Oude Kerk

Zondag 31 januari
vierde zondag na Epifanie

zonnebl
Deze zondag lezen we Deuteronomium 18: 15 t/m 22, waarin de vraag aan de orde is waaraan een ware profetie, woorden die van God afkomstig zijn,  als zodanig te herkennen is. En we lezen Marcus 1: 21 t/m 28, het verhaal over Jezus die iemand geneest van een bezetenheid. Opvallend in dat stukje is vers 27. Daarin herkennen omstanders het handelen van Jezus als ‘een nieuwe leer met groot gezag’.
Deze twee Schriftgedeelten weerspiegelen elkaar. Elke ware profetie heeft gezag. Dat is omdat ware woorden vergezeld gaan van handelen, én in de handeling het uitgesproken woord zichtbaar wordt. Zo is het de bedoeling, ook voor ons, want ook wij kunnen Gods woord zichtbaar maken in ons handelen. En dat is dan niet zómaar wat doen, of heel véél doen, het gaat erom het GOEDE te doen. Samen zullen we zoeken naar een antwoord op de vraag hoe wij precies te weten kunnen komen wat we te doen hebben om dat GOEDE te doén!
Maria Opgelder

Zondag 7 februari
vijfde zondag na Epifanie
Voorganger: Ds. A. Alblas,  Oegstgeest

Zondag 14 februari
zesde zondag na Epifanie
Toevallig valt deze zondag samen met Valentijnsdag, een dag waarop liefde en naastenliefde centraal staan. Verderop in het kerkblad staat een mooi recept om te bakken op die dag. Ook in de online luisterdienst gaan we aan de slag met de ingrediënten van de Bijbel rond naastenliefde. We lezen uit de brieven van Johannes, een oudere man die al veel heeft meegemaakt. En hij kijkt terug op zijn leven en moedigt alle jongere gemeenteleden aan: Wees liefdevol, wees vriendelijk.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 21 februari
eerst zondag van de veertigdagentijd
Juist als je op jezelf bent, krijg je te maken met verleidingen. Dat weten we allemaal wel, zo in deze lockdown krijgen we te maken met onszelf. We kunnen makkelijk naar de koekjestrommel lopen zonder dat iemand het ziet. Dus waarom doen we het niet.
Op deze eerste zondag van de tijd voor Pasen, krijgt Jezus ook te maken met aanvechtingen. Met Zijn lichaam, met verleidingen, met de verleider zelf. Luister mee, en ontdek waar het jou raakt.
Ds. Sifra Baayen

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)