Nieuwe Kerk

KAARSJE AANSTEKEN TER GEDACHTENIS
van de GESTORVENEN
op zaterdag 28 oktober in de Nieuwe Kerk
tussen 15.00 en 17.00 uur
met harpspel van Carla Bos

kaarsje aansteken

U BENT VAN HARTE WELKOM !
en natuurlijk staat er koffie en thee voor u klaar

zondag 29 oktober
zesde zondag van de herfst
Crèche: Astrid Spuij
De strijd om het grote gebod

beeld
In de lezing van Deuteronomium 6 vs 1-9 komen we haast in een gewijde sfeer terecht. Mozes formuleert hier de geloofsbelijdenis van Israël en het grote gebod. Maar in Matteüs 22 vs 34-46 is de sfeer totaal anders. Hier wordt Jezus door de farizeeën aangevallen en proberen ze hem te laten struikelen over dit gebod. Het is het verschil tussen het hart en het hoofd. Natuurlijk mag je bij geloven je verstand gebruiken. Het moet zelfs. Maar als je hart daarbij verkilt moet dat een waarschuwingsteken zijn. Hoe kunnen we zo geloven dat zowel hart als verstand er op een goede manier bij betrokken zijn? Dat is de vraag voor deze zondag.
Ds. Susan Karreman

zondag 5 november
zevende zondag van de herfst
Crèche: Monique v/d Bijl
Gedachtenis van de gestorvenenduif
Op deze zondag gedenken we onze gestorven gemeenteleden.
We noemen hun namen en steken bij iedere naam een kaarsje aan. Ze hoorden er allemaal bij! Verder mag ook ieder die dat wil zelf een kaarsje ontsteken ter herinnering aan geliefden die
gemist worden, ook al is dat misschien al lang geleden. Centraal staat in deze dienst psalm 139: Heer, U kent mij, U doorgrondt mij. Het is een lied van een mens die dwars door de wisselvalligheden van het leven heen een geborgenheid heeft ontdekt waarop hij altijd terug kan vallen. Maar hij blijft wel een mens. Daarom kan hij bijna aan het eind van het lied haatdragende woorden spreken naar zijn vijanden toe. En hij denkt dat ook nog in Gods naam te doen. De psalmen zijn geloofsliederen, van mensen soms op de berg en dan weer diep in het dal. Mensen, vechtend met God en iedereen. Maar nooit zonder hoop. In de psalmen vind je jezelf terug als mens, met je donkere en lichte kanten. Door deze psalm mag je je laten meenemen naar een soort oervertrouwen dat jou zelfs in de dood niet verlaat. En dat je ook mag koesteren voor jouw gestorven geliefden: Zelfs de dood zal jou niet beroven van de geborgenheid in de grote Liefde van God!
De cantorij zal in deze dienst ons zingen ondersteunen.
Ds. Susan Karreman

zondag 12 november
achtste zondag van de herfst
Crèche: Wil Pors
Jongerendienst
Deze zondag wordt de viering voorbereid door de jongeren van de Jeugdkerk, en dat betekent twee dingen: 1. Het wordt boeiend voor jong en oud, en 2. Ik kan u nog weinig inhoudelijks vertellen, want de voorbereidingen zijn nog in een pril stadium. Het thema is al wel bekend, en dat is: Feest! Het wordt dus ongetwijfeld een feestelijke dienst en het zou mij niks verbazen als Kerst, Pasen én Pinksteren dit jaar zomaar op één dag vallen…
Ds. Michiel de Leeuw

zondag 19 november
negende zondag van de herfst
Crèche: Toos van Dokkum
Deze zondag lezen we Matteüs 20:29-34 over de genezing van twee blinden. Jezus is onderweg van Jericho naar Jeruzalem en dan schildert de evangelist dit tafereel. Een weg, Jezus, een grote menigte die hem volgt en dan twee blinden die hem roepen, die aandacht vragen en blijven roepen, ondanks de menigte die wil dat ze zwijgen omdat ze verder willen. Wat gebeurt hier? En wie zijn wij in dit verhaal? En wat is die vraag van Jezus: Wat wilt u dat ik voor u doe?
Ds. C.M. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel

zondag 26 november
tiende zondag van de herfst
Crèche: Astrid Spuij
laatste zondag van het kerkelijk jaaricoon
U weet vast dat we er in de kerk, heel eigenwijs, een andere
jaarindeling op na houden.
Het nieuwe jaar begint met advent en deze zondag,
26 november, is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze zondag staan traditioneel niet de leukste teksten op het programma. Deze keer zijn dat Daniël 12 vs 1-4 en Matteüs 24 vs 14-35. Ze gaan over de zogenaamde ‘eindtijd’. De periode vóór de voleinding van de wereld. Hoe kunnen we deze teksten zo lezen dat ze niet alleen angst oproepen? Angst is immers een slechte raadgever. Ik neem me voor deze teksten zo te lezen en uit te leggen dat u niet met een hart vol angst maar met hoop het kerkgebouw weer verlaat!
Ds. Susan Karreman