Oude Kerk

 Zondag 2 februari
vijfde zondag van Epifanie
 Crèche: Mandy Swagerman
 
love
Op deze zondag staan volgens het rooster gedeelten uit de profeet Sefanja centraal en een lezing uit Matteüs 5 vs 1-12. Sefanja behoort tot de twaalf kleine profeten. Hij trad op in de zevende eeuw ten tijde van de jonge koning Josia. Het kleine boekje spreekt vooral dreigende woorden over de dag van de Heer die gaat komen. Maar er staan ook enkele verzen in die een andere taal spreken en doen denken aan de zaligsprekingen uit Matteüs 5 die we ook op deze zondag lezen. De zaligsprekingen van de armen en treurenden en vervolgden spreken enerzijds aan maar roepen ook bevreemding op. Wat bedoelt Jezus toch met het gelukkig prijzen van juist de mensen die het erg moeilijk hebben? Daar gaat het over in deze dienst. De cantorij Nieuwe Kerk onder leiding van cantor-organist Philip Meijer zal tot mijn vreugde het zingen in deze dienst ondersteunen.
Ds. Susan Karreman

Wereldwinkel
Op zondag 2 februari kunt u na de dienst in de Oude Kerk weer terecht bij de tafel van de wereldwinkel voor kaarten, cacao-producten, koffie, honing, wijn etc.
Tot dan. Cees van den Akker
 

Zondag 9 februari
zesde zondag van Epifanie
Crèche: Ariënne Mak
Ds. W.F. Schormans (Voorburg)

Zondag 16 februari
zevende zondag van Epifanie
Crèche: Layla & Sarah Colen
Op deze zondag dat de voortgaande lezing uit Exodus op het rooster staat,  is Exodus 2, 1-10 aan de orde. Het bekende verhaal over de geboorte  en redding van Mozes. Net als in Exodus 1 zijn het vrouwen die een toekomst van leven mogelijk maken. Net als bij Noach is ook hier een ark die Mozes er doorheen sleept. Zelfs in het diepste donker is liefde niet stuk te krijgen en schept liefde ruimte voor hoop die doet leven.
Ds. Olivier Elseman

Zondag 23 februari
achtste zondag van Epifanie
Mw. ds. R. Oldenboom (Delft)