort
ruht das Sein
in Gott und Wort
Afsluitend aan de preek (over de handen van God waarin we bij onze doop geschreven worden en waarin we na onze dood weer opgevangen worden) klonken de woorden
De Zeit, de levenstijd van Leo is voorbij.
Zijn Ort, zijn plek hier op aarde blijft leeg.
Maar hijzelf, zijn Sein, mag gaan rusten.
Vertrouwend op de woorden uit de Bijbel
leggen we Leo in Gods handen.

Dat zijn nagedachtenis tot zegen mag zijn!
ds. Benedikte L. Bos