Oude Kerk

Zondag 3 september
elfde zondag van de zomer
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Heleen Heidinga

Gezamenlijke Startzondag

De Startzondag is een gezamenlijke viering aan het begin van het seizoen met de Oude- en Nieuwe Kerk, en vindt dit jaar plaats in de Oude Kerk. Het thema is: ‘Zing, bid, eet, drink, lach, speel en bewonder’, en dat is tevens een rake samenvatting van het programma. In de kerkdienst zullen we veel en gevarieerd met elkaar gaan zingen. We gaan nieuwe liederen en genres ontdekken in het Liedboek, van een negrospiritual tot een praise-lied en een onberijmde psalm. Het wordt uiterst divers. We worden hierbij ondersteund door een gelegenheidscantorij o.l.v. Henny Heikens.
De evangelielezing, die centraal staat, is Marcus 7: 31 – 37.
Na afloop van de kerkdienst is dit ongeveer het programma:

11.15 uur           Koffie met lekkers
11.30 uur           Activiteit kinderen: jaarslinger met vlaggetjes maken
11.45 / 12.00 uur Activiteiten volwassenen: sing-in of gezelschapsspellen; borrel
12.45 / 13.00 uur Lunch
14.00 uur Einde

U bent van harte welkom, en als u iets lekkers mee wilt brengen voor bij de koffie, dan is dat óók van harte welkom!
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 10 september
twaalfde zondag van de zomer
Crèche: Julie en Naomie Colen
Kindernevendienst: Marieke en William Begthel

Open Deur Dienst 750 jaar Kerk in Rijswijk

In het kader van 750 jaar Kerk in Rijswijk is er dit jaar in elk van de deelnemende kerken een zondagse viering waarin nadrukkelijk gelovigen van de andere kerken welkom zijn. Op 10 september a.s. vindt zo’n viering bij ons plaats in de Oude Kerk. Hopelijk zijn er katholieken, Nederlands Gereformeerden, Volle Evangelischen en wie weet welke andere kostgangers van Onze Lieve Heer, die deze zondag de weg naar de Oude Kerk vinden, om te ervaren hoe het er bij ‘ons’ zoal aan toe gaat in de eredienst. Op het Luthers leesrooster, dat we dit Reformatiejaar regelmatig volgen, staat voor deze zondag het verhaal van de barmhartige Samaritaan centraal. En geloof het of niet, daar heb ik nog nooit over gepreekt, dus ik ben benieuwd. U hopelijk ook…
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 17 september
dertiende zondag van de zomer
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Tineke Visser
Voorganger: Mw. Drs. A.W. van Kleunen

Zondag 24 september
eerste zondag van de herfst
Afscheidsdienst Ds. Anne Marijke Spijkerboer

(zie Nieuwe Kerk)