Oude Kerk

Zondag 6 oktober
derde zondag van de herfst
Kindernevendienst: Wil van Vliet
Afscheidsdienst
Mijn laatste kerkdienst in Rijswijk wordt vast niet de meest eenvoudige, maar wel heel waardevol. Afscheid nemen is een kunst, zei iemand tegen me, en ik weet niet hoe goed we die kunst samen verstaan, maar we gaan er zeker het beste van maken. Ik zou u graag vertellen wat er allemaal gaat gebeuren deze zondag, maar ik heb de indruk dat er buiten mij om ook het een en ander wordt bedisseld, zoals dat gaat bij een afscheid als dit.
Wel kan ik verheugd melden dat de Cantorij Oude Kerk een muzikale bijdrage zal leveren. En ik kan u vertellen welke teksten er voor deze zondag op het rooster staan:
1 Samuel 24: 1 – 23 en Lucas 17: 1 – 10. Ik ben er alleen nog niet uit welke als uitgangspunt voor de verkondiging zal dienen. Dus daar kan ik u nog mee verrassen.
Ds. Michiel de Leeuw

Wereldwinkel

De wereldwinkel is op deze zondag in de Oude Kerk aanwezig met o.a. Fairtrade-artikelen.
Sla uw slag voor of na de dienst.
Cees van den Akker

Zondag 13 oktober
vierde zondag van de herfst
Gemeenschappelijke dienst Nieuwe Kerk

Zondag 20 oktober
vijfde zondag van de herfst 
Ds. H.M. Habekotté, Maasdijk
 
Zondag 27 oktober
zesde zondag van de herfst
Kindernevendienst: Miruca Martinez
Micha zondag
Gezamenlijke diaconale viering
We sluiten vanmorgen aan bij het thema van de landelijke Michazondag, deze valt eigenlijk op 20 oktober, wij hebben het thema een week doorgeschoven omdat het prachtig past bij het thema zorg voor de schepping, het thema dat we op 31 maart tijdens de diaconale viering hebben geïntroduceerd. In het spoor van de profeet Micha, vraagt Micha Nederland aandacht voor gerechtigheid, onder andere door de jaarlijkse themazondag in oktober. Het ene jaar belichten ze de sociale, het andere jaar de ecologische gerechtigheid. Soms vallen beide aspecten min of meer samen want mens en natuur hebben natuurlijk alles met elkaar te maken. Dit jaar willen we met elkaar nadenken over de betekenis van dieren in het licht van de Bijbel en de actualiteit.
Dieren doen er toe in Gods ogen! Tal van Bijbelpassages tonen de liefde van God voor alle levende wezens die Hij geschapen heeft. In Genesis 8 en 9 sluit God een verbond met de mensheid én met alle verschillende soorten dieren die de aarde rijk is. We gaan in ieder geval Genesis 9 vers 8-17 met elkaar lezen en overdenken.
Als diakenen kijken we uit naar u,
graag tot de 27e…
Diaconaal werker Therese van Kampen.