Overzicht Oude Kerk

Zondag 5 september
twaalfde zondag van de zomer
veertiende zondag na Trinitatis
Crèche: Thea van Unen

kruis
Voor deze zondag staat Marcus 8:  27 tot 9: 1 op het programma. Omdat dit een vrij lang Schriftgedeelte is, lijkt het me goed om ons hiertoe te beperken. Des te meer omdat er zoveel in staat wat van groot belang lijkt te zijn. Het gaat over de vraag hoe de leerlingen Jezus zien. Maar vooral treft zijn radicale uitspraak over het  jouw kruis op je nemen en het verliezen van jouw leven om Jezus te kunnen volgen. In mijn studietijd werd daarover door mij een werkstuk gemaakt omdat het me toen al fascineerde. Hoe kunnen heel gewone mensen, zoals u en ik, daar ooit aan voldoen? Over deze spannende en misschien wat confronterende vraag zal het gaan.
Ds. Susan Karreman

Zondag 12 september
dertiende zondag van de zomer
vijftiende zondag na Trinitatis
Crèche: Mandy Swagerman
Deze startzondag draait om een zin uit het Onze Vader: ‘Uw koninkrijk kome’. Het gebed maakt duidelijk dat de toekomst, ook die van de kerk, niet ‘maakbaar’ is. We kunnen nog zo goed vooruitkijken, nog zo goed berekenen, maar dan komt er zomaar iets onverwacht op ons pad. Ook als mens geldt dat. Er spreekt een verlangen uit naar Gods toekomst, waarin niet onze wil, maar Zijn wil geschiedt.
Anders dan gewone startzondagen hebben we in beide kerkgebouwen kerkdienst, dit in verband met de coronarestricties. Na de dienst zijn er gezamenlijk gebakken versnaperingen beschikbaar in beide kerken voor bij de koffie. Iedereen is uitgenodigd om voor de lunch langs te komen in de kerktuin van de Oude Kerk. Voor de kinderen van 3-12 jaar is er bij de Oude Kerk een pannenkoekenlunch met Bijbelverhaal en een actief programma rond het thema ‘Bouw je huis op Jezus de Rots’.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 19 september
eerste zondag van de herfst
zestiende zondag na Trinitatis
Crèche: Judith Ceton
Doopdienst
Voor deze drie kinderen is de doop aangevraagd:
–    Esper Elias Carrière, geboren op 22 september 2020
–    Lucas van Dam, geboren op 16 maart 2020
–    James Frenkie Keus, geboren op 16 februari 2021
Op deze zondag 19 september worden alle drie deze kinderen gedoopt en verwelkomen we ze in de kerk van Christus. Het draait in deze dienst om ‘kleiner worden’. Normaal gesproken gaat het de andere kant op, word je gedurende je leven groter, wat sterker, wat wijzer. De leerlingen van Jezus willen allemaal graag de belangrijkste zijn, de grootste onder de leerlingen. Maar wie het belangrijkste wil zijn, moet juist kleiner worden, minder belangrijk. Wat betekent dat voor ons? We denken daarover na in deze doopdienst.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 26 september
tweede zondag van de herfst
zeventiende zondag na Trinitatis
Crèche: Ariënne Mak
glasOp deze zondag horen we mooie, maar ook radicale woorden van Jezus, te lezen in Marcus 9 vs 38-50. Jezus zegt dat wie een beker water aan een gelovige geeft daarvoor beloond zal worden. Maar van de  gelovigen zelf wordt nogal wat gevraagd: Hak jouw hand of voet maar af als deze je tot zonde zou verleiden. Er staan meer van dit soort teksten in de Bijbel, vooral in het Oude Testament. Helaas zien we bij groepen als de taliban in Afghanistan, dat ze dit soort teksten, die ook in de koran voorkomen, letterlijk nemen en uitvoeren. Dat is het gevaar van heilige schriften niet doordenken. En niet proberen te begrijpen wat ze ons eigenlijk willen vertellen. Dat gaan wij op deze zondag wel doen. In ieder geval staat één ding al vast: Alles wat tegen de liefde van God voor ál zijn schepselen ingaat, kan nooit in Zijn naam plaatsvinden!
Ds. Susan Karreman

 

 

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)