Nieuwe Kerk

Zondag 6 oktober
derde zondag van de herfst
Gemeenschappelijke dienst Oude Kerk

Zondag 13 oktober

vierde zondag van de herfst
Crèche: Wil Pors
Op deze zondag lezen we gedeelten uit het kleine profetische boekje Joël.
manVan deze profeet weten we helemaal niets. Zelfs in welke tijd hij profeteerde is niet met zekerheid uit de tekst op te maken. Bij hem is De dag des Heren een heel belangrijk begrip. Daar loopt alles op uit en naar toe. En daarop moet je je voorbereiden. Uit zijn profetieën blijkt duidelijk dat profetie géén toekomstvoorspelling is. Hij geeft duidelijk aan dat de narigheden die hij óók aankondigt zich niet zullen voltrekken als mensen zich omkeren. In deze dienst vieren wij het avondmaal. En zingt de Cantorij met ons mee!
Ds. Susan Karreman

Zondag 20 oktober
vijfde zondag van de herfst 
Crèche: Azien Fieret
Drammen
Ze bleef maar aanhouden, die weduwe. Iedere dag kwam ze weer. En iedere keer trok ze hem aan z’n jasje. En iedere dag trok ze steviger. Ze moest en ze zou haar recht krijgen!
Maar hij weigerde, die rechter. Hij hield vol dat ze geen zaak had, dat het hof haar zaak niet ontvankelijk zou verklaren. Ze kon hoog en laag springen, stampij maken wat ze wilde, maar hij weigerde van haar probleem een rechtszaak te maken. Ze moest gewoon ophouden met drammen.
Ze bleef drammen. Zolang zelfs dat dat drammen op zich een probleem werd. Daarom gaf hij toe, die rechter.
Nou goed. Wil je weten wat bidden is?
Volgens Lucas 18: 1-8 is dat drammen tot je er bij neervalt, bij wijze van spreken.
Worstelen
Van Jakob gaat het verhaal dat hij na een wilde nacht niet meer recht vooruit kon lopen. Over wat er met hem gebeurd is, doen de mooiste verhalen de ronde. Dat hij een nachtlang met iemand heeft geworsteld. En dat die ander hem goed heeft geraakt. Met een ferme tik op zijn heupspier.
Sinds die nacht loopt Jakob mank. Alsof hij een versleten heup heeft. Iedere stap herinnert hem aan die nacht, aan die worsteling, aan zijn worstelende tegenstander.
Nou goed. Wil je weten wat bidden is?
Volgens Genesis 32: 23-32 is dat je voortaan geen stap meer zet zonder de worsteling.
Lees de verhalen! En zoek je herkenning!
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam

Zondag 27 oktober
zesde zondag van de herfst
Gemeenschappelijke diaconale dienst Oude Kerk