Nieuwe Kerk

Zondag 1 maart
eerste zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Toos van Dokkum
Voorganger ds. M.E. den Dulk

Zondag 8 maart
tweede zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Astrid Spuij
Exodus 24:12-18; Matteüs 17:1-9
In beide Bijbelteksten is God heel dichtbij, maar nooit knuffelbaar. Er is een wolk, er is veel licht, er is vuur, maar God zien doe je niet. Hij is dan wel dichtbij, maar tegelijk ontzagwekkend en onvoorstelbaar. Wat opvalt is hoe weinig mensen er bij zijn. Mozes gaat met Jozua de berg op, maar als het erop aan komt, moet hij in zijn eentje verder naar boven. Dan blijft hij ook nog eens heel lang weg. Zouden ze daar beneden niet ongerust geworden zijn? Hoe heeft Jozua de tijd doorgebracht toen hij halverwege de berg alleen gelaten werd?
Jezus is op zijn berg niet alleen, maar ook daar gebeuren onbegrijpelijke dingen. Wat betekent het om zo dichtbij God te zijn? Wie van ons maakt dat ooit mee? Zou je het herkennen als het zover was?
Ds. Anne Marijke Spijkerboer

beeld

Zondag 15 maart
derde zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Azien Fieret
Op deze derde zondag in de veertigdagentijd lezen we in Lucas 13 vs 1-9 over de reactie van Jezus op een ongeluk dat had plaatsgevonden en waar de leerlingen vragen over hadden. In Romeinen 8 vs 18-28 lezen we hoe we tegen de onbegrijpelijke, moeilijke dingen in ons leven aan zouden kunnen kijken. Deze zondag heeft als naam Oculi, dat is Latijn voor ogen.
En dat is precies de opdracht die uit de lezingen naar voren komt: Leren zien met andere ogen! Op deze zondag zal het koor Inspirited voor ons zingen. Met hun frisse uitstraling en loepzuivere zang is het altijd geweldig om hen te mogen horen en zien!
Ds. Susan Karreman

Zondag 22 maart
vierde zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Monique v/d Bijl
Deze zondag valt midden in de tijd voor Pasen, waarin de Kerk lezingen kiest van inkeer, van gedenken en van vooruitzien. Veertigdagentijd zijn we die tijd gaan noemen. Een oudere naam is  ‘lijdenstijd’ omdat het toeleven naar de vreugde van de overwinning op Pasen ook een doordenken vereist van wat daaraan voorafging in de Bijbelse verslaggeving: de lijdensweg. Ik heb gekozen om met u te lezen uit hoofdstuk 13 van het evangelie van Johannes. Deze auteur wordt wel de apostel der liefde genoemd, omdat hij in zijn evangelie zo vaak op dat begrip de nadruk legt. Het verhaal van de voetwassing wijst op een uiterst belangrijk aspect van de liefde. Het geeft iets wezenlijks aan van onze Heer: de meester wordt slaaf, iets wat in het normale leven onbestaanbaar was. Jezus Christus wast zijn leerlingen niet de oren, maar de voeten. Zelfs bij Judas. Jezus vraagt dan ook aan zijn leerlingen: “Beseffen jullie wel wat ik gedaan heb?” Wie het beseft, zal begrijpen waar het om draait in de liefde. Het verhaal eindigt dan ook met een zaligspreking, een gelukwens.
Ds. H.J. Franzen, Pijnacker.

Zondag 29 maart
vijfde zondag van de Veertigdagentijd
Crèche: Wil Pors
Voorganger Ds. E.B. Kok,  Naaldwijk