Kerkrentmeesters

Jaarrekening 2018 van de Protestantse Gemeente Rijswijk (PGR)
 Gezocht:  Penningmeester
Al geruime tijd is in het College van Kerkrentmeesters de positie van 1e penningmeester vacant.
Door het teruglopende aantal leden van onze gemeente en gelijkblijvende kosten is een goed beheer van de financiën eens te meer van belang.
Het werk is tijdelijk door een van de kerkrentmeesters overgenomen, maar deze heeft door omstandigheden hiervoor geen tijd meer.
Daarom zijn wij op zoek naar iemand die ervaring heeft met financiële en administratieve zaken.
Een organisatie als de Protestantse Gemeente Rijswijk kan niet zonder penningmeester.
Wij hopen dat aan deze oproep zo spoedig mogelijk gehoor wordt gegeven.
Als u denkt ons te kunnen helpen, zouden wij graag willen dat u contact met ons op neemt.
 Namens het College van Kerkrentmeesters
Frits Slotema, voorzitter  tel.: 06 49012428
Ger den Ouden     tel.: 070 390 9885       (voor inhoudelijke vragen)