Nieuwsbrief 50 d.d. 24 februari 2021

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Gisteravond, dinsdag 23 februari, was de persconferentie van de minister-president, waarbij een voorzichtige verlichting van de beperkingen werd aangekondigd, niettegenstaande het feit dat het aantal coronabesmettingen toch weer toeneemt. De verlichting is vooral van belang voor jongeren: ook middelbare scholen en het mbo gaan beperkt weer open, sporten in teamverband door jongeren tot 27 jaar wordt onder strikte voorwaarden weer mogelijk en een groot aantal contactberoepen zoals kappers en masseurs mogen weer aan het werk. Maar we worden er ook nadrukkelijk op gewezen dat deze verlichting vooral is ingegeven door maatschappelijke druk. De risico’s op besmettingen nemen hiermee toe. Houdt u hier rekening mee, blijft u vooral voorzichtig en houdt u aan de hygiëne- en veiligheidsregels!

Voor onze kerk in Rijswijk blijft de huidige situatie vooralsnog ongewijzigd: geen kerkgangers maar alleen enkele medewerkers om de erediensten te verzorgen, online vieringen vanuit de Nieuwe Kerk via kerk-tv en vanuit de Oude Kerk via de kerkradio. Verdere activiteiten in de beide kerkgebouwen zijn op dit moment nog niet opportuun. De PKN heeft geen nieuwe adviezen met beperkingen uit doen gaan. Wel werden we verrast door een oproep van de PKN om kerkgebouwen beschikbaar te stellen voor lessen aan middelbare scholieren, dit vanwege ruimtegebrek op de scholen. De kerkenraad zal echter eerst onderzoeken of hier in Rijswijk behoefte aan is, wat de implicaties hiervan zouden zijn, of dit überhaupt mogelijk is.

Winter en lente
In het Kerkblad wordt nog geschreven over sneeuw en ijs, over sleetje rijden en schaatsen, maar nauwelijks een week later worden de warmterecords in februari gebroken, trekken de bewoners naar het strand en staan de grasvelden rond de kerken vol bloeiende krokussen. Bizarre weersomstandigheden, maar vooral voor ouderen toch wel heerlijk na de felle kou!

Avondgebeden in de Veertigdagentijd
In het kader van Wij Geloven in Rijswijk hebben de vier kerken in Rijswijk de plannen voor de jaarlijkse avondgebeden (vespers) in de Veertigdagentijd besproken en uitgewerkt. In Oud-Rijswijk zijn de oecumenische avondgebeden op de volgende woensdagen, steeds van 19.30 tot 20.00 uur: op 24 februari in de Bonifatiuskerk, 3 maart in de Leeuwendaalkerk, op 10 maart in de Oude Kerk, op 17 maart in de Hofrustkapel en op 24 maart opnieuw in de Bonifatiuskerk. Het gezamenlijke thema is ‘Jezus volgen in zijn lijden’.
In Nieuw-Rijswijk zijn de oecumenische avondgebeden in de Stille Week voor Pasen, steeds van 19.00 tot 19.30 uur: op maandag 29 maart in de Nieuwe Kerk, op dinsdag 30 maart en woensdag 31 maart in de Benedictus- en Bernadettekerk.

U kunt de avondgebeden bijwonen via kerk-tv of kerkradio, veelal via kerkdienstgemist.nl zoals u dat waarschijnlijk al kent van de afgelopen vele maanden met online kerkdiensten. Mocht u twijfelen over de links naar de digitale uitzendingen, dan kunt u voor de drie andere kerken de bijzonderheden nalezen via de websites www.rkvlietstreek.nl, www.vegr.nl (van de Hofrustkapel) en www.leeuwendaalkerk.nl.

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het volgende Kerkblad, met de nieuwsbrief als inlegvel, verschijnt op woensdag 24 maart.