Nieuwe Kerk

Zondag 30 juni
tweede zondag van de zomer
Crèche: Toos van Dokkum
Voorganger: Ds. W. van der Kooij, Arnhem

Zondag 7 juli
derde zondag van de zomer
Crèche: Azien Fieret
Jongerendienst
 David Goliat
 Op deze zondag is er weer een jongerendienst, waaraan jongeren van de Jeugdkerk meewerken. Zoals gebruikelijk is de voorbereiding nog in volle gang, maar een tipje van de sluier kan ik al wel oplichten. Het verhaal van David en Goliat staat centraal, er zal een toneelstuk worden opgevoerd en ook gaan we iets nieuws beleven: een ‘kahoot’, dat is een soort online multiplechoicequiz, waar u live aan mee kunt doen in de kerkdienst. Neem daarvoor wel uw mobiele telefoon mee! Het wordt kortom een hippe dienst. Mis het niet!
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 14 juli
vierde zondag van de zomer
Crèche: Monique v/d Bijl
De barmhartige ander
Kort vooruitblikkend op de vierde zondag van de zomer geef ik alvast de lezingen door: Kolossenzen 1,12-14, over vreugde en dankbaarheid, en Lucas 10,21-37, de wereldberoemde parabel van de buitenlandse medelander (en Samaritaan) die wel doet wat ik niet doe: barmhartig zijn, de ander als naaste zien.  Lied 161 is de verbindende schakel tussen de lezingen: de gezongen versie van Kolossenzen 1,15-20.
De ander die mij laat zien wie mijn naaste is… We hebben het er nog over.
Ds Kees G. Zwart, Amsterdam

Zondag 21 juli
vijfde zondag van de zomer
 bladen
 Op deze zondag is de evangelielezing uit Lucas 10 vs 38-42. Het bekende verhaal over Maria en Marta. De één zit aan de voeten van Jezus en luistert. De ander is aan het werk om Jezus goed te ontvangen. Wie doet het het beste? Jezus kiest voor Maria, maar is dat wel helemaal eerlijk?
De lezing uit het Oude Testament is uit 1 Samuël 1 over de biddende Hanna in de tempel.
Het is tot in onze tijd een dilemma: Leggen we als geloofsgemeenschap de nadruk op actie en ons inzetten voor de medemens in nood of zijn we vooral een biddende en mediterende gemeenschap?
De mystici laten ons zien dat hier eigenlijk sprake is van een valse tegenstelling: Juist wie zich intens op God richt kan bijna niet anders meer dan zich bekommeren om de mensen in nood. In deze dienst zal aandacht zijn voor Dag Hammarskjöld. Ooit secretaris-generaal van de V.N. én mysticus.
Ds. Susan Karreman

Zondag 28 juli
zesde zondag van de zomer
spelonkMet een beetje goeie wil is het, als je dit plaatje bekijkt, voorstelbaar dat je opgesloten zit in een spelonk. De uitgang is afgesloten. Er is wel een opening, maar die zit een eind boven je hoofd, hoe kom je daar. Je smacht naar bevrijding, je wilt naar het echte leven, naar de helderblauwe lucht, naar de zon. En naar de mensen. In Lucas 8: 26-39 wordt een man beschreven die in zo’n situatie leefde. Hij woonde in een spelonk, en hij was naakt en gekidnapt door een kwade macht. Jezus geneest hem. Voor de kudde op de helling, vredig aan het eten, loopt het minder goed af. Een markant verhaal. Een uitdaging om ons daar eens samen over te buigen, lijkt me.
Maria Opgelder

Zondag 4 augustus
zevende zondag van de zomer
Gemeenschappelijke dienst in de Oude Kerk

Zondag 11 augustus
achtste zondag van de zomer
Clara van Assisi
Wij protestanten beweren bij hoog en bij laag niets met heiligen te hebben. Dat is natuurlijk ook zo. Zal ik ooit de heilige Antonius aanroepen als ik iets kwijt ben? Er zijn veel christenen die zeggen daar wel baat bij te hebben, maar ik doe dat gewoon niet.

