Nieuwsbrief 35 d.d. 14 juli

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Op zondag 12 juli mochten we opnieuw samenkomen in de beide kerken, voor de tweede keer na het begin van de coronacrisis. Ondanks de bekende beperkingen ten behoeve van veiligheid en hygiëne was het opnieuw geweldig mooi om weer samen ons geloof te vieren: in de Nieuwe Kerk met pastor Maria Opgelder als voorganger en met Philip Meijer en Wil Pors en Henk Beindorff voor de muzikale ondersteuning; in de Oude Kerk met ds. P. Schalk als voorganger en met Henny Heikens en Joanneke Kersjes (viool) en Ruud Poortier voor de kerkelijke muziek. Met 50 resp. 35 kerkgangers waren het prachtige erediensten. Helaas moeten we nog zonder koffiedrinken en gezellig bijpraten weer op huis aan, maar we mogen ons met deze erediensten weer gevoed en gesteund weten in ons geloof. En we hopen op betere tijden zonder coronabeperkingen: hoop doet leven!
Ook naar de komende zondag 19 juli mogen we weer uitzien, met ds. Kees Zwart in de Nieuwe Kerk en met ds. H.J. Franzen in de Oude Kerk. Schroomt u niet om naar de kerk te komen: het is anders dan voorheen, maar juist met elkaar vormen wij samen de Rijswijkse geloofsgemeenschap.

Zomergebedsdienst
Het was al eerder aangekondigd in een voorgaande nieuwsbrief, maar toch nog even een herhaling: op donderdag 16 juli om 19.30 uur komen de vier kerken van ‘Wij Geloven in Rijswijk’ bijeen in de HH. Benedictus en Bernadettekerk aan de Sir Winston Churchilllaan voor de gebedsdienst.
Door de coronabeperkingen kan de kerkdienst slechts door een beperkt aantal mensen bijgewoond worden. Zie https://rkvlietstreek.nl/federatie/oecumenische-zomergebedsdienst-in-rijswijk om de gebedsdienst ook online te kunnen volgen.

Wijziging van twee kerkdiensten in de Oude Kerk
Vorige week moest helaas één van onze gastpredikanten afzeggen voor een kerkdienst in augustus. Het was niet meer mogelijk om de aanpassing in het Kerkblad op te nemen. Daarom wordt in deze nieuwsbrief de actuele informatie over deze kerkdiensten weergegeven.
Zondag 09 augustus in de Oude Kerk wordt de kerkdienst geleid door het kerkteam Oude Kerk. Zondag 16 augustus in de Oude Kerk gaat drs. Joh. van Eijsden (uit Driebruggen) voor in de eredienst.

Vervolg van de nieuwsbrieven
Nu in de beide kerkgebouwen weer kerkdiensten worden gehouden en er minder zware beperkingen gelden in deze corona-crisistijd, zullen ook de nieuwsbrieven minder vaak worden uitgebracht. Deze week ontvangt u allen de nieuwsbrief via het nieuwe Kerkblad. Op dinsdag 21 juli zal de nieuwsbrief worden verspreid via e-mail en via de vrijwilligers die de nieuwsbrieven rondbrengen. Dat zal ook gebeuren op dinsdag 4 augustus. Op dinsdag 28 juli is er géén nieuwsbrief en ook niet op 11 en 18 augustus. En vanaf 25 augustus verschijnt de nieuwsbrief maandelijks als inlegvel in het Kerkblad.

Koster Johan
Een aantal weken geleden heeft Johan, de koster van de Oude Kerk, een heel ellendig fietsongeluk gehad in Den Haag, waarvoor hij korte tijd in het ziekenhuis is opgenomen. Maar het herstelproces is nog niet achter de rug, de komende weken zullen we Johan nog moeten missen bij de kerkdiensten in de Oude Kerk. We wensen Johan van harte beterschap toe!

Huwelijk
We kregen verheugend nieuws: op vrijdag 10 juli is het huwelijk van Thea van Unen en Liad Nadiv voltrokken. We kennen Thea niet alleen als medeleidster in de crèche op zondagmorgen, maar ook als bevlogen vrijwilliger voor de stichting Because We Carry, waarvoor ze heeft gewerkt tussen de vluchtelingen op het Griekse eiland Lesbos en waartoe ze zich volop heeft ingezet voor diaconale steun. We wensen Thea en Liad en hun dochtertjes Zoe-Fay en Isabelle veel geluk en liefde toe!

 

Deze nieuwsbrief is ook te downloaden 200713-PGR-nieuwsbrief 35 dd 14 juli
voor verdere verspreiding.