Oude Kerk

 Zondag 1 maart

eerste zondag van de Veertigdagentijd
woestijnDit is de eerste zondag in de Veertigdagentijd. En het gaat dan altijd over de woestijn en daar geroepen worden. De naam van deze zondag is Invocabit, dat is Latijn voor Hij heeft mij geroepen. We lezen uit Exodus 3 vs 1-6 over de roeping van Mozes in de woestijn. En uit Matteüs 4 vs 1-11 over Jezus in de woestijn. De woestijn is het oord van verlatenheid en totale eenzaamheid. Maar het is ook de plek waar iets totaal nieuws kan ontstaan. De woestijn is een beeld voor alles wat moeilijk en bijna onverdraaglijk is in het leven. En er is de belofte dat de woestijn ooit op een dag zal gaan bloeien.
Ds. Susan Karreman

Zondag 8 maart
tweede zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Judith Ceton
Voorganger: Ds. L. de Leeuw, Scheveningen
 
 
Zondag 15 maart
derde zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Thea van Unen
water kruikOp deze zondag lezen we uit Exodus 17, waar Mozes het verwijt van heel het volk moet incasseren dat er in de woestijn geen water voor hen is. Hij heeft zelf ook dorst en met al het gemopper van zijn volk wendt hij zich tot de Eeuwige. Aan Mozes valt daardoor de eer te beurt om het te mogen meemaken hoe met één slag op de rots bij de Horeb water te over is voor heel het morrende volk. En zo worden Mozes en het volk door de Eeuwige verder geholpen. Zo kwamen ze aan de weet dat Hij werkelijk in hun midden was!
Ook lezen we een gedeelte uit Johannes 4. Dat is het verhaal over de Samaritaanse vrouw, die water voor Jezus put uit de Jacobsbron. Hij geeft haar tekst en uitleg over water dat de dorst voor altijd lest: levend water. De volgelingen zijn net even weg, de stad in, om iets te eten te halen. Ook zij zullen wel dorstig zijn. Maar ze missen nét die uitleg. Uitgerekend aan een Samaritaanse valt die eer te beurt, een vrouw die niet geacht wordt met een Joodse man te spreken. En zo komt zij aan de weet hoe levend water, als dat je geschonken wordt,  in jouzelf tot een bron wordt waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft! Gaat u meeluisteren op deze derde zondag van de Veertig Dagen?
Maria Opgelder

Zondag 22 maart
vierde zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Mandy Swagerman
bedelaarDeze vierde zondag in de veertigdagentijd wordt ook wel Klein Pasen genoemd of Zondag verheugt u! We zijn halverwege de veertigdagentijd en het licht van Pasen straalt ons a.h.w. al tegemoet. De lezingen op deze zondag zijn van hoop vervuld. We lezen uit Jesaja 29 vs 17-21 over doven die gaan horen en blinden die weer zullen zien. En in Johannes 9 geneest Jezus een blinde. Juist in het Johannes-evangelie wordt duidelijk gemaakt dat het God niet gaat om het fysieke zien, maar om het zien met andere ogen.
Ds. Susan Karreman

Zondag 29 maart
vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Judith Ceton
Hoe overleeft een mens periodes van diepe crisis? Israëls geschiedenis lijkt een aaneenschakeling van uitzichtloze situaties. In de lezingen van vandaag komen er twee aan de orde. De jaren van dwangarbeid in Egypte en eeuwen later de ballingschap in Babel. In Egypte proberen Mozes en Aäron keer op keer de farao te vermurwen maar ‘God verhardde zijn hart’. Dat roept op zijn minst vragen op. Hoe kan God bevrijding beloven en tegelijk de zaak blokkeren? Het visioen van Ezechiël tijdens de ballingschap in Babel waarin dorre botten weer tot leven komen, behoort tot de krachtigste opstandingsverhalen. Maar heeft dit beeld ook kracht van waarheid of blijft het bij een mooi visioen?
Ds. Marja van den Beld-Rijfkogel, Vught.