In Memoriam

Wij gedenken… Nico Zonneveld

Nico overleed op 20 november, hij was 83 jaar. De laatste jaren woonde hij in Onderwatershof, waar zijn vrouw Clara hem regelmatig opzocht.
Nico maakte deel uit van de Rooms-Katholieke parochie van Rijswijk, en Clara is lid van onze gemeente Oude Kerk. Samen hebben zij zich altijd ingezet om ware oecumene te betrachten. In harmonie en vol overtuiging gingen ze met elkaar ter kerke, de ene keer hier, de andere keer daar. In de dankdienst voor Nico’s leven, in de aula van Eikelenburg, klonk prachtige muziek, zoals het Benedictus en het Ave Maria. Er werden foto’s getoond en Clara droeg een gedicht van Nel Benschop voor: over de jaren van geluk die nooit zijn uit te wissen, en over het onbegrensd geluk in onbegrensde tijd waar Nico nu deel aan heeft. De kleinkinderen staken kaarsen aan voor hun lieve opa Nico. De trouwtekst werd gelezen. Uit Psalm 100. ‘Dien de Heer met vreugde’. En uit het Johannesevangelie werd gelezen hoe lief God de wereld heeft: zijn enige Zoon gaf Hij, opdat iedereen die Hem gelooft, leven zal hebben in onbegrensde tijd. De Heer met vreugde dienen, dat hebben Nico en Clara altijd gedaan, zo lang ze samen waren. Dat deden ze met liefdevolle aandacht en zorgende handen, met de handen van de Zoon als lichtend voorbeeld: handen vol zorgzame liefde, genezing en zegen. Hij kwam in de wereld, niet om te heersen maar om te dienen. Nico en Clara volgden Hem na. Zij dienden elkaar en het gezin, en daarmee dienden zij Hém. Met vreugde!
Het steentje voor Nico legt gewicht in de schaal in de Oude Kerk.
Maria Opgelder