Nieuwe Kerk

Zondag 3 november
zevende zondag van de herfst
Crèche: Monique v/d Bijl
davidOp deze zondag gedenken wij de overleden gemeente- leden van het afgelopen jaar. Wij steken kaarsjes aan en lezen hun namen. Wij zingen en zeggen gedichten. Zo zijn ze weer even bij ons, want vergeten doen we hen nooit. Maar we trekken de kring ook breder. Ieder mag ook zelf een kaarsje ontsteken ter gedachtenis van wie gemist wordt, ook al is het overlijden (vele) jaren geleden. We lezen op deze zondag uit 2 Samuël 19 vs 1-9 en uit 2 Korintiërs 5. De lezing uit Samuël gaat over een groot en smartelijk verlies. De Bijbel is een realistisch boek. Het gaat ook over verdriet, dood en ellende als elementen van het leven hier op aarde. Kerkelijk werker Maria Opgelder en ik zullen samen deze dienst leiden.
Ds. Susan Karreman

Zondag 10 november
achtste zondag van de herfst
Crèche: Toos van Dokkum
Plus-dienst
Deze zondag zal er weer een plus-dienst zijn. Een dienst met net wat meer speelse elementen. Zodat het allemaal wat toegankelijker is voor tieners en voor anderen die dat kunnen waarderen.Verder is het wel een ‘gewone’ dienst met preek etc. en alle vaste elementen. De lezingen komen uit het kleine profetische boekje Habakuk, hoofdstuk 2 vs 1-4 en hoofdstuk 3 vs 17-19.
Ds. Susan Karreman

plusdienst
Zondag 17 november
negende zondag van de herfst
Crèche: Azien Fieret:
Mw. ds. H.A. Tarpeh-van Ittersum, Utrecht

Zondag 24 november
tiende zondag van de herfst
Crèche: Wil Porr
Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar lezen we uit het profetische boek Hosea. Het gaat over de ontrouw van het volk naar God. Aan het einde van het boek, in hoofdstuk 14 is er de oproep tot terugkeer naar en trouw aan deze God. Het zijn geen makkelijke teksten. We zullen proberen ze zo naar onze tijd te vertalen dat we er voor ons eigen leven iets aan kunnen hebben.
Ds. Susan Karreman