Nieuwe Kerk

Zondag 4 oktober
derde zondag van de herfst
crèche: Wil Pors
leeuw

De eerste zondag van oktober heeft twee petten op: Israëlzondag en dierendag. Beide onderwerpen lijken mij zeer belangrijk en daarom zal er voor beide aandacht zijn. Desondanks hoop ik ook deze dienst tot een uur te beperken. De lezingen zijn (gedeelten uit) uit Daniël 6 en Romeinen 12 vs 9-20. Daniël in de leeuwenkuil, wie kent het verhaal niet? Maar wat is eigenlijk de diepere betekenis er achter? De woorden uit Romeinen lijken in de geest van Daniël geschreven te zijn. En ook in de geest van de Bergrede.
Ds. Susan Karreman

 
Zondag 11 oktober
vierde zondag van de herfst
crèche: Azien Fieret
doolhof
In Jesaja 25: 1-7 lezen we over een feestmaal dat op de berg Sion door de Eeuwige zelf zal worden aangericht. Ook in Matteüs 22:1-14 draait het om een feestmaal, door een koning aangericht vanwege de bruiloft van zijn zoon. Maar de gasten komen niet. De koning laat mensen van de straat plukken, maar als iemand binnenkomt in zijn gewone dagelijkse plunje, wordt hij zonder pardon op straat teruggezet.
Als je de beide teksten leest, krijg je zomaar het gevoel in een doolhof te zijn beland. Welke kant moet je uit? Moet je dát paadje nu nemen, of was je daar zojuist in doodgelopen? We gaan dus op zoek naar een structuur die wellicht zelfs in een doolhof te vinden is. Dat is wel een beetje een avontuur. In een doolhof lijkt immers alles op elkaar! Dat kan een beetje eng zijn. En toch… toch weten we dat een doolhof slechts doolhof kán zijn bij de gratie van een ingang én een uitgang!
Maria Opgelder

Zondag 18 oktober
vijfde zondag van de herfst
crèche: Toos van Dokkum
Jesaja 45:1-7; Matteüs 22: 15-22
‘Macht’ is voor veel mensen een lelijk woord, dat je meteen associeert met machtsmisbruik. Toch gaat het zowel in de Jesajatekst als in die van Matteüs over verschillende soorten macht. Jesaja vertelt over Gods macht waarmee hij niet willekeurig heerst, maar ons bij onze eigen naam noemt. Waarom heeft Jesaja daar zulke grote woorden voor nodig?
Bij Matteüs gaat het over het verschil tussen de macht van Jezus en de macht van de keizer. De Farizeeën willen Jezus en de keizer tegen elkaar uitspelen, maar dat lukt ze niet. Jezus heeft een macht waar noch zij, noch de keizer grip op hebben. Hoe dat in zijn werk gaat – daar hoop ik deze zondag iets meer over te zeggen.
Ds. Anne Marijke Spijkerboer

Zondag 25 oktober
zesde zondag van de herfst
Diaconale dienst
crèche: Astrid Spuij
Voorganger mw. Therese van Kampen

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)