Ouderenwerk

DIACONAAL ZUSTERCOMITÉ
Contactadres: Mw. M. van Schie,
Sir W. Churchilllaan 38, 2282 JE, tel.: 390 8140.

KERSTVIERINGEN OUDEREN
Ook dit jaar is er voor ouderen weer een kerstviering met een gezamenlijke maaltijd.
Namens de diaconie wordt iedereen vanaf 70 jaar uitgenodigd voor deze kerstviering op :

Dinsdag 19 december a.s.
in de Oude Kerk van 11.30 uur tot 15.30 uur
of
Woensdag 20 december a.s.
in de Nieuwe Kerk van 15.30 uur tot 19.00 uur

In november hebben gemeenteleden vanaf 70 jaar een uitnodiging voor de jaarlijkse kerstviering ontvangen. Zo niet, wilt u dan contact opnemen met
Corrie van der Steen, tel. 396 1133 voor de viering in de Nieuwe Kerk of met
Chris Stoops, tel. 399 5790 voor de viering in de Oude Kerk.