Nieuwsbrief 36 d.d. 21 juli

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Ook op zondag 19 juli, voor de derde achtereenvolgende keer, konden we met elkaar de erediensten bijwonen in de beide kerkgebouwen: in de Nieuwe Kerk met ds. Kees Zwart en 50 kerkgangers, in de Oude Kerk met ds. H.J. Franzen en 40 kerkgangers. Het waren opnieuw twee prachtige kerkdiensten, waarbij iedereen goed rekening hield met veiligheid en hygiëne en waarbij we op een andere wijze dan door samenzang toch mochten genieten van heel mooie kerkmuziek. Ook online zijn de erediensten in de Nieuwe Kerk door een flink aantal gemeenteleden gevolgd. In het nieuw uitgekomen Kerkblad vindt u informatie over de kerkdiensten van de komende weken. U bent van harte welkom!

Ds. Susan Karreman
De afgelopen paar weken was de zomervakantieperiode van ds. Susan Karreman, deze week is ze weer thuis na een heerlijk verblijf met haar gezin op de Veluwe. Zondag 26 juli gaat Susan weer voor in de eredienst in de Nieuwe Kerk: we zijn verheugd dat ze terug is, in het midden van de gemeente! Houd er rekening mee dat ze met een rustige progressie haar werk weer oppakt, ze zal zelf aangeven wat met name op het gebied van haar pastorale werk de mogelijkheden en ontwikkelingen zijn.

De Beroepingscommissie
Medio januari is de Beroepingscommissie PGR aan het werk gegaan met de vacaturestelling voor de functie van een nieuwe predikant voor onze kerkelijke gemeente. Echter na een enthousiaste en voorspoedige start kwam het werk in de tweede helft van maart nagenoeg tot stilstand. Brieven van sollicitanten werden nauwelijks meer ontvangen, gesprekken met gegadigden waren niet mogelijk, het ‘horen’ van potentiële kandidaten stagneerde. En dat alles vanwege de ingrijpende beperkingen door toedoen van de coronacrisis. Maar de voorzitter van de Beroepingscommissie kwam twee weken geleden met goed nieuws: het werk is weer opgepakt, gesprekken zijn weer mogelijk, nieuwe sollicitatiebrieven zijn ontvangen, de eerste sollicitanten zijn uitgenodigd om op gesprek te komen. We moeten rekening houden met een vertraging van zo’n drie maanden op het oorspronkelijke tijd- schema, maar er is goede hoop dat na de zomer de naam van een beoogde nieuwe predikant kan worden genoemd. Hebt u nog geduld, we houden u op de hoogte!

Het corona-crisisteam
Medio maart, meteen bij het uitbreken van de coronacrisis, is het corona-crisisteam (CCT) van de PGR ingesteld. Dit CCT bestaat uit vijf leden, waarvan vier leden van het moderamen. Iedere week op de woensdagmorgen volgde een online bespreking, waarbij met mandaat van de kerkenraad de nodige besluiten konden worden genomen. Nu de beide kerkgebouwen weer open zijn en we weer met elkaar de erediensten kunnen bijwonen, zijn de wekelijkse besprekingen niet meer noodzakelijk. Daarom zal op woensdag 29 juli het CCT worden opgeheven, wordt het mandaat teruggegeven en gaan we weer ‘terug’ naar de reguliere aanpak van zaken door kerkenraad en moderamen.

Vervolg van de nieuwsbrieven
U hebt het vorige week al kunnen lezen: langzaamaan zullen de nieuwsbrieven minder vaak worden geschreven en verzonden. Na alle maanden van coronaspanning en coronabeperkingen kunnen we nu constateren dat we in een iets minder turbulente tijd zijn beland, waarin gelukkig ook de kerken weer zijn geopend en waarin we het ‘nieuwe normaal’ mogen ervaren. Daarbij blijven we hopen op een terugkeer naar het ‘oude normaal’, ook al moeten we ervan uitgaan dat dat veel tijd zal kosten. De informatie die we wekelijks met u deelden via de nieuwsbrieven wordt nu opgenomen in de volgende edities van het Kerkblad. En natuurlijk krijgt u via de mededelingen op de zondagmorgen in de beide kerken verdere relevante informatie te horen. Onze eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt op dinsdag 4 augustus. Op 11 en 18 augustus is er geen nieuwsbrief. En met ingang van 25 augustus verschijnt de nieuwsbrief vooralsnog iedere maand als inlegvel in het nieuwe Kerkblad.

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200720-PGR-nieuwsbrief 36 dd 21 juli
voor verdere verspreiding.