Nieuwe Kerk

Zondag 4 februari
vijfde zondag na Epifanie
Crèche: Azien Fieret
Sexagesima.
We lezen Marcus 1:29-39: Jezus is in Galilea is, het land waarvan de profetie zegt dat het volk er in duisternis wandelt. Het woord van God is als een scherp zoeklicht, dat verheldert, maar ook aan het schrikken maakt. En alles wat dat licht niet velen kan, vlucht alle kanten op. In de Schrift maakt de verkondiging van het evangelie wat los. Maakt mensen los! We hebben het niet vaak over de duivel-uitdrijvende kracht van de verkondiging. Maar Marcus schrikt er niet voor terug. Zo moeten we ook niet schrikken van de lezing uit 2 Koningen 4:18-37. We gaan alweer bijna op Pasen aan. Verhalen om ons te helpen anders tegen de dood aan te kijken. In vers 38 zegt Jezus dat hij ook in de naburige plaatsen moet prediken. Over het uitdrijven van onreine machten horen we Hem niet, maar wel blijkt dat in het kielzog van Zijn verkondiging mensen uit de zuigkracht van de dood worden weggetrokken.
Ds. Rob van Essen

Zondag 11 februari
zesde zondag na Epifanie
Crèche: Toos van Dokkumcarnaval
Op deze zondag voorafgaande aan de veertigdagentijd wordt vooral in het zuiden van ons land uitbundig carnaval gevierd. Voorafgaande aan een tijd van soberheid, uitbundig feesten. Deze zondag heeft bij ons ook iets feestelijks: we houden met elkaar de maaltijd van de Heer en we lezen bemoedigende teksten over genezing. In 2 Koningen 5 gaat het over Naäman, bevelhebber van het Aramese leger, die wordt genezen. In Marcus 1 vs 40 t/m 45 over een genezing die Jezus verricht. En altijd weer is dan de vraag: hoe kunnen in een wereld waarin genezing van een ernstige ziekte eerder uitzondering dan regel is, wij mensen iets hebben aan teksten over genezing?
Ds. Susan Karreman

Zondag 18 februari
eerste zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Monique v/d Bijl
veertig dagen vastenNa Aswoensdag volgt de eerste zondag in de veertigdagentijd. Op deze zondag gaat het over het vasten. Een gewoonte die in bijna iedere godsdienst wel een plaats heeft. De teksten die we gaan lezen zetten het vasten niet aan de kant maar benadrukken de echte betekenis er van: niet vasten en je eigen leventje leiden en anderen niet zien staan. Maar juist open worden voor de mensen om je heen. Jesaja 58 vs 1-10 is één van de mooiste Bijbelgedeelten en vat kort en bondig samen waar het bij gelovig leven om gaat. En ook de woorden uit de Bergrede Matteüs 6 vs 1 t/m 6 en vs 16 t/m 21 geven prachtig en eenvoudig de essentie van vasten weer. Gelovig leven: we kunnen er heel veel omheen verzinnen maar in deze teksten gaat het over de kern!
In deze dienst zal Maria Opgelder bevestigd worden tot ouderling, waarna ze de functie van kerkelijk medewerker zal gaan uitvoeren. Ze zal de predikanten gaan ondersteunen in het pastoraat in onze gemeente. We zijn natuurlijk erg blij met deze hulp en die is ook hard nodig.
Ds. Susan Karreman

Zondag 25 februari
tweede zondag van de veertigdagentijd
Crèche: Astrid Spuij
Op deze zondag zijn wij om 09.30 uur te gast in de Benedictus en Bernadettekerk voor de Oecumenische diaconale dienst.
(zie ook – overdenking)