Nieuwe Kerk

Zondag 28 februari
tweede zondag van de veertigdagentijd
Knooppunt 2
De weg die Jezus met zijn twaalf leerlingen uiteindelijk in Jeruzalem zal brengen, loopt van knooppunt naar knooppunt. Zo’n knooppunt is een intens moment van aandacht voor wie Jezus is. Op het knooppunt van vorige week zondag (de verzoeking in de woestijn) stond Jezus er alleen voor, en mochten we ‘meekijken’ naar zijn ‘innerlijke kracht’. Op het knooppunt van deze zondag (de verheerlijking op de berg) vergezellen drie leerlingen hem, en leren zij de intrinsieke band zien tussen wet, profeten en Jezus’ roeping.
Op knooppunt 2 is de eerste lezing 2 Petrus 1,16-21.
Petrus geeft een persoonlijke terugblik op de ervaring van de verheerlijking op de berg, heel bijzonder dus, want het is een ‘ooggetuigenverslag’, kort, maar toch.
De gebeurtenis zelf lezen we uit Marcus 9,2-10.
Ds. Kees G. Zwart, Amsterdam

Zondag 7 maart
derde zondag van de veertigdagentijd
Op deze derde zondag van de veertigdagentijd springt het leesrooster over van het evangelie van Marcus naar dat van Johannes. beeld
De logica van het leesrooster heb ik nooit goed begrepen. Daarom ga ik er vrij mee om. Maar op deze zondag (en vele andere zondagen) ga ik er in mee. Er staat namelijk een uitdagende tekst op het programma: De verwijde- ring van de geldwisselaars van het tempelplein te Jeruzalem. U kunt het vinden in Johannes 2 vs 13-22. Hier treffen we een kant van Jezus die misschien wat onaangenaam overkomt. Is het wel juist je door woede te laten drijven? Vrome Bijbeluitleggers vonden daarvoor een oplossing: het zou hier gaan om heilige woede. Het zal op deze zondag daar over gaan: Hoe gaan we om met onze woede? Een weinig besproken thema in de kerk. Het is de vraag of die er in en onder ons mag zijn omdat we immers zijn grootgebracht met de liefde en vergeving van de Bergrede. Of is er geen sprake van een tegenstelling en kan het allebei: Jouw woede er laten zijn én kiezen voor liefde en vergeving?
Ds. Susan Karreman

Zondag 14 maart
vierde zondag van de veertigdagentijd
Jeugddienst
De Bijbel staat vol met verhalen van vluchtelingen en mensen vol heimwee. Zo was Kaïn de eerste ontheemde, en Mozes is veertig jaar op de vlucht geweest voor de wet. De profeten gaan regelmatig op de loop voor volkswoede. En zelfs Jezus maakte mee hoe het is om vluchteling te zijn, toen Herodes hem als kind wilde doden. In deze tienerdienst draait het om vluchtelingen. Wat horen we in de Bijbel over hen en van hen? De verschillende tieners laten het ons horen.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 21 maart
vijfde zondag van de veertigdagentijd
Voorganger:  Prop. S. van der Woude,  Zeist

 

(diensten waarbij in acht moet worden genomen de anderhalve meter maatschappij.)