Nieuwsbrief 38 d.d. 26 augustus

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Het zijn opnieuw spannende tijden, want het coronavirus is weer (of eigenlijk: nog steeds) actief, met een zorgwekkende toename van het aantal besmettingen op veel plaatsen in Nederland. Met name in de grote steden in de Randstad moeten we voorzichtig zijn, blijft u alstublieft alert!

De kerkdiensten in de maand augustus
Ook in augustus zijn de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk opengesteld voor de zondagse erediensten. De gebruiksplannen zijn van kracht, door alle kerkgangers wordt goed rekening gehouden met de regels voor veiligheid en hygiëne. Wat missen we de samenzang, de gesprekken en de koffie na afloop… Maar wat mooi om ondanks alle beperkingen toch weer samen ons geloof te mogen vieren in de kerk, met nieuwe vormen van muzikale ondersteuning. Dank voor Philip en voor Henny en voor allen die zich zo enorm inspannen om de erediensten met prachtige muzikale bijdragen te ondersteunen!

De kerkdiensten in de maand september
De kerkenraad heeft besloten om voorlopig nog geen Dienst van Schrift en Tafel te houden: er is dus op zondag 27 september nog geen viering van het Heilig Avondmaal in de Nieuwe Kerk, ook al staat het wel aangegeven in het nieuwe Kerkblad. Maar wat wel weer mogelijk wordt is de doop van de jonggeboren kinderen in onze gemeente: in Oude Kerk en Nieuwe Kerk kunnen weer doopdiensten worden gehouden en daar mogen we als kerkelijke gemeente bijzonder blij mee zijn!

Bericht van de Diaconie
In augustus is de wereld opgeschrikt door een enorme explosie in Beirut, de hoofdstad van Libanon, met meer dan 150 doden, duizenden gewonden en een onvoorstelbaar grote chaos als gevolg. Ook vanuit Nederland is noodhulp op gang gekomen. Door Kerk in Actie is aan de kerken gevraagd om financiële steun. Namens onze kerkelijke gemeente heeft de Diaconie met een gift van EUR 5000 bijgedragen om aan dit verzoek om noodhulp tegemoet te komen. Draagt u verder bij via Giro 555?

De Beroepingscommissie
De voorzitter van de Beroepingscommissie laat het volgende weten: de commissie is weer volop aan het werk en het loopt goed. Gesprekken zijn gaande met twee heel geschikte potentiële kandidaten, er vinden ‘hoordiensten’ plaats bij de kandidaten en er is goede hoop dat er in afzienbare tijd een advies kan worden geformuleerd voor de kerkenraad. Maar zoals u weet: de Beroepingscommissie werkt in stilte, dus meer informatie kan nog niet worden gedeeld. Opnieuw wensen we de leden van de Beroepingscommissie zegen toe bij hun prachtige werk!

De kraam van de Wereldwinkel in de Oude Kerk. Onderstaande bericht is vorige week ontvangen: “Beste gemeenteleden, in het vroege voorjaar kondigde ik al aan te gaan stoppen met de kraam van de Wereldwinkel in de Oude Kerk. Op mijn oproep in het Kerkblad om dit werk over te nemen kwam helaas geen reactie. De kraam van de Wereldwinkel in de Oude Kerk stopt dus nu. Graag vraag ik in plaats daarvan uw aandacht voor de Wereldwinkel in de Kerkstraat, links van de Oude Kerk, waar vrijwilligers al vele jaren spullen verkopen waarvoor eerlijke prijzen zijn betaald aan de producent. Nogmaals dank voor de langjarige samenwerking en het plezierige contact. Wie weet kom ik u nog eens tegen in de Wereldwinkel in de Kerkstraat. Hartelijke groet, Cees van den Akker.”

Vervolg van de nieuwsbrieven
De nieuwsbrieven verschijnen vanaf deze zomer als inlegvel in het maandelijkse Kerkblad. Omdat de kopij voor het Kerkblad steeds twee weken voor de verschijningsdatum moet zijn ingeleverd, kan dan juist met de nieuwsbrief de laatst bekende actuele informatie aan onze gemeenteleden worden doorgegeven. Het volgende Kerkblad (met nieuwsbrief) wordt verwacht op woensdag 30 september.