Nieuwe Kerk

Zondag 16 december
derde zondag van advent
Gezamenlijke dienst Oude Kerk
 

Zondag 23 december
vierde zondag van advent
Crèche: Wil Pors
Voor deze laatste zondag van advent staan bekende Bijbelteksten op het rooster: Micha 5 vs 1-4a: een profetie over de herder die zijn volk zal weiden. Hij is afkomstig uit het onbeduidende Betlehem.
herder
Uit het Lucas-evangelie lezen we uit hoofdstuk 1 vs 39-45 over de ontmoeting van Maria en Elisabet, beiden zwanger van een kind over wie grote beloften zijn gedaan. Maria barst bij deze ontmoeting uit in een lofzang. Het mooie is dat het vocaal ensemble Moteta in deze dienst de lofzang van Maria ten gehore zal brengen. Dus deze prachtige tekst zal op verschillende manieren tot ons komen. En de spannende vraag is zoals op iedere zondag: Wat heeft deze tekst ons te vertellen?
Ds. Susan Karreman
 

Maandag 24 december
kerstavond/ -nacht 
Gezamenlijke dienst Oude Kerk
 

Dinsdag 25 december
Kerstmorgen: Een feest van Licht!
Crèche: Azien Fieret
LichtOp de kerstmorgen lezen we hoe de evangelist Johannes het kerstverhaal ziet. Het gaat dus over Lucas 2 maar dan anders. Johannes heeft het over licht, licht en nog eens licht. En daarmee dus over de kern van kerstmis: Dat er een licht is gaan schijnen in onze duisternis. Het is de bedoeling dat er in deze dienst een klein kerstspel wordt opgevoerd dat alles met licht te maken heeft. Jongeren zal gevraagd worden muziek te maken. En onze cantorij zal het zingen ondersteunen. Kortom: een feest van Licht zal het worden voor kinderen en voor ieder met een hart dat kan open staan voor dat Licht!
Ds. Susan Karreman

Zondag 30 december

zondag na kerst
Crèche: Toos van Dokkum
Op deze laatste zondag van het voorbijgevlogen jaar 2018 willen we de eerste eenentwintig verzen uit Hebreeën 13 lezen. In het laatste hoofdstuk van deze brief wordt de gemeente aangespoord om het geloof handen en voeten te blijven geven: de onderlinge liefde moet in stand worden gehouden, men dient gastvrij te zijn en het leven mag niet beheerst worden door geldzucht. De gemeente wordt opgeroepen haar leiders te gehoorzamen en gewaarschuwd zich niet te laten misleiden.
En te midden van al die aansporingen staat de tekst voor deze dienst: “Jezus Christus blijft dezelfde, gisteren, vandaag en tot in eeuwigheid!”
Deze woorden mogen ons troost, houvast en verwachting geven zowel voor het jaar dat achter ons ligt als voor het jaar dat voor ons ligt. Wat er ook kan en zal gebeuren, Jezus Christus blijft dezelfde in Zijn liefde, trouw en genade.
Joh. van Eijsden, Driebruggen

Maandag 31 december

oudejaarsavond
Gezamenlijke dienst Oude Kerk
 
Zondag 6 januari
Epifanie
Crèche: Monique v/d Bijl
Kerkelijk nieuwjaar !
Deze eerste zondag van het nieuwe jaar is bij ons uitgegroeid tot een heel belangrijke nieuwjaarzondag. We zien elkaar weer voor het eerst na oudjaar en wensen elkaar allemaal alle goeds. Formeel begint het kerkelijk nieuwjaar op de eerste advent, nadat we op de laatste zondag van het kerkelijk jaar dat jaar hebben afgesloten. Maar de beleving is vaak anders dan hoe het is afgesproken. Natuurlijk lezen we op deze zondag het Bijbelverhaal dat vanouds aan deze zondag verbonden is: Matteüs 2 vs 1-12 over de drie magiërs (koningen waren het niet) uit het oosten. Ook lezen we uit Jesaja 60 vs 1-6 over het nieuwe Jeruzalem dat niets dan licht zal uitstralen.
Ds. Susan Karreman