Overdenking

Laat jezelf zien, je bent waardevol!

Je bent van waarde, je hoort erbij.
Je bent tot meer in staat dan je denkt.
Elk mens heeft bij tijd en wijle behoefte aan bevestiging. Zo alleen kun je namelijk groeien, groeien in zelfvertrouwen en zelfbewust zijn. Daarom is het ook niet goed dat de mens alleen zij, je hebt dus de ander echt nodig. Een ander is in staat om te benoemen of te laten zien wat jij zelf nog niet aan jezelf ontdekt hebt. Belangrijk is dat dat op een veilige en opbouwende manier gebeurt. Zo zegen je een ander.

Dit gegeven is een universeel iets, het geldt voor elk mens en dat is en zou de basis voor elk diaconaal en pastoraal handelen moeten zijn. Nog sterker: het handelen van u en mij mogen bepalen. Iets waarin Jezus ons voorging.

Dit is eigenlijk fantastisch nieuws, je mag zegen leren ontvangen van anderen en ook: je kunt iets betekenen…

U , jij, je kunt van waarde zijn, wij kunnen elkaar opbouwen, we kunnen ons geloof in de Eeuwige en zijn boodschap van heil(zegen) en vrede omzetten in daadkracht. Om de vrede van Kerst dichterbij te halen en vast te houden.
Er is veel winst te behalen. Tegelijk: durven wij onszelf als waardevolle arbeiders te zien?

We hebben ieder naar vermogen de potentie om het verschil in deze wereld, in onze geloofsgemeenschap en onze eigen directe omgeving te kunnen maken. Als tegenstem van: je kunt niets, je hoort er niet bij, je bent niet effectief, je bent oud, je bent incompleet, je bent lelijk, je bent niet gewenst.
Zo bewust van kansen mogen we in het leven staan. Wat een rijkdom, als we onze zegeningen en talenten leren zien, als we ze uitproberen met vallen en opstaan.

Over mogelijkheden tot nieuwe ontdekkingen en groeikracht hoop ik het te hebben tijdens de oecumenische diaconale dienst op zondag 25 februari. Wij zijn dan te gast in de Benedictus en Bernadettekerk. Voor de laatste keer zal ik samen voorgaan met Ingrid, want zij gaat immers met pensioen.

clowns.v1

De bestemming van de collecte zal zijn voor Vidam, een groep contactclowns, die contact maken met mensen met dementie en andere beperkingen. Ze zijn live aanwezig en laten zien hoe waardevol hun werk is.
Dat zij verschil maken.
Als uitdaging aan ons…

Therese van Kampen, diaconaal werker