NIEUWSBRIEF 46 d.d. 06 januari 2021

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
De datum waarop in december uiterlijk de kopij voor dit nieuwe Kerkblad moest worden ingediend viel al redelijk vroeg in die maand. Dat was nodig vanwege de kerstdrukte en de wintervakantie van de uitgeverij. In dit Kerkblad treft u dus nog informatie aan die dateert van vóór de aankondiging door het Kabinet van de nieuwe en veel strengere coronabeperkingen van medio december. Zoals u allen weet zijn de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk sinds Kerst tot onze grote spijt gesloten voor de kerkgangers: alle kerkdiensten kunnen de komende weken alleen worden 210107-Building closed Church opengevolgd via kerk-tv (de Nieuwe Kerk) en via kerkradio (de Oude Kerk), beide via de bekende website kerkdienstgemist.nl. Niemand weet tot hoe lang deze situatie gaat duren: het is volledig afhankelijk van de mate waarin de huidige aantallen coronabesmettingen afnemen en de daaraan gerelateerde beslissingen van het Kabinet. We hopen van harte dat we op niet al te lange termijn een versoepeling van de beperkingen tegemoet mogen zien en dat we weer met elkaar in de kerk de erediensten mogen bijwonen. Weest u niet bang voor het virus, maar doe alstublieft wel voorzichtig en houdt u aan de veiligheidsregels!

Philip 40 jaar organist bij PGR
Per 1 januari 2021 is Philip Meijer maar liefst 40 jaar als organist verbonden aan de Protestantse Gemeente Rijswijk. Hij werd op 1 januari 1981 aangenomen in de Messiaskerk en op 1 januari 2002 werd hij officieel aangesteld als cantor-organist in de Licht der Wereldkerk, maar hij was toen al wel diverse jaren actief als dirigent van de cantorij in de Johanneskerk. Tijdens de eredienst van 3 januari zou Philip uitgebreid in het zonnetje worden gezet, want 40 jaar alle veranderingen meemaken die aan het ontstaan van de PGR vooraf gingen en dan nog steeds vol enthousiasme en inzet je werk doen alsof het je hobby is, dat mag een prestatie worden genoemd! Echter door de beperkingen die het coronavirus ons dwong in acht te nemen, kwam de mogelijkheid om op een behoorlijke wijze recht te doen aan deze prestatie, dus er een echt feestje van te maken, volledig in het gedrang.
Maar van uitstel komt geen afstel! Rond de komende zomer zal het mogelijk moeten zijn om Philip op feestelijke wijze te tonen hoe zijn werk binnen de PGR gewaardeerd wordt. Wat nu wel mogelijk is, dat doen we hier: wij feliciteren Philip van harte met zijn 40-jarig jubileum!

Achteraf enkele bijzondere kerkdiensten in Rijswijk terugzien of beluisteren In de afgelopen weken zijn er een aantal bijzondere erediensten geweest in onze kerken in Rijswijk. U kunt deze diensten terugkijken en desgewenst downloaden op een computer /tablet /smartphone. Kijkt u daartoe op de website PGR onder de knop ‘Nieuwsbrieven PGR’ tussen nieuwsbrief 45 en 46. Alle opnamen werden mogelijk gemaakt door een enthousiaste groep van vrijwilligers, die zich inzetten om zo de vieringen bij u thuis te kunnen brengen. Heeft u interesse om daaraan mee te doen? Stuur dan even een bericht naar Hans Dominicus via zijn e-mail: dominicus.pgr@gmail.com.

Ter nagedachtenis aan onze overledenen in 2020 werd op 22 november in de Oude Kerk een Gedachtenisdienst gehouden. Speciaal voor degenen die geen internet hebben is er eenmalig de mogelijkheid om deze opname op DVD te zetten, zodat die via een DVD-recorder thuis te bekijken is. Wilt u van deze geste gebruik maken, belt u dan even met Hans Dominicus via tel. 070-390 9902.

Orde van dienst in Nieuwe Kerk en Oude Kerk tijdens de huidige lockdown In beide kerken worden op zondagmorgen online erediensten uitgezonden via kerkdienstgemist.nl. In de Nieuwe Kerk worden de liederen en lezingen geprojecteerd via de beamer op de projectie- schermen. In de Oude Kerk is dat niet mogelijk, daarom zullen de liederen en lezingen steeds door de voorganger worden aangekondigd, zodat u thuis in uw Liedboek en Bijbel kunt meelezen. Ook zal via de microfoon worden aangegeven wie het orgel bespeelt en welk gemeentelid de lezingen verzorgt. En we hopen dat u wilt bijdragen aan de collecte door uw giften over te maken via de bankrekening- nummers die u in het Kerkblad kunt nalezen. Geeft u wel aan voor welk doel uw giften bestemd zijn!