Nieuwe Kerk

Zondag 2 juniharpje
zevende zondag van Pasen
Crèche: Wil Pors
De zondag tussen Hemelvaart en Pinksteren heet Wezenzondag vanwege de woorden van Jezus in Johannes 14: Ik zal jullie niet als wezen achterlaten.
We lezen dit gedeelte: Johannes 14 vs 15-22.
Ook lezen we over Saul die in de zwartste dagen van zijn leven door een heel andere geest werd bezield. Maar David speelt voor hem op de lier ! Het staat beeldend omschreven in 1 Samuël 16 vs 14-23. In deze dienst zal het erom gaan hoe wij ons kunnen openstellen voor de Geest van God die liefde en vrede brengt.
Ds. Susan Karreman

Zondag 9 juni
Pinksteren
Crèche: Astrid Spuij
bijbelWij verwachten vlammen als van vuur op ons hoofd en het geluid van een hevige windvlaag. Bij wijze van spreken. Dit zijn de beelden die tot ons spreken vanuit de Bijbel. We zullen lezen uit Handelingen 2, het klassieke bijbelgedeelte bij het slotfeest van ons kerkelijk jaar. Hier staat het allemaal geschreven, over Pinksteren. Daarnaast lezen we uit Exodus 24. Daar wordt door de Eeuwige beloofd, aan Mozes, dat stenen tafelen gegeven zullen worden. De Eeuwige wil Zijn onderricht, Zijn woorden, richtingwijzers, rechtstreeks geven aan Zijn volk. En zo hebben we Woord en Geest, beide van Boven ons gegeven. Daarmee moet het toch lukken om het leven tegemoet te treden, licht van gemoed en vrij van hart. Want een beter evenwicht kun je je niet voorstellen. Wij hopen (leden van) de cantorij van de Nieuwe Kerk te kunnen verwelkomen in deze dienst. Met elkaar werken we aan een vreugdevolle eredienst. Misschien is op Pinkstermorgen wel het meest duidelijk dat de eredienst de dienst van God aan òns is. Niet andersom. Wij zijn te gast bij Hèm! En Hij is een Gastheer van de allerbeste soort: kom allen en ontvang!
Maria Opgelder

Zondag 16 juni
Drieëenheid / Trinitatis
Crèche: Wil Pors
handenDit wordt een viering die met gemeenteleden wordt voorbereid. In deze Andere dienst proberen we met wat speelse en creatieve elementen het Evangelie voor het voetlicht te brengen. De hoofdlezing voor deze zondag is uit Johannes 5 ,over de genezing van de zieke man in Betzata.
In deze maand zal er geen Plus-dienst zijn vanwege deze bijzondere viering.
Ds. Susan Karreman

Zondag 23 juni
eerste zondag van de zomer
Crèche: Monique v/d Bijl
Voor deze zondag is de lezing uit Lucas 8 vs 26-39. Jezus is naar het onherbergzame gebied aan de overkant van het meer van Galilea gegaan. Daar komt hem een man tegemoet die helemaal in de macht van boze geesten is.
beeld kopJezus bevrijdt hem daarvan en de man wordt tot een getuige van wat Jezus aan hem heeft gedaan. Een vreemd, misschien angstaanjagend verhaal dat we proberen te vertalen naar de tijd van nu. We vieren in deze dienst de maaltijd van de Heer.
Ds. Susan Karreman