Nieuwe Kerk

Zondag 3 juni
eerste zondag na Trinitatis

Crèche: Azien Fieret
Dienst van Schrift en Tafel
Op deze zondag na Trinitatis zijn we na de Paas- en Pinkstertijd in de ‘groene’ tijd gekomen, waarin het ritme van het kerkelijk jaar ‘stiller’ wordt. Geen feesten in het vooruitzicht of voorbereidingen daarop. Dat geeft ons ook de ruimte om ons te verdiepen in Bijbelgedeelten die zelden op het rooster staan. Zoals het boek Job. Naast het oecumenisch leesrooster is er nu een alternatief ‘spoor’ waarin delen uit het boek Job worden gelezen. Dat begint op deze zondag met Job 1 en het eindigt op 1 juli met Job 42. Zelf zal ik in elk geval een aantal zondagen dit spoor volgen. Vandaag dus de ouverture van het boek Job, een van de meest bijzondere en fascinerende bijbelboeken. Eeuwenlang hebben mensen in zware omstandigheden zich herkend in deze mens Job, en nog altijd spreekt hij tot de verbeelding. Maar zijn verhaal kan ook weerstand oproepen en onbeantwoorde vragen. Deze zondag horen we hoe Job van de hemel in de hel belandt, als hij alles kwijtraakt wat hem dierbaar is. En hoe hij de beroemde dan wel beruchte woorden uitspreekt: “De Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen, de naam des Heren zij geprezen.” Ik ben heel benieuwd hoe deze tekst tot ons kan spreken. We vieren aansluitend samen avondmaal.
Ds. Michiel de Leeuw

Zondag 10 juni
tweede zondag na Trinitatis

Crèche: Monique v/d Bijl

Jezus 

De evangelielezing voor deze zondag is uit Marcus 3 vs 20-35. Een niet zo vaak gelezen deel uit het evangelie. Hier wordt Jezus beschuldigd en verdedigt hij zichzelf door middel van gelijkenissen. Ook staat in dit schriftgedeelte de harde uitspraak over de zonde tegen de Heilige Geest. Welke lezing uit het OT bij deze woorden kan aansluiten, hoort u op de zondag zelf.
Ds. Susan Karreman

 

 

Zondag 17 juni
eerste zondag van de zomer

Crèche: Astrid Spuij

zaaien

Op deze zondag lezen we prachtige teksten die bij de zomer passen. Uit Ezechiël 17 vs 22-24 over het takje van de ceder dat zal uitgroeien tot een geweldige boom. En uit Marcus 4 vs 26-34 over het zaad dat ontkiemt terwijl de mens slaapt. N.a.v  deze laatste tekst is een prachtig boek geschreven over geloofsopvoeding. De titel is ‘ Terwijl de boer slaapt’. Het is een al wat ouder boek maar ik ben het altijd blijven koesteren. De kern er van is dat we kunnen duwen en trekken wat we willen. Maar dat de echte groei van binnenuit moet komen. Een wijze les, niet alleen voor de geloofsopvoeding.
Ds. Susan Karreman

Zondag 24 juni
tweede zondag van de zomer

Crèche: Wil Pors
‘Waarom overkomt mij dit?’ is een vraag die gelovigen nog wel eens kunnen stellen als ze te maken krijgen met ziekte, ongeluk of verlies van jonge geliefden. Een vraag aan God. ‘Wat heb ik verkeerd gedaan, dat U mij dit laat overkomen?’ Het is de vraag van Job die het ongeluk heeft al zijn bezittingen te verliezen, van wie alle tien zijn kinderen omkomen en die zelf te kampen heeft met een afstotelijke ziekte: ‘Waarom overkomt mij al deze ellende terwijl ik er van overtuigd ben dat ik niets verkeerd gedaan heb?’ En God antwoordt hem uitvoerig in Job 38 en 39. Maar is het wel een antwoord op de vraag die Job stelt?
We lezen Job 38 en Marcus 4: 35-41.
Mw. ds. Anita Winter

Zondag 1 juli
derde zondag van de zomer

Crèche: Hennie v/d Burg

Jairus

De lezing voor deze zondag vinden we in Marcus 5 vs 22-43. Het is het ontroerende  maar ook confronterende verhaal over het dochtertje van Jaïrus. Omdat het een zeer lange lezing is beperken we ons tot deze ene die in tweeën wordt gedeeld. Er zullen in de preek wel verbindingen worden gelegd met het O.T. Want alleen vanuit die achtergrond kunnen wij de Schriften goed verstaan.
Ds. Susan Karreman

Zondag 8 juli
vierde zondag van de zomer

Crèche: Monique v/d Bijl
De schreeuw van Job
Op de beide bovenstaande data gaat het in de beide diensten over hetzelfde Schriftgedeelte, uit het Bijbelboek Job. Job is alles wat hem dierbaar was, kwijtgeraakt. En dat is nogal wat: zijn kinderen, zijn werk, zijn bezit en tenslotte ook nog eens zijn gezondheid. Zijn vrienden komen om hem te steunen maar ze helpen hem van de wal in de sloot. Hij schreeuwt zijn ellende uiteindelijk uit aan het adres van God. Dat gaat er behoorlijk heftig aan toe. Zijn vrienden proberen hem te temperen maar Job houdt vast. Hij houdt Gòd vast. We zullen zien wat er dan gebeurt.
Deze  liturgie en preek over Job heb ik alweer een tijdje geleden geschreven. Het lijkt mij zinvol deze met u allen te delen. Dat heeft ook een speciale reden: in mijn sollicitatieprocedure voor mijn baan als kerkelijk werker, hier in Rijswijk, heeft deze liturgie en preek een rol gespeeld, en is destijds gelezen en gehoord door de leden van de Adviescommissie. Daarnaast is het zo dat op het oecumenisch preekrooster dan ook net als mogelijke Schriftlezingen gedeelten uit Job worden aangereikt. Dat komt erg mooi uit! Ds. Michiel de Leeuw preekt op 3 juni in de Nieuwe Kerk en op 10 juni in de Oude Kerk ook over Job, over net weer andere gedeelten van het Bijbelboek, en zo wordt het een mooie cyclus!
Maria Opgelder.