NIEUWSBRIEF 47 d.d. 22 januari 2021

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk 

Sinds 2017, het jaar waarin we uitgebreid en feestelijk 750 jaar Kerk in Rijswijk hebben gevierd, is   er een goed en heel plezierig samenwerkingsverband van de vier verschillende kerken in Rijswijk:   de Rooms-Katholieke Parochie, de Nederlands-Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk), de Volle  Evangelie Gemeente (Hofrustkapel) en de Protestantse Gemeente Rijswijk. Ieder jaar streven we  ernaar om eind januari een gezamenlijke oecumenische viering te organiseren in de Bonifatiuskerk,  waarbij dan de andere kerkgebouwen in Rijswijk gesloten zijn. Prachtig om samen te werken in het  kader van Wij Geloven in Rijswijk!

Echter dit jaar blijkt het niet mogelijk te zijn om met elkaar in één kerkgebouw samen te komen: de  coronacrisis en de beperkingen ten gevolge van de huidige lockdown laten het momenteel niet toe.

De voorgangers van de vier kerken in Rijswijk hebben daarom met elkaar het initiatief genomen om  een gezamenlijke oecumenische online gebedsdienst te houden. De opnamen van de gebedsdienst  vonden eerder deze week plaats in de H. Bonifatiuskerk, met slechts enkele aanwezigen in het grote  kerkgebouw. De liturgie is eenvoudig gehouden: gebeden, lezingen en muziek, geen overdenking.
De voorgangers zijn diaken Pier Tolsma (RKP), Davo van Peursen (VEG), ds. Hans van ’t Hoff (NGK)  en ds. Sifra Baayen (PGR). Aan het orgel: Gerard Legierse, organist/dirigent van de H. Bonifatiuskerk.  De zang wordt verzorgd door vier koorleden van de H. Bonifatiuskerk.

De uitzending van de oecumenische gebedsdienst vindt plaats op zondag 24 januari om 16.30 uur.   U kunt de uitzending volgen via de website kerkdienstgemist.nl. Op de website klikt u op de knop  ‘Zuid-Holland’, u scrolt omlaag naar ‘Rijswijk’, daar klikt u op ‘Heilige Bonifatiuskerk’ en selecteert  u ’zondag 24 januari’. U start daar de video-opname van de gebedsdienst.

Het thema van de gebedsdienst is ‘Blijf in mijn liefde’.