Overdenking

De gemeente als oefenplaats

Gemeente zijn, dat doe je samen. Waar de één iets niet in z’n eentje kan, helpt de ander. Waar de ander alle hands aan dek brengt, steekt ook de derde een helpende hand toe. Want samen sta je sterker. Met alle activiteiten in de gemeente is dat hetzelfde. Op alle fronten wordt samenge- werkt. Of het nou om een gespreksgroep gaat of om de wekelijkse kerkdienst, om samen eten of om samen zingen. Dat is niet alleen omdat het handig is, samen werken, het is ook een Bijbelse opdracht. U weet wel: elk individu maakt onderdeel uit van het lichaam waarvan Christus het hoofd is. In het pastoraat wordt ook samengewerkt. De één draagt mee waar het voor de ander te zwaar is. Iedereen krijgt op hands-344759zijn of haar beurt een eigen portie leed te verwerken, en wat is het dan fijn om met je verhaal ergens terecht te kunnen, een bloemetje of een kaartje te krijgen. We proberen elkaar daarom op allerlei manieren te helpen, op te zoeken, te bemoedigen, te steunen en te sterken. Zo oefenen we onszelf en elkaar in het hebben van echte aandacht voor de ander. Dat is een zaak van ons allemaal, een waardevolle zaak. Want nog altijd is het zo, dat gedeelde vreugde dubbele vreugde is. Ik zou niet durven zeggen dat, andersom, gedeelde smart ook altijd halve smart is. Maar het delen ervan kan wel heel goed doen. Het geven van echte aandacht aan elkaar is belangrijk. Maar het gaat niet altijd vanzelf. Je kunt je er gelukkig wel in oefenen. En dat oefenen zit misschien nog niet eens zozeer in het luisteren naar de ander. Nog veel belangrijker is het om wat je te horen hebt gekregen, te bewaren in je hart. Dat is de plek bij uitstek waarin de ander schuilen kan. Waar het veilig is. Want zonder veiligheid vertelt toch niemand aan iemand wat er dwars zit? Het is daarom goed om de gemeente ook te zien als oefenplaats. We kunnen ons oefenen en versterken in het bieden van aandacht en veiligheid, door trouw en betrouwbaarheid te betonen aan de ander. Oefenen in het altijd gericht zijn op versterking, niet op kritiek of afbraak. Oefenen in het waarmaken van vertrouwen. Als gemeente staan we midden in het leven. Samen. Sterk. Uit of thuis: denkend aan elkaar, elkaar niet uit het oog verliezend. Want we leven niet voor onszelf.

U allen een goede zomer toewensend, en met een hartelijke groet,
Maria Opgelder.