Nieuwe Kerk

Zondag 15 juli
vierde zondag van de zomer
Tot onze vreugde hebben onze gemeenteleden Hans en Cora van den Berge zich bereid verklaard om het ambt van diaken op zich te nemen. diakonaalZij zullen in deze dienst bevestigd en gezegend worden. Toevallig past de Evangelielezing die op het rooster staat daar heel goed bij: Marcus 6 vs 6b-13. Hier geeft Jezus zijn volgelingen aanwijzingen hoe te handelen. Daarnaast lezen we de prachtige tekst uit Filippenzen 2 vs 1-11 over Jezus die is neergedaald uit zijn woonplaats bij God en de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Deze tekst is heel oud en werd in de vroege kerk waarschijnlijk gezongen als een hymne. Aan deze dienst zal diaconaal werker Therese van Kampen meewerken.
Ds. Susan Karreman

Zondag 22 juli
vijfde zondag van de zomer

vermenigvuldigen

Hoe vaak hebben we dit Bijbelverhaal al gelezen. En hoe vaak er over nagedacht en er een preek over gemaakt. De wonderbare broodvermenigvuldiging, die we deze keer lezen uit het Marcusevangelie, hoofdstuk 6 vs 30-44. Wat een kunst is het dan om er steeds weer ‘als nieuw’ naar te kijken. Deze keer blijft dat ene zinnetje maar rondspoken in mijn hoofd: ’Toen hij uit de boot stapte zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen omdat ze leken op schapen zonder herder’ ( vs 34). Over dat medelijden wil ik graag met u nadenken. In deze dienst vieren wij de maaltijd van de Heer.
Ds. Susan Karreman

Zondag 29 juli
zesde zondag van de zomer
Het leek mij mooi, deze zondag als uitgangspunt te nemen: Efeziërs 2 vanaf vers 11. Deze weken staat de Efeziës-brief op het rooster. Het is een brief met magistrale vergezichten. Nu weet ik op dit moment niet of anderen dit rooster gaan volgen; maar het is een heel spannend gedeelte, met een aantal woorden die nergens (of bijna nergens) anders in de Bijbel voorkomen, zoals tussenmuur, samen verbonden, samen gebouwd, en: woonstede. Over wat voor woning of gebouw gaat het? En wat is dat gebouwd worden dan wel? Wat is de zin en het doel van deze brief? Wat voor visie zit erachter? Is deze visie misschien anders dan het gangbare, en kunnen de grondgedachten van deze brief ons wellicht inspireren in onze tijd? Ik verheug mij, samen met u, op een fascinerende ontdekkingstocht.
We zingen o.a. een prachtig gezang uit het Scottish Psalter, over het einde en het begin (Lied 848).
Dr. Klaas D. Goverts

Zondag 5 augustus
zevende zondag van de zomer
Zo midden in de zomer voel ik me minder gebonden aan het oecumenisch leesrooster en neem ik de vrijheid om een tekst te kiezen die mij altijd erg heeft aangesproken: het verhaal van de verloren zoon uit Lucas 15. Eén van de mooiste en meest ontroerende verhalen uit de Bijbel, verrassend en gelaagd bovendien. Het verhaal is het derde deel én hoogtepunt van een drieluik gelijkenissen met als thema: de zorg om wat verloren is. Of beter: de zorg om wíe verloren is.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 12 augustus
achtste zondag van de zomer
Voorganger: Ds. F.A. Benthem, Delft

Zondag 19 augustus
negende zondag van de zomer
ocotillo-103119We lezen Jesaja 35: 1- 10. De woestijn zal bloeien, zo is zijn profetische visioen, begaanbare wegen zullen er zijn. En we lezen Marcus 7: 31-37, waar Jezus de zware levensweg van een man begaanbaar maakt. Daartoe komt Hij de man op een ongelooflijke manier nabij en zet Hij zo een streep door de woestenij van diens leven, een leven van angst en isolement. De omstanders van deze gebeurtenis zijn geweldig onder de indruk, zo verhaalt Marcus. Wij kunnen ons dat wel voorstellen. Zelf worden we wellicht ook geraakt door dit Bijbelverhaal. Vooral als we uit eigen ervaring weten wat angst en isolement, met een mens kunnen doen. Jezus laat zien hoe belangrijk nabijheid is. Natuurlijk gaat het in dit Schriftgedeelte over Zijn nabijheid. We mogen er tegelijkertijd een voorbeeld en een opdracht in zien om elkáár zo nabij te zijn! Dat we voor elkaar en met elkaar het leven tot een begaanbare weg en een bloeiende oase maken!
Maria Opgelder

Zondag 26 augustus
tiende zondag van de zomer
Het gebed om ons dagelijks brood wordt ons door Jezus zelf in de mond gelegd. Op veel plaatsen, ver weg en dichtbij, gaan mensen hongerig slapen. Voedselbanken zijn geen overbodige luxe, helaas. In 2 Koningen 4: 42-44 blijken twintig gerstebroden de profetenschool van Elisa te kunnen voeden. En in Marcus 8: 1-21 blijft de broodvraag de discipelen kwellen, terwijl ze zojuist nog met zeven broden en twee vissen een menigte gevoed hebben. Zelfs wonderen zijn geen garantie voor geloof. Maar een gemeente die bidt om dagelijks brood en daarvan deelt maakt wonderen mogelijk.
Ds. Rob van Essen

cc