Nieuwe Kerk

 Zondag 2 februari
vijfde zondag van Epifanie
Crèche: Toos van Dokkum
We willen deze zondagmorgen stilstaan bij Psalm 32. We verbinden deze Psalm met de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Psalm 32 is een van de zeven zogenaamde boetepsalmen. Een boetepsalm is een psalm waarin de dichter belijdenis doet van zonde en schuld. In deze Psalm is koning David aan het woord. In het leven van de koning zijn dingen gebeurd die hij voor zich hield. Waar hij met anderen noch met God over sprak. En het gevolg van zijn zwijgen? Hij dreigde eraan onderdoor te gaan.  Met elkaar willen we gaan luisteren naar wat deze Schriftgedeelten ons te zeggen hebben.
Drs. Johan van Eijsden

Zondag 9 februari
zesde zondag van Epifaniezoud aarde
Crèche: Wil Pors
“Jullie zijn het zout der aarde”. Dat zegt Jezus tegen zijn volgelingen, en ook zegt Hij het tegen ons, in Matt. 5. Dat zullen we lezen, deze zondag. Het zout der aarde. Dat is nogal wat. Het gekke is: juist degenen die het zout moeten missen weten het beste wat het doet. Wie geen zout mag eten weet wat hij mist. Als je het gewoon kunt eten merk je het niet zo op. Dat geeft te denken. Ook zullen we lezen uit Jesaja 43. Daar staat maar liefst dat de Eeuwige zegt dat wij zijn getuigen zijn, dat Hij werkelijk God is en dat Hij blijft wat Hij is.
Dus… niet alleen voor de aarde zijn wij van betekenis maar ook voor de Eeuwige Zelf?! Zijn wij daar wel tegen opgewassen en afdoende voor toebereid? Iedereen zal zeggen van niet. Maar misschien is het een optie dat we niet allemaal alleen voor onszelf spreken maar dat we onze krachten bundelen en misschien komen we dan een stúkje in de goede richting. We zijn immers samen Gemeente, en daarom mogen we samen oefenen in zout zijn en getuige zijn. Samen oefenen. Ook dat vergt iets van ons, namelijk dat we elkaar voldoende prikkels- en ook voldoende veiligheid bieden. Want als dat er niet is dan leer je nooit wat.
Maria Opgelder

Zondag 16 februari
zevende zondag van Epifanie
Crèche: Azien Fieret
In deze dienst vieren wij het avondmaal. We stijgen a.h.w. boven onszelf uit en vieren dat we één grote mensenfamilie zijn, geliefd door onze God. Of we elkaar mogen of niet telt dan minder zwaar want als ieder mens door God is bedoeld, wie zijn wij dan om de ander te veroordelen?avondmaal
We brengen elkaar ook de bijzondere weg van Jezus in herinnering die zo van de Heilige Geest was vervuld dat hij Zoon van God werd genoemd.
De lezingen voor deze zondag zijn uit Deuteronomium 30 vs 15-20 en Matteüs 5 vs 13-16. Het zijn korte, kernachtige teksten die ons willen concentreren op die ene fundamentele vraag: Kies je voor het leven, of niet?
Ds. Susan Karreman

Zondag 23 februari
achtste zondag van Epifanie
Crèche: Monique van de Bijl
Ja ja…
Dit is echt een zondag voor ons: het gaat over gewoon eerlijk zijn en doen wat je zegt. Een beetje recht door zee. Ja moet geen nee zijn, en nee moet geen ja worden.
Maar wat is het geheim van deze oprechtheid? Waarom zou je? Waar haal ik mijn oprechte ‘ja’ vandaan? En hoe weet ik zo zeker dat mijn ‘ja’ en mijn ‘nee’ ook echt rechtvaardig zijn?
Ik bedoel: ik wil het echt wel; ik probeer het, ik doe m’n stralende best. Maar neem me niet kwalijk: ik kan toch niet altijd alle consequenties overzien van wat ik doe en zeg? En wat te zeggen over ‘voortschrijdend inzicht’. Of – nog zo’n leuke – wat vindt u van ‘de kennis van nu’ die kennelijk niet de kennis van gisteren was? Is ‘ja’ morgen nog steeds ‘ja’?
Recht door zee, helder van geest… prima. Vandaag steekt het evangelie een spade dieper: namelijk naar het geheim van onze rechtvaardigheid van spreken. Ja ja, we doen het met niet minder!
Lees- en overweeg vooruit met ons mee:
1 Korintiërs 3,16-23     Lied 25-d       Matteüs 5,33-48
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam