Oude Kerk

Zondag 16 december
derde zondag van advent
Crèche: Sarah en Layla Colen
Kindernevendienst: Heleen Heidinga
Televisieopname Kerstdienst
Op deze zondag (3e advent) om 10.00 uur zal de Evangelische Omroep in de Oude Kerk de opname maken van de Kerstdienst, met als voorganger ds. Michiel de Leeuw. De Nieuwe Kerk zal die zondag gesloten zijn, zodat wij als Protestantse Gemeente Rijswijk gezamenlijk in de Oude Kerk deze tv-registratie kunnen meebeleven. Deze wordt uitgezonden op Kerstmorgen 25 december om 09.50 uur op NPO 2.
 

Het thema van de Kerstdienst is ‘Je bent niet alleen.’ Het wordt een feestelijk gebeuren met cantorij en veel samenzang. Het is ook een viering voor alle leeftijden, d.w.z. dat de kinderen vanaf 5 jaar oud in de kerk blijven en daar genoeg te beleven hebben. Zo wordt de preek bijvoorbeeld gecombineerd met een puzzel. De kinderen nodigen we uit om verkleed als engel naar de kerk te komen. Voor kinderen tot 5 jaar is er crèche.

 

Aanvang van de dienst op 16 december is 10.00 uur, maar vanwege de opnamen (en mogelijke drukte) is de vraag om een half uur voor aanvang aanwezig te zijn. Om 09.50 uur volgt er nog een korte opwarmer met regie-instructie. Nu alvast één zang-aanwijzing voor ons allen, want tijdens het zingen worden er ook opnamen gemaakt: mensen kijken bij het zingen in de kerk soms vrij ernstig, of zonder veel uitdrukking. Maar het is belangrijk dat we – ook naar de mensen die thuis kijken – het gevoel overbrengen dat het féést is. Met andere woorden: het is de bedoeling dat er hartelijk en vrolijk wordt gezongen! Dat is wel vaker wenselijk in de kerk – dat zichtbaar is dat we weten wat we zingen en waarom – maar voor deze dienst zetten we dan de boodschap van Kerst en het thema ‘Je bent niet alleen’ extra kracht bij. Ook uw kleding mag feestelijk en kleurrijk zijn. Graag tot dan!
Ds. Michiel de Leeuw
 

Zondag 23 december
vierde zondag van advent
Gezamenlijke dienst Nieuwe Kerk
 

Maandag 24 december
22.00 uur – Kerstnachtdienst
De traditionele Kerstnachtviering in de Oude Kerk wordt zeker weer een sfeervolle samenkomst, voor gemeenteleden én vele gasten. Allen tezamen gekomen, horen we het bekende en altijd weer indrukwekkende geboorteverhaal uit Lucas 2. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de woorden van de engel aan de herders: “Wees niet bang.”
Een feestelijke muzikale bijdrage aan deze dienst wordt gebracht door Cantemus cum Corde, o.l.v. Philip Meijer. En er zal uiteraard ook genoeg te zingen zijn voor de kerkgangers!
Ds. Michiel de Leeuw

Dinsdag 25 december
Feest van de geboorte van de Heer
Crèche: Mandy Swagerman
Kindernevendienst: Tineke Visser
Schriftlezingen: Rechters (Richteren) 9: 1 – 20 en Johannes: 1 – 14
Op deze feestdag vieren we de geboorte van Jezus, de nieuwgeboren koning van Israël en de Heer der Heren. Hij is niet bepaald een koning die wij bedacht zouden hebben. Onze koningskeuze zou er heel anders uit hebben gezien. Zo lezen we in Richteren (Rechters) 9, in een alternatief Kerstverhaal. Daar staat een man, Abimelech,  klaar om na een bloedige machtsgreep tot koning te worden gekroond. Maar op zijn kroningsfeest verschijnt een zekere Jotham, die aan zijn moordenaarshand is ontsnapt. Hij staat op als een ware cabaretier en haalt vernietigend uit naar deze
nep-koning, met een satire. Hij vertelt het verhaal van de bomen die op weg gaan om een koning te kiezen. Dat loopt niet goed af…..
Ds. Leo de Leeuw, Scheveningen.
 

Zondag 30 december
zondag na kerst
voorganger: Ds. W.F. Schormans

 
Maandag 31 december
oudejaarsavond
boomOp Oudejaarsavond zullen we stilstaan bij Psalm 90, waarin het gaat over de tijd. De tijd gaat snel, het jaar is bijna voorbij, een spiksplinternieuw jaar staat voor de deur. Zo snel gaat het soms met die tijd, dat het bijna niet bij te benen is. Maar in deze dienst némen we de tijd om stil te staan en op adem te komen. En als we dan op adem  zijn gekomen, zullen we zien dat Psalm 90 eigenlijk niet echt gaat over hoe snel de tijd gaat, maar over hoe wij met de tijd ómgaan: alles keurig ingedeeld in vakjes. Alsof dat ons helpt om de tijd te beheersen, en vooral niet door onze vingers heen te laten glippen. Elke dag heeft vierentwintig uren, een week heeft zeven dagen. Daar moeten we het mee doen.
Of toch niet? “Leer ons zo onze dagen te tellen, dat wijsheid ons hart vervult”, zegt Mozes, aan wie deze Psalm wordt toegeschreven, in vers 12.  Dat geeft te denken. Zó je dagen tellen dat wijsheid je hart vervult? Een bijzondere, uitdagende exercitie, om zo te leren tellen! Vooral op de valreep van oude tijd naar nieuwe tijd!
Wat zou het fijn zijn elkaar te ontmoeten op Oudejaarsavond in de Oude Kerk van Rijswijk, in dit intieme oude Godshuis, dit ‘huis van hout en steen, dat lang / de stormen heeft doorstaan / waar nog de wolk gebeden hangt / van wie zijn voorgegaan.
Maria Opgelder

Zondag 6 januari
Epifanie
Op deze zondag lezen we uit Matteüs over de magiërs (2:1-12). Hun vraag naar de nieuw geboren koning van de Joden zorgt voor paniek in Jeruzalem. Paniek in Jeruzalem, maar bij de mannen die van ver komen de behoefte hem te huldigen. Het goede nieuws is grensoverschrijdend én verontrustend. Er ligt een heel jaar voor ons om die beide kanten van het geloof uit te diepen en te (her)ontdekken. En midden in alle pijn en duisternis die op ons af komt, kunnen we ook oog krijgen voor de heerlijkheid die God over het menselijk bestaan laat opgaan (Jesaja 60).
Ds. Rob van Essen