Nieuwsbrief 48 d.d. 27 januari 2021

duifAchttiende pastorale brief aan onze gemeenteleden

In een tijd van geweld….

Lieve mensen,
Velen van ons zijn geschrokken van en verontwaardigd over het gedrag van relschoppende groepen in onze steden. Sterker nog, het is een volkomen natuurlijke reactie om boos Heinte zijn op en afstand te nemen van deze personen. Er is alleen één probleem: het helpt niet. Zij zullen niet inbinden door ónze verontwaardiging. Sterker nog, zij zullen zich nog meer onbegrepen voelen. Hoe meer wij afstand nemen, des te meer wordt de polarisatie in onze samenleving vergroot. Moeten we dan alles maar goed vinden? Zeker niet, maar hún geweldsdaden mogen óns een spiegel voorhouden: In hoeverre ben ík werkelijk een mens van vrede? Ik gedraag me keurig en kleur niet buiten de lijntjes. Maar hoe ga ik om met mezelf en met mijn medemensen? Zoek ik de verbinding of bevorder ik de afstand? Hoe denk ik over hen die het mij lastig maken? Wat zeg ik tegen mijzelf als ik faal en fouten maak? Al in de jaren tachtig van de vorige eeuw richtte de Amerikaanse psycholoog Marschall Rosenberg het Centrum voor geweldloze communicatie op. Het doel was om mensen te leren verbinding te zoeken in plaats van afstand te nemen. Als christenen weten we al heel lang van die weg. De Bergrede van Jezus roept glashelder op tot geweldloze communicatie. En ze zijn er geweest, enkelingen, die het hebben geprobeerd en er ook in geslaagd zijn, zij het nooit voor 100 procent.
Hein Stufkens maakte bijgaand gedicht n.a.v het leven van Franciscus van Asssisi (1182-1226), de grote heilige die een verscheurende wolf tot zijn vriend maakte. En die de islamitische sultan van Egypte omarmde en vrede wenste. Jarenlang zijn we op drie verschillende groepen voor christelijke meditatie bezig geweest met deze mens van vrede, in een poging ons de geweldloosheid eigen te maken. We kunnen ons machteloos voelen bij al het zinloze geweld in een samenleving die al zoveel moet láten en accepteren in coronatijd.
Maar we kunnen deze tijd ook gebruiken om meer mensen van vrede te worden en zo bij te dragen aan een toekomst van vrede voor allen! Ds. Susan Karreman