Nieuwsbrief 51 d.d. 24 maart

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Helaas moeten we toch nog langer wachten op verlichting van de strikte coronabeperkingen. Maar wel mogen we weer online genieten van uitgebreidere muzikale ondersteuning bij de kerkdiensten: er mogen nu vier zangers gezamenlijk de liederen zingen, zij het op veilige afstand. Maar we kunnen nog niet met enkele tientallen kerkgangers de eredienst bijwonen, want de risico’s op besmettingen worden nog te hoog ingeschat. Het aantal coronabesmettingen loopt langzaam weer op. U hebt het dinsdagavond 23 maart kunnen horen bij de persconferentie van de minister-president. Nu een jaar geleden, medio maart, werden tot onze grote verrassing en schrik opeens de kerken gesloten. Dat heeft tot begin juli geduurd. In de Stille Week en met Pasen konden we toen niet meer met z’n allen naar de kerkdiensten en vieringen. We hoopten dat het niet al te lang zou duren, maar we zijn nu al een jaar verder… En toch gaat het goed komen: het aantal coronavaccinaties loopt snel op, we mogen blijven hopen op een terugkeer van betere tijden. Geef die hoop nooit op!
En in deze dagen van hoop en naderend Licht mogen we u allen Gezegende Paasdagen wensen!

Avondgebeden in de Stille Week
In Nieuw-Rijswijk worden de oecumenische avondgebeden in de Stille Week voor Pasen gehouden op maandag 29 maart in de Nieuwe Kerk, op dinsdag 30 en woensdag 31 maart in de Benedictus en Bernadettekerk, steeds van 19.00 tot 19.30 uur. Voorgangers zijn respectievelijk Maria Opgelder, Emile Verviers en Yvonne Beker. Voor deze diensten gelden dezelfde coronamaatregelen die ook op zondag in de kerk gelden: maandag in de Nieuwe Kerk alleen online zonder kerkgangers, te volgen via kerkdienstgemist.nl, en in de Benedictus en Bernadettekerk met maximaal 30 kerkgangers, zonder aanmelden, maar helaas zonder mogelijkheid tot online uitzending of video-opname.

Bericht vanuit het Kerkteam Nieuwe Kerk
Wat duurt het lang hè, al die activiteiten van de kerk die stilliggen. Geen maaltijdgroep, geen kerk- diensten, geen boekenclub, geen meditatiegroep, geen musical repetitie, geen cantorij en zo zijn er nog veel meer activiteiten te noemen die geen doorgang kunnen vinden vanwege corona. Maar ineens plopt er weer een idee bij je op! Waarom kunnen we behalve een kerkdienst op kerk-tv ook niet iets anders uitzenden en elkaar op die manier toch zien en horen. U kunt dit binnenkort eenmaal per week gaan bekijken via kerk-tv onder de naam: Protestantse Gemeente Rijswijk. Dus kijk binnen- kort regelmatig even op de website PGR of er al een programma is te zien, omdat ik op dit moment nog niet precies weet op welke dag er iets geplaatst is. Wat kunt u dan gaan zien: een huiselijk hoekje in de kerk met een presentator /interviewer en een hoofdgast. Deze gast gaat iets vertellen over zijn /haar beroep, hobby of instrument of taak binnen de kerk, iets diaconaals, het kan van alles zijn. Doel: in coronatijd elkaar toch kunnen horen en zien in een ontspannen setting. En wie weet, heeft u zelf wel een leuk idee om dit programma invulling te geven door een item aan te geven of hoofdgast te willen zijn. Schroom niet en geef het aan mij door, samen gaan we het leuk maken. Wij hebben er zin in! Gaat u kijken? En vertel het ook verder! En heeft iemand geen computer? U mag één gast thuis ontvangen, samen kijken is nog leuker. Tekst en contact: Lineke Vermeer, lpvermeer66@gmail.com, tel. 06-2554 1547.

Onze kerken op de social media
Naast de persoonlijke pagina’s van de pastores op Facebook is er nu ook een pagina van de twee kerken: Nieuwe en Oude Kerk Rijswijk. Daarnaast heeft de Oude Kerk nog een eigen pagina. Regelmatig komen hier nieuwtjes op, naast teksten ter bezinning en bemoediging. Ook op Instagram is onze gemeente actief: kijk dan bij pgrijswijk. Verder is er sinds kort een YouTube-kanaal in werking, te vinden bij Protestantse Gemeente Rijswijk. Op dit kanaal zijn momenteel filmpjes te zien met een toelichting op alle dagen rond Pasen, te beginnen met Palmzondag. Bestemd voor kinderen, maar ook leuk voor volwassenen. Ook is er een impressie te vinden van de verbintenis- en intrededienst van ds. Sifra Baayen van zondag 6 december in de Oude Kerk.