Nieuwsbrief 43 d.d. 5 november

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Op dinsdagavond 3 november werd door het Kabinet een extra persconferentie gehouden, waarbij de minister-president aanvullende verscherpte coronabeperkingen bekendstelde. Van meerdere kanten hebben gemeenteleden gevraagd wat dit betekent voor de kerk hier in Rijswijk. Op de website van de PKN is vanmorgen nagegaan welke implicaties er voor onze kerk en voor de erediensten op zondagmorgen gelden. In deze extra nieuwsbrief (die helaas alleen digitaal wordt verzonden en niet ‘in print’ kan worden rondgebracht) leest u hierover.

Bericht op de website van de PKN d.d. 4 november 2020
“Aan alle protestantse gemeenten wordt een dringende oproep gedaan om terughoudend te zijn met andere bijeenkomsten dan kerkdiensten door deze uit te stellen of indien mogelijk digitaal te verzorgen.
Wanneer een bijeenkomst anders dan een kerkdienst alleen in fysieke vorm gehouden kan worden, roepen we gemeenten dringend op zich te conformeren aan de maatregelen van de landelijke overheid; maximaal 2 personen uit verschillende huishoudens binnen, maximaal 2 personen buiten en hooguit één keer per dag maximaal 2 gasten ontvangen in de thuis- situatie. Ook voor deze bijeenkomsten gelden de richtlijnen van het RIVM en dit protocol. Voor gemeentebijeenkomsten die nodig zijn om een predikant of andere ambtsdragers te verkiezen, adviseren wij om deze te organiseren in aansluiting op de kerkdienst.
Voor al deze activiteiten geldt dat ze, waar die het gebruik van het kerkgebouw betreffen, moeten voldoen aan de richtlijnen in het gebruiksplan. Ook voor externe huurders van het kerkgebouw gelden deze richtlijnen. Voor bijeenkomsten in de thuissituatie gelden de algemene richtlijnen van het RIVM.”

Bericht op de website van de RIVM d.d. 4 november 2020
Samenvatting van maatregelen voor groepen:
–  Thuis ontvangt u maximaal 2 personen per dag.
–  Binnen en buiten bestaat een groep uit maximaal 2 personen van verschillende                       huishoudens.
–  Een huishouden heeft geen maximaal aantal personen.
–  Bij uitvaarten geldt vanaf 9 november een maximum van 30 personen.
–  Bij huwelijksvoltrekkingen geldt een maximum van 20 personen.

Uitvaart op zaterdag 7 november Nieuwe Kerk
Op zaterdag 7 november om 14.00 uur vindt de afscheidsdienst van mw. Lien Bergshoeff plaats in de Nieuwe Kerk. Vanwege alle coronabeperkingen is het wellicht goed te weten dat deze uitvaartdienst ook via kerkdienstgemist.nl kan worden gevolgd. De uitzending begint om 13.55 uur. Wilt u de afscheidsdienst online volgen, gaat u dan naar kerkdienstgemist.nl, op de homepage ziet u een vakje ‘zoek kerk’. Vul daar ‘Nieuwe Kerk, Rijswijk’ in en u komt bij de livestream terecht.

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het volgende Kerkblad (met de nieuwsbrief als inlegvel) zal verschijnen op woensdag 25 november.