Waar wij wel wat mee hebben zijn voorbeeldfiguren, hun verhalen, soms ook hun teksten. Hammarskjöld is zo’n voorbeeldfiguur, Bonhoeffer ook, en Obama toch eigenlijk ook een beetje. Ikzelf ben eraan gewend geraakt om deze mensen soms maar gewoon ‘heiligen’ te noemen. Aan zo iemand denken, of in gedachte je op zo iemand richten, stil te staan bij wie iemand is (was) en wat zij/hij betekent (betekende): het zijn waardevolle mensen, en in gedachten verzonken krabbel ik op een papiertje boven hun hoofd een aureooltje. Ze hebben me iets te zeggen, iets bijzonders.

Wat dat betreft heb ik wel wat aan Paulus. In zijn brieven noemt hij de jonggelovige gemeenteleden vaak ‘heiligen’. Gewone mensen dus. Mensen die de moeite waard zijn om een brief aan te schrijven.

Voorbeeldfiguren. Heiligen. In mijn leven loopt er wel een stelletje van dat soort mensen rond, en daar ben ik dankbaar voor. Ze inspireren me. Ze stellen me soms vragen waarin ik me kan spiegelen. Zoals zij in het leven staan (stonden), laat mij iets zien waaraan ik kan groeien.

Nu is 11 augustus, deze zondag, de naamdag van de heilige Clara van Assisi (1193-1253). Zij is de founding mother van de vrouwelijke tak van de Franciscaanse orde: de clarissen. Clara zag in Franciscus haar grote voorbeeld. En na zijn dood heeft zij bij de verdere ontplooiing van de jonge Franciscaanse orde een grote rol gespeeld.

Van Clara zijn onder andere vier brieven bewaard. Die schreef zij aan Agnes van Praag, die van koninklijke bloede was. Op zondag 11 augustus zullen we een fragment uit een van die brieven lezen. Het is verdiepingslectuur, waar je je hart aan kunt ophalen. Clara spoort Agnes aan tot een leven zonder bezit in navolging van Christus. Dat raakt het hart van het evangelie. Want waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.

Voor de evangelielezing volgen we gewoon het rooster: Lucas 12,32-40. Daarin spoort Jezus zijn leerlingen aan alle bezittingen te verkopen en aan de armen te geven, en een schat in de hemel te maken. Clara volgt dat spoor. Misschien helpt zij ons een stap verder op ons spoor? In ieder geval zullen we ons door deze evangelische aansporing laten gezeggen, stel ik voor.

Ds Kees G. Zwart, Amsterdam

Zondag 18 augustus
negende zondag van de zomer
In de zomer zend ik altijd het leesrooster op vakantie. Zodat er ruimte ontstaat om een Bijbels verhaal aan het woord te laten. Vandaag uit Genesis 23. Waarin Abraham de begrafenis van zijn vrouw aan het regelen is. Hij kan zomaar een graf krijgen! Vreemd genoeg wil hij dat niet, hij wil het kopen. Dat heeft wat voeten in de aarde. Uiteindelijk komt er een vraagprijs, die uitlokt tot afdingen. Zo gaat dat op zuidelijke markten. Maar Abraham is niet van alle markten thuis, zo lijkt het. Hij betaalt het volle pond. De miskoop van de maand?
Ds. Edward van der Kaaij, Aardenburg

Zondag 25 augustus
tiende zondag van de zomer
Op deze zondag lezen we uit Matteüs 22: 1 – 14. Een gelijkenis over het koninkrijk van de hemel, en een van de meest schurende uit die categorie. Over een koning die een bruiloftsfeest organiseert voor zijn zoon. Alleen het uitnodigen gaat niet bepaald van een leien dakje en daarom gooit de koning zijn uitnodigingsbeleid radicaal om. Een gelijkenis met verschillende scherpe randjes, en als uitsmijter: “Velen zijn geroepen, maar slechts weinigen uitverkoren.” Ik ben benieuwd wat dit verhaal ons te zeggen heeft.
Ds. Michiel de Leeuw