Pastoraal Medewerker

Hester van Dam-Pieters neem de pastorale taken waar tijdens het zwangerschapsverlof van ds. Sifra-Baayen.

hester

Mw. Hester van Dam-Pieters

telefoon: 0617-361 262
e-mail: hester@pgrijswijk.nl

Hester heeft aangegeven graag het pastorale werk rond de Oude Kerk op zich te nemen, in overleg en in samenwerking met het team van pastores. Haar werk als pastoraal medewerker is begonnen op 15 augustus en ze blijft hier werkzaam tot 15 januari 2023.