Kerkelijk Bureau

Protestantse Gemeente Rijswijk
Steenvoordelaan 364
2284 EH Rijswijk

telefoon: 070 3930015
e-mail: kerkrysw@xs4all.nl

Mw. M. Brauns, administratief medewerkster.

Het Kerkelijk Bureau is geopend op maandag-, en dinsdagochtend van 11.00 tot 12.00 uur.

Gelegenheid bestaat voor het aanvragen van huwelijksbevestigingen, rouwdiensten en het regelen van andere administratieve handelingen.

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Voor de bediening van de Heilige Doop bestaat in principe, na overleg met een predikant, op daarvoor vastgestelde zondagen gelegenheid. Het is wenselijk dat men het kerkelijk bureau, en de predikant een bericht van geboorte toezendt.

GEBRUIK VAN KERKEN EN ZALEN
De kerkgebouwen en daarin de kerkzaal en de bijbehorende zalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kerkdiensten en kerkelijke en daarmee verband houdende arbeid.

Beschikbaarheid en verhuur voor andere activiteiten worden voor de Oude Kerk via het Kerkelijk Bureau geregeld.

Voor de Nieuwe Kerk
kan er contact worden opgenomen met dhr. E. Herbschleb,  eherbie@ziggo.nl