Nieuwsflits 2

Verdere landelijke coronabeperkingen in december en januari

Zaterdagavond 18 december zijn bij de extra persconferentie van het Kabinet verdergaande coronabeperkingen aangekondigd: een ‘harde lockdown’, die op de zondagmorgen om 05.00 uur direct al van kracht werd. Het moderamen (dagelijks bestuur van de kerkenraad) heeft op de zaterdagavond per e-mail en telefoon beraadslaagd en vroeg op de zondagmorgen (met eerder verkregen mandaat van de kerkenraad) het volgende besloten.

  1. De erediensten van zondagmorgen 19 december in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk gaan ongewijzigd door.
    Bij de kerkdienst in beide kerken konden de gemeenteleden daardoor alvast worden ingelicht over de nieuwe kerkelijke situatie, die meteen daarna inging.
  2. Vanaf zondag 19 december worden de kerkdiensten gehouden zonder kerkgangers: de aanwezige medewerkers (voorganger, cantor-organist, zangers van de cantorij, ouderling, diaken, lectoren, koster, beamteam, kerk-tv en geluid) verzorgen de online eredienst.
  3. Voor de aanwezige medewerkers bij de online kerkdiensten blijven de huidige regels voor hygiëne en veiligheid in de kerken (mondkapjes bij lopen, handen reinigen, anderhalve meter afstand) onverkort van kracht.
  4. De erediensten van kerstmorgen 25 december en de daaropvolgende zondagen worden vooralsnog online verzorgd. De erediensten van kerstnacht 24 december en oudejaarsavond 31 december vervallen geheel (zoals al eerder is besloten).
  5. De beide kerkgebouwen zijn vanwege de ‘harde lockdown’ vooralsnog gesloten voor alle verdere groepsactiviteiten en evenementen. Geplande bijeenkomsten voor besprekingen e.a. dienen vooralsnog online plaats te vinden of te worden uitgesteld.
  6. Een uitzondering wordt gemaakt voor uitvaartdiensten: deze mogen doorgang vinden in beide kerken, met een maximum van 50 aanwezigen (incl. medewerkers). Dit is mede gebaseerd op het landelijke advies van de PKN.
  7. Na de volgende persconferentie van het Kabinet, naar verwachting op vrijdag 14 januari, volgt nader overleg van het moderamen over de coronabeperkingen.

Eind vorige week hebben de geabonneerde gemeenteleden het nieuwe Kerkblad van 17 december ontvangen. In het Kerkblad wordt nog geschreven over de Kerstnachtdienst van 24 december en over de Oudejaarsavonddienst van 31 december. Die informatie is dus helaas niet meer actueel: houdt u er rekening mee dat deze beide erediensten NIET zullen doorgaan. En de kerkdiensten op Kerstmorgen en op de volgende zondagen zullen dus wél doorgaan en via de kerk-tv worden uitgezonden, maar ze zullen zonder kerkgangers plaatsvinden.

Zodra er nieuwe informatie is over (naar we van harte hopen) mogelijke verlichtingen van de coronabeperkingen, wordt u met een nieuwsbericht en door mededelingen via de zondagse kerk-tv op de hoogte gehouden!