Postpreekpraat

Sommige preken zetten je aan tot actie, andere stemmen tot nadenken en weer andere zetten aan tot indutten. Elke preek is anders en het is wel eens leuk om daar inhoudelijk over te praten. Want een preek roept bij ieder iets anders op en raakt steeds weer een andere snaar. Wie het leuk vindt, mag op zondag 8 mei met anderen napraten over wat hij of zij bij de preek dacht.

postpreekpraat

En naar voren brengen welke vragen de Bijbeltekst opriep.

Pastor Maria Opgelder zal op 8 mei voorgaan in de Oude Kerk. Daarna gaat ze met de aanwezigen in gesprek in de crèche-ruimte van de kerk. Opgave vooraf is voor deze activiteit niet nodig.