Leiden van uitvaartdiensten

kleuren

Sinds een aantal jaren is er binnen de Protestantse Kerk van Nederland de mogelijkheid gecreëerd tot het leiden van uitvaartdiensten door gemeenteleden. De PKN biedt een opleiding hiertoe aan, want bij een uitvaart komt het nodige kijken. Het betreft dan ook een hoogwaardige opleiding die uit vier bijeenkomsten van een hele dag bestaat, waarin een scala aan thema’s, onderwerpen en vaardigheden aan bod komt. Heel gevarieerde bijeenkomsten dus, met zowel stukjes ‘theorie’ als ‘praktijk’. Al veel leden van Protestantse Gemeenten in den lande hebben deze opleiding met veel liefde gevolgd en werken van daaruit nu met evenzo veel liefde aan het verzorgen van uitvaartdiensten in hun eigen gemeente.

In onze eigen Protestantse Gemeente Rijswijk bezinnen wij ons momenteel op de mogelijkheid om een klein aantal gemeenteleden deze opleiding aan te bieden. Natuurlijk wordt daarna ook begeleiding en ondersteuning geboden in de praktijk van het leiden van uitvaartdiensten. Dit nieuwe initiatief staat momenteel nog in de kinderschoenen, maar wij vragen u nadrukkelijk om het ons te laten weten wanneer u hier serieuze belangstelling voor hebt. Graag gaan we dan als pastores het gesprek met u hierover aan. De gemeenteleden die uiteindelijk deze opleiding gaan volgen, krijgen de kosten hiervan vergoed door de kerk en de diaconie. De opleiding zal hoogstwaarschijnlijk gaan plaatsvinden in 2022, hier in Rijswijk, in de Nieuwe Kerk, samen met deelnemers uit andere Protestantse Gemeenten in onze regio.

U kunt uw belangstelling kenbaar maken aan Sifra of mij.

Maria Opgelder