Oude Kerk

Zondag 3 februari
vierde zondag na Epifanie
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Tineke Visser
Op deze zondag hoop ik met u in de eredienst de Schriften te openen bij Jesaja 35 en Johannes 2:1-10. Het verhaal van de bruiloft te Kana is in het NT uniek. Alleen Johannes schrijft erover. Wie zijn evangelie leest komt al snel onder de indruk van Johannes’ gedrevenheid betreffende geloof en liefde. Het magistrale thema van de oorsprong van het Woord (Joh. 1:1-3) krijgt een wel heel pragmatische toepassing in zijn tweede hoofdstuk. Regel na regel is de bruiloft te Kana als het ware een scenario voor het leven zelf. Het Woord van God dat eens vernieuwing aller dingen zal bewerkstelligen, is reeds onder bruiloftsgasten en ze hebben Hem niet herkend. Jezus geeft wat Hij is. Hij is de wijnstok en wij zijn de ranken. Later geeft Johannes andere aspecten van Christus: Hij is het levensbrood, Hij is de opstanding en het leven. Hij is het scheppende Woord. Maar het begint voor leerlingen van Jezus bij de wijn van Kana, waarvan zij (en wij) niet te laat moeten drinken.
Ds. H.J. Franzen, Pijnacker

Wereldwinkel
Op deze zondag is er weer een wereldwinkeltafel in de Oude Kerk.
Van harte aanbevolen.
Cees van den Akker

Zondag 10 februari
vijfde zondag na Epifanie
Crèche: Linda Gort
Kindernevendienst: Heleen Heidinga
Op deze zondag lezen we uit Lucas 5 over de wonderbaarlijke visvangst. Vissers vissen de hele nacht zonder succes. Totdat Jezus komt en hun aanraadt het eens over een andere boeg te gooien. Dan scheuren de netten haast van de enorme hoeveelheid vis. Ook zullen we een paar verzen lezen uit het prachtige verhaal over Elia uit 1 Koningen 19, waar een engel hem in zijn grote moedeloosheid een koek aanreikt.
Ds. Susan Karreman

Zondag 17 februari
zesde zondag na Epifanie
Crèche: Marike Gelinck
Kindernevendienst: Ira Spannenburg
Viering van Schrift en Tafel
Deze dienst zal hetzelfde thema hebben als de kerkdienst van vorige week in de Nieuwe Kerk. Het alternatieve spoor van het leesrooster biedt lezingen aan uit het bijbelboek Ester. Deze zondag zullen we hier aandacht aan besteden. We lezen hoofdstuk 5 en hoofdstuk 6: 1 – 11. Ester is een bijzonder boek, naast Ruth het enige bijbelboek waarin een vrouw centraal staat. Haar rol groeit van die van ondergeschikte naar redster van de toekomst van haar volk. Want het belangrijkste thema van het boek is omkeer. Omkeer in het lot van het Joodse volk: van uitzichtloosheid en ten dode opgeschreven zijn naar toekomstperspectief en nieuw leven. Deze omkeer wordt benoemd en gevierd in het Poerimfeest waarmee het boek afsluit. Wij zullen deze zondag niet alleen de Schrift vieren, maar ook de Tafel.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 24 februari
zevende zondag na Epifanie
Ds. K.H. Wigboldus, Den Haag