Oude Kerk

zondag 29 oktober
zesde zondag van de herfst
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Heleen Heidinga
Op deze zondag is de evangelielezing op het Luthers leesrooster Matteüs 22: 1 – 14. Een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel, en een van de meest schurende uit die categorie. Over een koning die een bruiloftsfeest organiseert voor zijn zoon. Alleen het uitnodigen gaat niet bepaald van een leien dakje en daarom gooit de koning zijn uitnodigingsbeleid radicaal om. Een gelijkenis met verschillende scherpe randjes, en als uitsmijter: “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” Ik ben benieuwd wat dit verhaal ons te zeggen heeft.
Ds. Michiel de Leeuw

zondag 5 november
zevende zondag van de herfst
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: William Begthel
Viering voor alle leeftijden / Schrift en Tafel
De kinderen van de catechese worden in deze weken ingewijd in de geheimen van het avondmaal, in bijeenkomsten met als thema ‘Aan tafel!’ (zie ook bij wijknieuws sectie Oud-Rijswijk). Avondmaal en doop zijn de enige sacramenten die de Reformatie heeft overgehouden van de oorspronkelijke zeven. Het is de bedoeling dat volgend jaar gemeentebreed een bezinning wordt gehouden op het avondmaal: de betekenis en de beleving ervan. De kinderen nemen daar met de catechese alvast een voorschot op! Daarom is deze dienst van Schrift en Tafel er een voor alle leeftijden. De kinderen nemen deel aan het avondmaal, helpen een handje, en in de kerkdienst zelf gaat het ook over de betekenis van dit ritueel. Een van de ‘tafelverhalen’ uit het evangelie staat centraal.
Ds. Michiel de Leeuw

zondag 12 november
achtste zondag van de herfst
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Tineke Visser
In deze tijd van het kerkelijk jaar, waar ook het einde van het menselijk leven in het zicht komt, willen we het paradijsverhaal naar voren halen, Genesis 2 en 3, dat eindigt met de dood van de mens. Het is het tweede scheppingsverhaal, dat los staat van het eerste,
Genesis 1 in het eerste verhaal komt de mens pas aan het eind, in het tweede aan het begin’
Dat tweede verhaal nu willen we doornemen. Het wordt wel eens het Pro-evangelie genoemd, het evangelie dat aan het Evangelie van Jezus Christus vooraf gaat: Daarin gaat het over schuld en dood, in het Evangelie over verzoening en opstanding. Het gaat ons hierbij niet om wetenschappelijke vragen van evolutie en schepping, al zullen terzijde wel enkele aspecten daarvan aan de orde komen. Het gaat ons hier om de Bijbelse boodschap van vergeving en eeuwig leven.
Dr. J. Verburg

Zondag 19 november
negende zondag van de herfst
Crèche: Julie en Naomi Colen
Kindernevendienst: Ira Spannenburgschapen
De schapen en de bokken
Op deze zondag wordt de
mensheid in tweeën gedeeld,
vooral in de tekst die we
vinden in Matteüs 25 vs 31-46.
De lezing uit Ezechiël 34 vs 11-17
is troostender: Hier wordt God
beschreven als de goede herder,
die zelf voor zijn schapen zal zorgen. Maar die schapen en die bokken, die zitten ons dwars. Evenals het oordeel dat daarbij hoort. We willen niet in zwart en wit denken: die is goed en die is slecht. Is het leven maar ook de mens niet oneindig veel genuanceerder? Tegelijk heeft de tekst uit Matteüs iets heel verrassends: Wie de schapen en wie de bokken zijn, dat zou ons nog weleens kunnen verrassen.
Toch blijft het een tekst ‘om de tanden op stuk te bijten’. Het is de bedoeling dat voor deze dienst een gemeentelid meedenkt over de teksten. Want er is ook zoveel (levens)wijsheid te vinden onder u en jou als gemeente. Laten we daar dan ook gebruik van maken!
Ds. Susan Karreman

zondag 26 november
tiende zondag van de herfst
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Micura Martinez
Gedachtenisdienst
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar staan we in de Oude Kerk stil bij degenen die in het afgelopen jaar zijn overleden. Verdwenen uit onze kring, maar niet uit onze harten en gedachten. We noemen hun namen, die na het overlijden geschreven zijn op witte stenen. Familieleden van de overledenen worden speciaal voor deze dienst uitgenodigd. Zij krijgen na afloop het steentje van hun dierbare mee naar huis. Voor alle aanwezigen in de kerk is er gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor iemand die zij zelf moeten missen. Aan deze dienst zal een bijzondere muzikale bijdrage geleverd worden door twee violisten, in samenwerking met Henny Heikens. U bent van harte welkom.
Ds. Michiel de Leeuw