Oude Kerk

Zondag 2 juni
zevende zondag van Pasen
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Wiliam Begthel
Deze zondag valt tussen Hemelvaart en Pinksteren.
Wanneer Jezus afscheid neemt van zijn leerlingen
zegt Hij dat zij zich niet verweesd hoeven te voelen. Want Hij zal nu op een andere manier in hun midden aanwezig zijn. Daarom wordt deze zevende zondag van Pasen ook wel ‘Zondag het Weeskind’ genoemd. Hoe verweesd en ontworteld we ons soms ook mogen voelen in deze wereld, toch staan we er met al ons menselijk pogen en falen niet alleen voor. Er is een Geestkracht met hoofdletter die ons bijstaat. Op welke geestkracht oriënteren wij ons? Die vraag blijft actueel voor je eigen leven èn de samenleving, want er zijn zoveel negatieve geestkrachten die ons beïnvloeden en proberen te verleiden. Over populisme gesproken!
Ds. Klaas Wigboldus.

Wereldwinkel
Op deze zondag is de Wereldwinkel met een stand aanwezig.
Tot dan.
Cees van den Akker


Zondag 9 juni
Pinkteren
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
Belijdenisdienst
Op deze bijzondere feestdag is het extra feest: vier mensen uit de gespreksgroep “Geloven 2.0” en “Geloven 3.0” zullen in het midden van de gemeente hun geloof uitspreken en het teken van de doop beamen, die zij als kind hebben ontvangen. De belijdeniskandidaten zijn Jeanine Notenboom, Anna Buijsman, Maria de Kruijff – Brak en Jeffrey Keus. De lezing op deze dag moet ik nog kiezen samen met de belijdeniskandidaten, waarschijnlijk wordt dat ofwel het bekende Pinksterverhaal uit Handelingen 2: 1 – 13, ofwel het iets minder bekende verhaal uit Johannes 20: 19 – 23, waar Pasen en Pinksteren op 1 dag vallen! De Cantorij Oude Kerk, o.l.v. Henny Heikens zal het feest muzikaal nog opluisteren.
Ds. Michiel de Leeuw


Zondag 16 juni
Drieëenheid / Trinitatis
Crèche: Judith Ceton
Kindernevendienst: Tineke Visser
Dankzij de Lutheranen is de ‘Drievuldigheidszondag’ (Trinitatis) in onze calvinistische leestraditie ingevoegd. Let wel op, we vieren niet een dogma. Op deze zondag gaat het over de grote daden van God, waar we van advent tot pinksteren bij bepaald werden. Al die feesten vallen vandaag op één dag! Daar horen liederen bij en ik lees uit Genesis (18:1-8) over Abraham die huisbezoek krijgt van de Eeuwige. Want God laat zich niet opsluiten in dogma’s of een onbereikbare hemel. De evangelielezing is Johannes 3:1-16. Het 16e vers kent menigeen uit het hoofd. ‘Het evangelie op een bierviltje’, zei iemand daarover. Het zijn zeker geestrijke woorden, maar niet alleen Nicodemus heeft daar toch enige toelichting bij nodig. Hoe dan ook, ik laat mij graag verrassen en heb goede hoop dat we Gods gastvrijheid mogen ervaren.
Ds. Rob van Essen


Zondag 23 juni
eerste zondag van de zomer
Crèche: Layla / Sarah Colen
Kindernevendienst: Maartje Groot
Dienst van Schrift en Tafel,
m.m.v. Zanggroep Oude Kerk
Op deze zondag lezen we het fascinerende verhaal uit het evangelie van Lucas (8: 26 – 39) over de uitdrijving door Jezus van een hele bende demonen die vervolgens in een kudde varkens trekken en van de steile helling in het meer storten en verdrinken. Los van de vraag of de volgende dag een clubje varkenshoeders zich bij het UWV zal moeten melden, zal hier theologisch ongetwijfeld nog veel meer over te zeggen zijn. En wat heeft dit verhaal óns te zeggen?
Deze zondag vieren wij de tafel van brood en wijn.
De ‘Zanggroep Oude Kerk’ zoals het kleine groepje wisselende zangers genoemd wordt, zal tijdens de dienst een ondersteunende rol hebben bij liederen die we met de gemeente moeilijk alleen kunnen zingen.
Ds. Michiel de Leeuw