Pinksterwandeling

loop ook mee op zondag 23 of maandag 24 mei

Het ziet er helaas naar uit dat we voorlopig nog geen kerkdiensten zullen hebben waarin we elkaar weer in levenden lijve tegemoet kunnen treden. Ook met Pinksteren waarschijnlijk nog niet. Maar we kunnen elkaar wel op een andere manier ontmoeten: in een wandeling met uw huisgenoten, met een vriend of vriendin, een buurman, of een gemeentelid (niet met meer mensen vanwege de coronamaatregelen). Kleinschalige ontmoetingen dus, met veel gelegenheid elkaar weer eens wat uitgebreider te zien en te spreken. Het Pinksterfeest biedt daartoe een mooie gelegenheid, en de bedoeling is dat we twee routes zullen gaan uitzetten. De ene wat langer, een kilometer of 6, en de andere wat korter, ongeveer 2,5 kilometer. Langs de route vindt u bordjes met daarop stellingen en vragen, een bijbeltekst of liedtekst; daarover kunt u het gesprek met elkaar aangaan. Voor de kinderen krijgt de route het karakter van een speurtocht.

De route kunt u op uw eigen moment lopen, wanneer het u maar uitkomt op de eerste of de tweede Pinksterdag.

Nadere informatie over deze wandeling, zoals de startpunten van de beide routes, vindt u in de nieuwsbrief die bij dit kerkblad is gevoegd.
Mensen die gebruik maken van een rolstoel kunnen ook meedoen; met name de kortere route zal rolstoelvriendelijk zijn.

U hoeft zich voor deze pinksterwandeling niet op te geven.
Maar als u een wandelmaatje zoekt om uw rolstoel te duwen, of als u beschikbaar wilt zijn om een rolstoel  te duwen, meldt u zich dan tevoren aan.
Dit kan telefonisch of per email: 06 549 11 606 / maria.opgelder@kpnplanet.nl (geef dan a.u.b. uw naam, telefoonnummer en adres op en of u de lange of de korte route wilt lopen).

Wij hopen dat dit initiatief tot mooie ontmoetingen en gesprekken leidt, en natuurlijk hopen we op mooi weer!

Sifra Baayen en Maria Opgelder

 

wandeling