Nieuwsbrief 44 d.d. 25 november

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Deze nieuwsbrief wordt niet alleen via de e-mail naar de gemeenteleden verzonden, maar ook als inlegvel in het nieuwe Kerkblad gevoegd. Daarmee is het mogelijk een actueel beeld te schetsen van de huidige coronasituatie en van de bijbehorende beperkingen. Helaas is die situatie minder positief dan we de afgelopen weken hoopten: bij de recente persconferentie van de minister-president is bekendgesteld dat de coronabesmettingen de laatste week niet of nauwelijks meer verminderen. En dat houdt in dat de huidige coronabeperkingen voor een deel in stand blijven, naar verwachting gedurende deze hele maand december. U volgt allen het nieuws, dus u weet welke implicaties de beperkingen hebben. Voor onze kerken in Rijswijk betekent dit dat er nog steeds maximaal 30 kerkgangers (exclusief de medewerkers en exclusief de kinderen tot 12 jaar) de kerkdiensten kunnen bijwonen. Het doet ons allen pijn, maar helaas zullen we ons hieraan moeten conformeren zolang de beperkingen gelden.

Feestelijke kerkdienst op 6 december
Een feestelijke kerkdienst: de intrede en verbintenis van ds. Sifra Baayen-Op ’t Land in de Oude Kerk op zondag 6 december om 14.30 uur door ds. Susan Karreman. Ook al kunnen we slechts met 30 kerkgangers aanwezig zijn, toch zien we uit naar een prachtige viering waarbij we Sifra en haar man Thijs-Willem en hun zoontje Erik van harte welkom heten!

Aanmelden voor alle kerkdiensten
Voor de kerkdiensten wordt u gevraagd u tevoren aan te melden, dit vanwege het beperkte aantal mogelijke kerkgangers. Voor de Nieuwe Kerk altijd aanmelden bij mw. Trudy van Dop (op de vrijdagmiddag tussen 17.00 en 18.30 uur) en voor de Oude Kerk bij de scriba (wel bij voorkeur per e-mail). Hun bereikbaarheid staat in het Kerkblad op pag. 2 bovenste helft.

Openstelling Oude Kerk
In de vier weken van Advent (in de maand december tot Kerst) is de Oude Kerk opengesteld op alle woensdag en zaterdagen van 13.00 tot 15.00 uur. U kunt dan (rekening houdend met de veiligheid, maximaal 20 bezoekers) een kort bezoek brengen voor rust en stilte. Enkele vrijwilligers zijn in de kerk aanwezig om het bezoek in goede banen te geleiden.

Bericht van Diaconie en Kerkrentmeesters
Sinds de coronapandemie is het kerkbezoek helaas sterk teruggelopen en daardoor ook de opbrengst van de collecten, zowel voor de diaconie als voor onze kerk in Rijswijk. Bijdragen voor de collecten kunt u ook doen zonder kerkbezoek, dit kan door een bedrag over te maken op de kerkelijke bankrekening: zie hiervoor het Kerkblad op pag. 2 middenboven. Geeft u dan wel aan voor welk specifiek collectedoel u een bedrag overmaakt!

Doopaanvraag
En we mogen deze nieuwsbrief afsluiten met een heel mooi bericht: de doop is aangevraagd door Rob en Patricia Kerkdijk voor hun dochtertje Marly Pippa, geboren op 21 februari 2020. De doop vindt D.V. plaats op zondag 13 december in de Oude Kerk door ds. Susan Karreman.

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het volgende Kerkblad (met de nieuwsbrief als inlegvel) verschijnt op woensdag 6 januari.