Opbrengst collecte voor Oekraïne

De laatste zondag van februari waren de collectes in de Oude en Nieuwe Kerk bestemd voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne, waarbij de diaconie de opbrengst zou verdubbelen.

Op een paar euro na is € 2.675,- in de mandjes gedeponeerd of op de bankrekening overgemaakt. Een heel mooi resultaat en aldus kon € 5.350,- aan de Samenwerkende Hulporganisaties – waaronder Kerk in actie – worden overgemaakt.

Dankzij uw bijdrage kunnen de aangesloten organisaties voedsel, dekens, medicijnen en brandstof uitdelen. Ook verlenen zij psychosociale hulp aan mensen op de vlucht en aan achterblijvers. In opvangcentra en safe houses kunnen ontheemde Oekraïners schuilen, op adem komen, eten en drinken. Ook wordt gezorgd voor veilig transport, voor wie dat niet zelf kan regelen.

Alle gevers hartelijk dank!