Kerkrentmeesters

LED verlichting in de Nieuwe Kerk en Oude Kerk
Na onderhoudswerkzaamheden aan de ketels van de Oude Kerk en Nieuwe Kerk (2017) en groot onderhoud aan buitengevel en dak van de Nieuwe Kerk (2018) wordt dit jaar – naast het reguliere onderhoud aan beide gebouwen – ook geïnvesteerd in het verbeteren van de verlichting en de elektrische installatie van de Oude Kerk en Nieuwe Kerk.

In de vergadering van het College van Kerkrentmeesters van april dit jaar is besloten om zowel in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk als in de kerkzaal van de Oude Kerk de verlichting te vervangen door LED verlichting. LED-ver- lichting heeft een langere levensduur dan de huidige (spaar)lampen en verbruikt minder energie. Tegelijkertijd wordt de elektrische installatie van beide gebouwen gecontroleerd en waar nodig aangepast.

In de Nieuwe Kerk worden alle 80 lampen van de kroonluchters vervangen door LED verlichting met een ‘warme lichtkleur’. Nieuw is dat de verlichting in deze kroonluchters (net als in de Oude Kerk) dimbaar wordt gemaakt. Afhankelijk van het gebruik kan de lichtsterkte dan sterk of minder sterk worden geregeld. Ook worden in de Nieuwe Kerk de lampen in het hoge plafond (downlighters) vervangen door een zelfde type met een hogere lichtsterkte. Hierdoor krijgen alle lampen in het hoge plafond een gelijke uitstraling. Nu is er in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk onderscheid tussen de lampen boven het podium en de lampen langs het zitgedeelte. Deze aanpassing zal een rustiger beeld geven. Bovendien zal de lichtopbrengst groter worden waardoor men ’s avonds en op donkere dagen beter kan meelezen van papier (voorzover van toepassing). Bijzonder in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk is de liturgische as die loopt van het doopvont bij binnenkomst via de avondmaalstafel en de preekstoel naar het doek met de liturgische kleur (antipendium) aan de achterwand. Door het toepassen van verlichting met een hogere lichtsterkte wordt deze as, en de liturgische elementen eronder, nog eens extra benadrukt.

In de Oude Kerk worden de kroonluchters met de karakteristieke kaarsvormige lampen ongemoeid gelaten maar wordt alle overige verlichting vervangen door LED- verlichting. Voor de messing kelken die in het schip, in het koor en in de zijbeuken hangen is een speciale LED-lamp ontwikkeld. De messing kelken, die dateren van de renovatie uit de vorige eeuw, blijven gehandhaafd. De LED-verlichting in de kelken krijgt een hogere lichtopbrengst, zodat het lezen van papier op zitniveau onder de lampen zal verbeteren. Alle kelken worden weer op gelijke hoogte gehangen. Naast het vervangen van de verlichting van de kelken worden de spots die orgel en herenbank aanlichten ook vervangen door LED-verlich- ting. Bovendien wordt, door nieuwe spots te plaatsen, de uitlichting van het monumentale Reichner orgel verbeterd. Naast de verlichting van orgel en herenbank komen er nieuwe spots om het koorhek uit te lichten. Hierdoor zullen musici die op de verhoging staan voor het koorhek ook beter te zien zijn. Alle LED verlichting in de Oude Kerk wordt voorzien van een intelligente besturing op afstand die het mogelijk maakt om de verlichting in verschillende kleuren te schakelen. Naast het vervangen van de lampen wordt in de Oude Kerk ook de bedrading van de verlichting (die zich voor een belangrijk deel op zolder boven het plafond bevindt) vernieuwd.

De werkzaamheden om de verlichting te vervangen in de Oude Kerk zullen wat overlast geven. In overleg met de bedrijven die de uitvoering op zich nemen worden deze werkzaamheden zoveel mogelijk gepland tijdens de weekdagen en buiten eventuele evenementen om. Het is echter niet uit te sluiten dat er gedurende korte tijd steigers of apparatuur in de gebouwen te zien zullen zijn.
Het College van Kerkrentmeesters heeft met de keuze voor LED verlichting een duurzame keuze gemaakt die het gebruiksgemak van de verlichting van de kerkzaal van de Nieuwe Kerk en de kerkzaal van de Oude Kerk verbetert en die zorgt dat de elektrische installatie weer aansluit op hedendaagse eisen en wensen.

Namens College van Kerkrentmeesters,
Cor Notenboom