Nieuwe Kerk

Zondag 3 september
elfde zondag van de zomer
Startzondag (zie Oude Kerk)

Zondag 10 september
twaalfde zondag van de zomer
Crèche: Astrid Spuij
Kindernevendienst:  nn

Hoe afstandelijk ben jij ?

Een overbekende tekst staat voor deze zondag op het programma. Die van de barmhartige Samaritaan. Zo kennen we dat verhaal. U kunt het nog eens lezen in Lucas 10 vers 23
tot en met vs 37.samaritaan
De barmhartige Samaritaan, zo staat het bekend. Maar gaat het wel over hem? Zoals in alle gelijkenissen van Lucas ligt ook hier een diepere laag verborgen. En juist dat maakt het verhaal interessant. Het gaat namelijk over u en jou en mij en komt dichter- bij dan we misschien zouden wensen. Want de dringen-de vraag komt naar je toe: Hoe afstandelijk ben jij?
We zullen in deze dienst de maaltijd van de Heer vieren. Het tegendeel van afstandelijkheid maar ook een ritueel dat niet altijd zo makkelijk voor onze tijd actueel te maken is. Ik hoop dat we het zo kunnen vieren dat het ons raakt.
Ds. Susan Karreman

Zondag 17 september
dertiende zondag van de zomer
Crèche: Monique v/d Bijl
Kindernevendienst: nn

De zure appel van het christendom

De theoloog Harry Kuitert heeft in een van zijn vroegere boeken de verzoening de zure appel van het christendom genoemd. Ik zou de vergeving als zodanig willen betitelen. We kunnen de radicale woorden van Jezus daarover lezen in Matteüs 18 vs 21 tot en met 35. Hier vinden we een van de weinige gelijkenissen uit het Matteüsevangelie. Met vergeving hebben de meeste mensen in het leven waarschijnlijk wel te maken. appel grOf je hebt zelf iets gedaan waarvoor je vergeving van een ander nodig hebt. Of je draagt iets met je mee dat je een ander (nog) niet wilt of kunt vergeven. Vaak is het beide. Hoe ga je dan om met de richtlijnen van Jezus? We zullen proberen in deze dienst tot een aanvaardbare weg te komen. Aan het einde van Jezus’ redevoering staat een harde waarschuwing: Als wij niet vergeven zal God ons niet vergeven. Ook met deze tekst zullen we in deze dienst iets moeten doen.
Ds. Susan Karreman.

 

Zondag 24 september
eerste zondag van de herfst
Afscheidsdienst Ds. Anne Marijke Spijkerboer

Crèche: Hennie v/d Burg
Kindernevendienst:  nn