Kerk-aan-Huis

In het nieuwe seizoen, vanaf september, gaat in de Oude Kerk de ‘Kerk-aan-huis’ weer van start. Dat lijkt nu nog een heel eind weg, en dat is natuurlijk ook zo. Eerst zien we een hopelijk mooie zomer tegemoet! Toch geven wij graag alvast de eerste data aan u door, want die zijn al vastgesteld:
                dinsdag 17 en donderdag 26 september  aanvang 20.00 uur
Let wel: het betreft één en hetzelfde programma;  dit wordt echter op twee verschillende avonden aangebo- den. U kunt dus kiezen wanneer het u het beste uitkomt! In een latere kerkbladeditie volgt meer informatie over de plek van samenkomst, en uiteraard ook over de inhoud van de bijeenkomsten. Maar mocht u zich al willen aanmelden: dat kan op het volgende e-mailadres: oudekerkrijswijk@gmail.com.

Marjo Lievaart en Maria Opgelder