Oude Kerk

kerkd 29 novZondag 29 november
eerste zondag van advent
Crèche: Thea van Unen
Op deze zondag begint het nieuwe kerkelijk jaar met de eerste zondag van advent. We weten dat er licht over de wereld zal gaan stralen, en tegelijkertijd is het zo dat één adventskaars niet heel erg véél licht geeft. Verlangend zien we uit naar méér licht. Verlangend, zoals wachters in de nacht verlangen naar de morgen. Dat verlangen herkennen wij zelf dit jaar wellicht meer of intenser dan in voorgaande jaren, verlangen naar de nieuwe ochtend. Want er is veel duisternis, veel onzekerheid, veel is ongewis.
Dat de Zon over ons zal opgaan is onze zekerheid, maar nog is het donker. Daar zullen we bij stilstaan. Bij het donker. Opdat we ons des te meer bewust zullen zijn wat het Licht allemaal te overwinnen en te verdrijven heeft, en hoe groot onze zekerheid eigenlijk wel niet is dat we het Licht echt verwachten kunnen. Daarom zullen ook de woorden van een liedtekst van Willem Barnard klinken, deze zondag:
‘Zolang Gij nog onzichtbaar zijt
-een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht!’
Maria Opgelder

Zondag 6 december
tweede zondag van advent
Crèche: Judith Ceton

kaarsen 2e advent

Verbintenis en intrede
Op deze zondag wordt onze nieuwe predikante, Sifra Baayen, aan onze gemeente verbonden en doet ze intrede. Het is mij een eer om bij deze verbintenis een rol te mogen spelen! Het is jammer dat fysiek maar weinig mensen aanwezig kunnen zijn. Maar online zullen velen meevieren.
We hopen op een stralende dienst als een goed begin van het werk van Sifra!
Ds. Susan Karreman

Zondag 13 december
derde zondag van advent
Crèche: Mandy Swagerman

kaarsen 3e advent

De derde zondag van advent heeft als naam Gaudete ( = Verheugt u).
Kerstmis nadert en we zien op deze zondag het licht al door het donker heen schijnen. Hoe mooi dat op deze zondag de heilige doop bediend mag worden ( zie bij wijkbericht Oude Kerk). Op deze zondag lezen we uit Marcus 1 vs 1-8 over Johannes de Doper die heel veel mensen doopt. En uit Filippenzen 4 vs 4-7, woorden van blijdschap en Licht.
Ds. Susan Karreman

Zondag 20 december
vierde zondag van advent
Onverwachte kinderen
De intensiteit neemt in de adventstijd zondag op zondag toe. Steeds dichter komen we bij het geboortefeest van Maria’s kind, en steeds intiemer worden de verhalen. Vandaag lezen we de ‘annunciatie’, de engel die Maria bezoekt en haar haar bijzondere zwangerschap toezegt. Dat lezen we uit LUCAS 1,26-38. En dat eindigt zo raak met Maria’s reactie op die toezegging: met heel haar wezen omarmt ze wat zich aan haar zal voltrekken. Voor de engel is dat genoeg; hij (m/v) laat Maria weer alleen. – Voor wie dit ook maar enigszins herkent in eigen ervaringen is dit een rijk verhaal.
Dat is dan de tweede lezing, deze zondag. De eerste is een al even raak verhaal van de naamgenoot van Maria: Mirjam. EXODUS 2,1-10 vertelt dat Mirjam op een afstandje de wacht houdt bij een biezen mandje, waarin haar broertje Mozes in het riet van de Nijloever ligt. Het mandje is doelbewust dáár in het water gelegd: ze weten dat de dochter van de koning daar zal baden, en de kans is optimaal dat zij dat kind in het mandje zal ontdekken. Kan een vrouw zo’n kindeke klein negeren? Haar reactie op dit ‘vreemde’ kind is als die van Maria: ze omarmt het, met heel haar hart. – Voor wie dit ook maar enigszins herkent in eigen ervaringen is dit een rijk verhaal.
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam

Donderdag 24 december
kerstnacht
Kerkteam Oude Kerk

Vrijdag 25 december
kerst
Crèche: Judith Ceton en Mandy Swagerman
Voorganger Ds. S.M. Baayen

Zondag 27 december
zondag na kerst
Hoop en verwachting
Deze laatste zondag van het jaar 2020 willen wij met elkaar stil staan bij Hebreeën 13: 8: Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid.  Als wij op deze zondag met elkaar terugblikken op het voorbijgevlogen jaar dan zien we terug op een jaar waarin er ontstellend veel is gebeurd en waarin er ontstellend veel is veranderd.
Wie kon vorig jaar rond deze tijd vermoeden dat ons land zo op zijn kop zou komen te staan als gevolg van Covid-19? Wie kon vermoeden dat het openbare leven grotendeels stil zou komen te liggen met alle gevolgen van dien? Wie had verwacht dat Joe Biden de nieuwe president zou worden van de USA?  Wereldwijd, landelijk, maar ook in ons persoonlijk leven zijn er ingrijpende dingen gebeurd. Dingen die onwankelbaar leken te zijn, bleken broos en kwetsbaar.
Sommigen van ons werden geconfronteerd met verlies van krachten en gezondheid, anderen verloren hun partner aan het leven. Weer anderen maakten aangrijpende dingen mee met hun kinderen en kleinkinderen.
Maar hoe het leven voor ons ook verliep, één ding bleek onwankelbaar te zijn:  Christus’ liefde voor Zijn gemeente, Zijn trouw, zorg en genade. En dat mag hoop en verwachting geven. Ook voor het komende jaar.
Johan van Eijsden,  Driebruggen

Donderdag 31 december
oudjaar
Het ziet er op het moment van schrijven kerkd 31 decvan dit stukje naar uit dat er geen vuurwerk zal zijn, de komende jaarwisseling. Op de afbeelding hiernaast zijn desondanks veel lichtjes te zien. Het zijn sterren. Dit jaar zullen ze niet door vuurwerkdampen aan het oog onttrokken worden. Hopelijk ook niet door zware zwarte wolken. Want op de valreep van 2020 naar 2021 zou het fijn zijn naar boven te kunnen kijken en daar een hemel vol sterren te aanschouwen. Een sterrenhemel kan de hoop bevestigen die in je leeft.
In de dienst zullen we stilstaan bij de hoop en ons verdiepen in de vraag waar wij onze hoop voor het nieuwe jaar op baseren. Zodat we dat met ons mee kunnen dragen, de toekomst tegemoet, een nieuw jaar tegemoet, als een lichtend vuur dat nóóit meer dooft!
Maria Opgelder

Zondag 3 januari
Epifanie
Voorganger Ds. S.M. Baayen

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)