Nieuwe Kerk

Donderdag 29 maart
Witte Donderdag
De kinderen gaan ons voor!voetwassing
Natuurlijk is deze viering aan het begin van het Paasfeest niet alleen voor kinderen. Maar
het is wel een traditie geworden langzamerhand, dat de kinderen ons voorgaan in deze viering. Ze brengen het brood en de wijn binnen. Ze lezen ons het Bijbelverhaal voor in een taal die iedereen kan verstaan en ze helpen met het uitdelen.
Het is een heel mooi begin van het Paasfeest. Dat deze viering in de vroege avond plaatsvindt, geeft het nog een extra dimensie. Het koninkrijk van God is er in de eerste plaats voor kinderen. Maar ook voor ieder die, groot geworden, arm van geest wil zijn!
Ds. Susan Karreman

 

Vrijdag 30 maart
Goede Vrijdag
Voorganger Ds. K.G. Zwart, Amsterdam

 

Zaterdag 31 maart
Stille Zaterdag

paaswake

In deze viering, aan het einde van Stille Zaterdag, lopen we vooruit op het grote feest : Pasen.
We lezen van uittocht en nieuw begin. Van een dal vol dorre doodsbeenderen waar de Geest in geblazen wordt. Dwars door het Oude Testament naar het evangelie van de Opstanding toe.
Er wordt veel gezongen en we gedenken onze doop en belijden ons geloof. Een bijzonder moment is het binnendragen van de nieuwe Paaskaars aan het begin van de dienst. En allen ontsteken we ons eigen kaarsje daaraan. Totdat de kerk is veranderd in een zee van Licht. Er is veel te zien en te beleven in deze altijd weer bijzondere viering!
Ds. Susan Karreman

 

Zondag 1 april
Pasen
Crèche: Hennie v/d Burg
Een heel feestelijke zondag waar het hart klopt van het christendom!pasen
Waar we wat mij betreft het mooiste paasverhaal lezen:
De ontmoeting tussen de opgestane Jezus en Maria Magdalena.
Extra feestelijk zal het worden door de bijdrage van het koor Inspirited. En omdat
je een feest samen viert zullen de kinderen bij ons blijven.
Ds. Susan Karreman

Zondag 8 april
tweede zondag van Pasen
Crèche: Monique v/d Bijl
Vandaag is het zondag Quasi modo geniti
– als pasgeboren kinderen – genoemd naar 1 Petrus 2: 2, waarin de apostel de gemeente van de Heer vergelijkt met pasgeboren kinderen. Een andere naam voor de tweede zondag van Pasen is Beloken Pasen, omdat op deze achtste dag van het paasfeest de luiken van het altaar weer dicht gingen, het altaar werd ‘beloken’: het feest is voorbij. Met Pasen is het nieuwe leven begonnen en ook wij beginnen als het ware van voren af aan, als pasgeborenen. Nu komt het eropaan dat prille, nieuwe leven te voeden en te laten groeien en onze eerste stappen in het geloof te zetten. We lezen het verhaal van de ‘ongelovige Thomas’, die het begin van het geloofsalfabet leert: leren vertrouwen zonder tastbaar bewijs.
Mw. Anita Winter

Zondag 15 april
derde zondag van Pasen
Crèche: Azien Fieret
Viering Anders
over jaloezie en andere moeilijke gevoelenskain en abel
Op deze zondag zal er weer een Viering Anders zijn. Een dienst die verrassende elementen
in zich heeft en waarin één thema zal worden uitgediept. Deze keer zal dat jaloezie (en andere nare gevoelens) zijn n.a.v. Genesis 4 vs 1-16, het verhaal van Kaïn en Abel.
Een prachtig verhaal waar heel veel in te ontdekken valt. Hoe gaan we als gelovigen eigenlijk om met dit soort gevoelens? Stoppen we ze weg omdat we er te ‘christelijk’ voor zijn? Maar wat doen ze dan in de ondergrond van onze persoonlijkheid? In deze dienst is er ruimte voor om in alle nuchterheid te onderzoeken of het Bijbelse verhaal ons er bij kan helpen. Ook voor kinderen en jongeren zal er aandacht zijn. Van harte welkom!
Ds. Susan Karreman

duifVolgende Viering Anders met Pinksteren
De volgende Viering Anders zal met Pinksteren zijn. Wie het leuk vindt te helpen voorbereiden kan zich bij mij opgeven. Het kost je maar één avond (van 19.30 tot 21.30 uur) op maandag 23 april in de Nieuwe Kerk
Ds. Susan Karreman

 

Zondag 22 april
vierde zondag van Pasen
(zie Oude Kerk)

 

Zondag 29 april
vijfde zondag van Pasen
Crèche: Wil Pors
Voorganger: Ds. P.M. van Dam, Houten