Nieuwsbrief 49 d.d. 27 januari 2021

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Wat een tegenstellingen moeten we in Nederland ervaren bij alle berichtgeving en besluiten in deze voortdurende coronacrisis. Enerzijds de hoopvolle berichten over de nieuwe vaccins en de huidige voortgang van het vaccineren voor alle bewoners, op volgorde van de verschillende doelgroepen. Anderzijds ook de toenemende bezorgdheid over nieuwe virusmutaties vanuit andere landen en de zorg over een grotere mate van besmettelijkheid. De nieuwe coronabeperkingen stellen iedereen nog meer op de proef, zelfs nu met een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur en met het besluit dat het brengen van bezoeken aan familie of vrienden is verminderd tot één persoon per dag. Maar tóch mogen we blijven uitzien naar verbetering en verlichting in deze crisis, ook al duurt het lang: geef die hoop niet op!

Ook voor onze kerkelijke gemeente hebben de nieuwe beperkingen aanzienlijke gevolgen. Al vanaf Kerst mogen er geen kerkgangers meer naar de beide kerken komen en zijn alle activiteiten in de kerken afgelast. Wel gaan de kerkdiensten gelukkig door, maar alleen online: vanuit de Nieuwe Kerk via kerk-tv en vanuit de Oude Kerk via kerkradio. Alleen medewerkers aan de kerkdienst zijn op zondagmorgen in de beide kerken aanwezig. Een nieuwe tegenslag volgde op 14 januari: vanuit de PKN werd aan alle protestantse gemeenten geadviseerd om het zingen in de kerken vooralsnog achterwege te laten. We hebben hier als moderamen en als kerkenraad uitgebreid over gesproken via e-mail en via online video-vergaderingen, met als gezamenlijk besluit dat het zingen in de Nieuwe Kerk voorlopig wordt opgeschort en dat het zingen in de Oude Kerk wordt verminderd tot één solist op grotere afstand van andere medewerkers. Dit blijft tijdens de huidige lockdown van kracht. Maar we hopen van harte dat we spoedige verlichting van deze beperkingen tegemoet kunnen zien!

Diensten van Schrift en Tafel
Een gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal met alle kerkgangers is al lange tijd niet mogelijk gebleken vanwege de risico’s op besmettingen. Maar het is duidelijk dat hier wel grote behoefte aan is. Er wordt momenteel gewerkt aan een veilige manier om toch met elkaar de dienst van Schrift en Tafel te vieren, na de lockdown. Meer informatie volgt nog.

Wij Geloven in Rijswijk
Sinds 2017 is de samenwerking tussen de vier kerken in Rijswijk verder verstevigd. Vier voorgangers van de Rooms-Katholieke Parochie, Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel), Nederlands-Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk) en de Protestantse Gemeente Rijswijk bespreken met elkaar de mogelijkheden voor gezamenlijke activiteiten en vieringen. Begin deze maand januari werd op die manier de succesvolle ‘kroontjeszoektocht’ georganiseerd en zondagmiddag 24 januari werd de oecumenische gebedsdienst in de Bonifatiuskerk via kerkdienstgemist.nl uitgezonden. Zelfs tijdens de beperkingen vanwege de coronacrisis blijkt het mogelijk om als vier kerken samen activiteiten te ondernemen. Na Aswoensdag op 17 februari begint de veertigdagentijd in de aanloop naar Pasen. De vier voorgangers streven ernaar in die weken weer een viertal gezamenlijke oecumenische avondgebeden (vespers) in de Rijswijkse kerken te organiseren. We houden u op de hoogte!

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het volgende Kerkblad, met de nieuwsbrief als inlegvel, verschijnt op woensdag 24 februari.