Postpreekpraat

Sommige preken zetten je aan tot actie, andere preken stemmen tot nadenken en weer andere zetten aan tot suffen. Elke preek is anders en het is wel eens leuk om daar inhoudelijk over na te praten. Want een preek roept bij ieder iets anders op en raakt een andere snaar. Iedereen die het leuk vindt, mag aanschuiven bij de Postpreekpraat in de crèche-ruimte van de Oude Kerk.

BTF4da

Bij de Postpreekpraat kunt u vertellen wat u bij de preek dacht en wat voor vragen u bij de bijbeltekst had. Dit vindt plaats op zondag 10 oktober 2021 met ds. Sifra Baayen.

Opgave vooraf is niet nodig.