Nieuwe Kerk

Zondag 29 november
eerste zondag van advent
Crèche: Astrid Spui
kaarsen 1e advent

Op deze zondag staan pittige teksten op het rooster. We lezen uit Jesaja 63 vs 19b tot en met 64 vs 8. En uit Marcus 13 vs 28 tot en met 33.
Deze Bijbelgedeelten gaan over zeer zware periodes in de geschiedenis van de mensheid. Maar ze gaan ook over hoe we daar als gelovige mensen mee om kunnen en eigenlijk moeten gaan. Nu we ons in een wereldwijde crisis bevinden kan het zinvol zijn om ons eens over deze teksten te buigen.
Ds. Susan Karreman

Zondag 6 december
tweede zondag van advent
Crèche: Monique v/d Bijl
De profeet laten uitspreken
Het evangelie voor de tweede adventszondag is eigenlijk een deel uit het Johannesevangelie (1,19-28), het verhaal van het eerste optreden van Johannes de Doper. Maar we doen het dit keer anders: dat verhaal zingen we aan de hand van LIED 456. En als gezongen lezing zingen we het helemaal uit.
Wie tijd heeft: neem het lied vast een keer door. Dat loont de moeite, want kijk bij vers 2: “Zo staat geschreven: de heuvel moet geslecht, geen kwaad mag zijn bedreven, maak alle paden recht.” Dat is dat overbekende citaat uit de profetie van Jesaja: “Maak recht de paden…” Op deze zondag zullen we dat citaat nadrukkelijk bekijken, en dan ook de profeet veel meer dan anders laten uitspreken: we lezen niet alleen het stukje waar dat citaat deel van uitmaakt, we lezen bijna het hele hoofdstuk: JESAJA 40, 1-20 en 25-26. Dat is een wereld! En die wereld willen we goed beluisteren. Ik hoop dat je inderdaad de tijd kunt nemen om ook de profetenlezing vooraf door te lezen. Het is een warme aanloop naar de viering op zondagmorgen.
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam

Zondag 13 december
derde zondag van advent
Crèche: Azien Fieret
Voorganger Ds. S.M. Baayen

Zondag 20 december
vierde zondag van advent
Crèche: Wil Pors
kaarsen 4e advent
Op deze zondag lezen we het prachtige verhaal van Maria. Het meisje dat tot haar grote schrik een engel ontmoet. U kunt het nalezen in Lucas 1 vs 26-38. Ook lezen we uit Micha 5 vs 1-4 over een kind dat zal komen en als een goede herder zijn volk zal weiden. Het is bijna kerstmis. Wat kunnen we nog leren van het meisje dat in één klap een vrouw werd? Die wordt vereerd als een bovenaards wezen en in protestantse kringen juist vaak achteloos voorbij wordt gezien? Wat zou haar boodschap aan ons kunnen zijn ?
Ds. Susan Karreman

Donderdag 24 december
kerstnacht
Gezamenlijke dienst Oude Kerk

Vrijdag 25 december
kerst
Crèche: Astrid Spui
kerstmorgenOp kerstmorgen lezen we het geboorteverhaal uit Johannes 1 vs 1-18. Een heel ander geboorteverhaal dan uit Lucas. Johannes is de denker onder de evangelisten. Hij heeft dat wat hij hoorde en las over Jezus nog eens in geheel eigen woorden weergegeven. En hij heeft dat op een prachtige manier gedaan, die ook moderne mensen nog aanspreekt.
Het zal een feest zijn deze morgen, voor kinderen en eenieder die het kinderlijke in zichzelf levend heeft gehouden. Natuurlijk zullen we ook op deze zondag niet voorbijgaan aan het verdriet en de pijn in onze wereld. Maar we zullen ook het vertrouwen voeden in onszelf en bij elkaar dat het Licht van Christus alle duisternis overwint. Zoals Johannes dat in zijn evangelie zo prachtig omschrijft.
Ds. Susan Karreman

Zondag 27 december
zondag na kerst
Crèche: Toos van Dokkum
Voorganger Ds. E.J.A. van der Kaaij,  Nijkerk

Donderdag 31 december
oudjaar
Gezamenlijke dienst Oude Kerk

Zondag 3 januari
Epifanie
Crèche: Astrid Spui
Voorganger Ds. L.S. Karreman

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)