Kinderkerstnachtdienst

Kinderkerstnachtdienst en kinderactiviteiten in de Oude Kerk

kinder sterrenAfgelopen half jaar is er geen kindernevendienst in de Oude Kerk georganiseerd. Het plan was om na de zomervakantie weer te starten, maar voor veel gezinnen lag en ligt de focus op school en werk, terwijl ook meespeelt dat ouders willen voorkomen dat kinderen een risico vormen in de verspreiding van het virus onder oudere mensen in de kerk.

Op 25 oktober hebben we met een groep ouders en betrokkenen bij kindernevendienst en crèche gesproken over wat we missen en wat we zouden willen en kunnen organiseren voor de kinderen in de komende tijd. Daaruit zijn plannetjes gekomen die verder worden uitgewerkt.

Op donderdag 24 december organiseren kinder sterwe van 19.00-20.00 uur een kinderkerstnachtdienst in de Oude Kerk. Onze nieuwe dominee Sifra Baayen leidt de dienst. We gaan er een mooi klein knus kerstfeest voor de kinderen van maken. Natuurlijk is er een mooi verhaal, iets leuks onder de kerstboom en muziek. De dienst is gericht op kinderen van 3 tot ongeveer 12 jaar. Kinderen krijgen ook een rol in de dienst. We willen middelbare scholieren betrekken bij de voorbereiding en uitvoering.

Naast dit mooie vooruitzicht zullen er kinderactiviteiten in de kerk worden georganiseerd op drie zondagen in de advent. Kinderen mogen samenkomen in deze coronatijd. Mede vanwege het besmettingsrisico voor kerkbezoekers worden de kinderbijeenkomsten op een ander tijdstip georganiseerd dan de kerkdiensten. Wel wordt gezocht naar manieren om verbinding te maken met de mensen die zondagochtend naar de kerk komen of met mensen die juist geen bezoek aan de kerk kunnen brengen. De kinderactiviteiten vinden kinder stalletjeplaats op drie zondagen in aanloop naar kerst:
– zondag 6 december van 11.00 tot 12.30 uur;
– zondag 13 december van 14.00 tot 15.30 uur en
– zondag  20 december van 14:00 tot 15:30 uur.

De activiteiten zijn gericht op de oudste kinderen van de crèche en kinderen die op de basisschool of de middelbare school zitten. We maken onder andere een kerststal voor de kerstnachtdiensten en windlichten die we in de kerstnachtdienst aansteken. Met de oudere kinderen gaan we ook aan de slag met de voorbereiding voor de kerstnachtdienst.
Genoeg te doen, we hopen veel kinderen te zien!

Voor de Kinderkerstnachtdienst is het vanwege de coronamaatregelen noodzakelijk om je vooraf aan te melden. Opgeven kan tot uiterlijk 18 december bij Thea van Unen via theavanunen@gmail.com. Maximaal 30 volwassenen kunnen zich, als begeleider van kinderen, inschrijven (maximaal  één per gezin). Geef ook voornaam en leeftijd van de kinderen door (met het oog op een verrassing onder de kerstboom).

We houden ons bij de kinderkerstnachtdienst en bij de andere kinderactiviteiten aan de algemene  coronamaatregelen van de Oude Kerk.
Voor meer informatie kan je terecht bij de drie initiatiefnemers: Thea van Unen, Maartje Groot (06 48655622) en Margreet Aantjes (06 12281154).