Nieuwsbrief 41 d.d. 28 oktober

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
De tweede coronagolf heeft een grote impact op ons allen, zowel maatschappelijk als economisch, en het ziet er voorlopig nog niet naar uit dat de nieuwe en strengere coronabeperkingen op korte termijn verlicht zullen worden. De zorgen voor toename van het aantal besmettingen zijn groot en u bent al op de hoogte van het stijgende aantal opnamen in ziekenhuizen en op de IC-afdelingen. Ook de kerken worden geraakt door de nieuwe beperkingen: er is voorlopig op de zondagmorgen slechts voor dertig kerkgangers (exclusief de vaste medewerkers aan de eredienst) een plaats beschikbaar in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk. Reserveren is de komende zondagen noodzakelijk: wilt u weten hoe dat werkt, neem dan even contact op met de scriba (zie het Kerkblad, pagina 2 linksboven).

Kaarsjesmiddag 31 oktober
En deze nieuwe coronabeperkingen hebben nog een extra teleurstellend besluit tot gevolg: helaas gaat de Kaarsjesmiddag in de Nieuwe Kerk op zaterdag 31 oktober NIET door. Een prachtige jaarlijkse traditie, vlak voor Allerzielen en de Gedachtenisdienst in de Nieuwe Kerk voor degenen die in de afgelopen twaalf maanden zijn overleden. Houd u in de gaten dat de aankondiging in het Kerkblad dus NIET meer van toepassing is, de tekst in het Kerkblad kon helaas niet meer worden aangepast.

Goed nieuws!
Maar gelukkig mogen we in deze nieuwsbrief ook goed nieuws vermelden: op dinsdag 13 oktober is door drie vertegenwoordigers van kerkenraad en beroepingscommissie de beroepsbrief overhandigd aan mw. ds. Sifra Baayen-Op ’t Land, bij haar gezin thuis te Echtenerbrug (Friesland). En een dag later ontving de kerkenraad de brief met haar antwoord: ze heeft het beroep met vreugde aangenomen en ze ziet er naar uit haar werk als predikant in Rijswijk te mogen gaan beginnen! De kerkdienst van verbintenis en intrede zal plaatsvinden op zondag 6 december om 14.30 uur in de Oude Kerk en een week later zal ds. Sifra Baayen voorgaan in de eredienst in de Nieuwe Kerk. Geweldig mooi nieuws en we zien enthousiast en verlangend uit naar haar intrede in onze kerkelijke gemeente in Rijswijk!

Werkgroep Kerk-TV
De leden van de werkgroep zijn hard aan het werk, zoals u al in het vorige Kerkblad hebt gelezen. Het programma van eisen (voor de apparatuur en inrichting) is gereed en aan meerdere leveranciers wordt nu gevraagd om een offerte uit te brengen. Installatie in de beide kerken zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden. Ook op financieel gebied ontvingen we mooi nieuws: de Stichting Vrijzinnig Hervormden in Rijswijk heeft een gift van EUR 1000,- voor het project Kerk-TV toegezegd en eind deze week wordt een gift van EUR 5000,- voor Kerk-TV in de Oude Kerk ontvangen van de Stichting Vrienden van de Oude Kerk. Hartelijk dank voor iedereen die zich zo inzet voor dit mooie project.

Chocoladeletters
In het vorige Kerkblad hebt u gelezen over het plan: voor ieder kind in Rijswijk een Sinterklaascadeau via de Stichting Sintvoorieder1. In samenwerking met o.a. Welzijn Rijswijk en met de Stichting KEI willen de gezamenlijke kerken in Rijswijk chocoladeletters inzamelen. Wilt u op zondag 1 november en op zondag 8 november chocoladeletters (liefst in een doosje) meenemen naar de kerk en die op de tafel bij de ingang neerleggen? Ook kunt u op maandag 9 november tussen 14.00 en 16.00 uur nog chocoladeletters brengen in de Nieuwe Kerk. De letters worden opgehaald door diaconaal werker Therese van Kampen en ze worden door een team van vrijwilligers vrolijk ingepakt en via de stichting verdeeld onder de kinderen in Rijswijk. U kunt uw bijdrage ook overmaken naar de bank- rekening van de Diaconie (zie het Kerkblad, pagina 2 linksboven) o.v.v. ‘chocoladeletters’.

Vervolg van de nieuwsbrieven
Het volgende Kerkblad (met de nieuwsbrief als inlegvel) zal verschijnen op woensdag 25 november.