Nieuwsbrief 45 d.d. 16 december 2020

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk

Maandagavond 14 december heeft minister-president Mark Rutte ons allen in Nederland via de tv toegesproken en aangekondigd dat per dinsdag 15 december het land gedurende deze komende vijf weken in lockdown gaat. De vele beperkingen zijn uitgebreid in de media bekendgesteld en toege- licht. Ook voor de kerken in Nederland gelden beperkingen, ook al is er sprake van adviezen in plaats van geboden. Op de websites rijksoverheid.nl en protestantsekerk.nl kunt u deze adviezen nalezen.

Hoe nu verder met de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten binnen de PGR? Het moderamen heeft zich hier gisteren over gebogen, maar in eerste instantie kwamen we er niet uit: de meningen waren verdeeld tussen ‘helemaal dicht en alleen nog online’ tot ‘we mogen en moeten openblijven om in deze donkere maand incl. Kerst hoop en verwachting te kunnen blijven bieden’. Tal van argumenten werden gewisseld, maar het bleef moeilijk. Andere leden van de kerkenraad zijn gepolst. Vanmorgen werd een extra online bespreking van het moderamen gehouden om een oplossing te vinden. Aan de kerkenraad is vervolgens in goed overleg een unaniem advies voorgelegd, dat door de kerkenraad is overgenomen. De kerkenraad heeft daarom deze woensdagavond het volgende besloten.

  1. Op zondag 20 december (Vierde Advent) om 10.00 uur gaan de kerkdiensten in Nieuwe Kerk en Oude Kerk door zoals gepland.
  2. Op donderdag 24 december om 19.00 uur gaat de kinderkerstnachtdienst in de Oude Kerk door zoals gepland. Deze viering is speciaal voor ouders met jonge kinderen.
  3. Op donderdag 24 december om 22.00 uur komt de kerstnachtdienst in de Oude Kerk geheel te vervallen.
  4. Op vrijdag 25 december (Kerstmorgen) om 10.00 uur gaan de kerkdiensten in Nieuwe Kerk en Oude Kerk door zoals gepland.
  5. Alle volgende kerkdiensten (zondag 27 dec, donderdagavond 31 dec, zondag 3 jan, zondag10 jan en zondag 17 jan) vinden de vieringen vanuit de kerken alleen online plaats via kerk-tv (NK) en kerkradio (OK), zonder kerkgangers en met een beperkt aantal medewerkers.  NB: de kerkdienst op Oudejaarsavond in de Oude Kerk wordt eerder overdag opgenomen, het betreft dan geen ‘live’ uitzending; de overige kerkdiensten worden ‘live’ gestreamd.
  1. De kindernevendiensten in de Nieuwe Kerk bij de reguliere kerkdiensten op zondag 20 dec en vrijdag 25 dec gaan gewoon door.
  2. Buiten de kerkdiensten om mogen alleen nog de noodzakelijke voorbereidingen op een kerkdienst (voorbereiding kinderkerstnachtdienst, voorbereiding met enkele leden van koor of cantorij) in Oude Kerk en Nieuwe Kerk plaatsvinden, waarbij tot aan Kerst de mogelijkheid blijft bestaan om in de Oude Kerk op woensdag en zaterdag van 13.00 tot 15.00 uur een kaarsje te branden.
  3. Alle overige activiteiten in Oude Kerk en Nieuwe Kerk, inclusief alle activiteiten op basis van verhuur van kerkzalen, worden gedurende deze vijf weken van lockdown stopgezet.
  4. Bij het lopen door de kerk is het dragen van een mondkapje noodzakelijk (maar niet als u zit).

Het Kabinet heeft aangekondigd dat op dinsdag 19 januari een volgende persconferentie is gepland, waarbij wordt bekendgemaakt hoe de beperkingen eventueel worden aangepast, afhankelijk van de ontwikkelingen van de coronabesmettingen.

Op woensdag 6 januari verschijnt het nieuwe Kerkblad, waarin geen informatie staat over de huidige lockdown vanwege de vroege datum voor het inleveren van de kopij. In dat Kerkblad wordt tevens de volgende nieuwsbrief als inlegvel gevoegd: in die nieuwsbrief geven we een nieuwe actuele stand van zaken betreffende de voor de kerken geldende beperkingen en proberen we als kerkenraad vooruit te kijken. We houden u op de hoogte!