In memoriam II

In Memoriam Nel Witte

Nel Witte is afgelopen dinsdagavond 15 maart overledenNel Witte op de leeftijd van 84 jaar. Zij is haar leven lang woonachtig geweest in Oud-Rijswijk. Haar hele werkzame leven was zij verpleegster. Ze maakte makkelijk contact met haar patiënten en met iedereen die zij ontmoette. Tijdens Nels afscheidsdienst werd gememoreerd dat zij af en toe dingen recht voor z’n raap zei. Helder en direct, zo kenden mensen haar. Ze hield ook van het goede leven. Zo zorgde ze elke keer voor wat lekkers bij de thee en heeft Nel gesmuld van de chocolaatjes die ze eind januari als groet van de Oude Kerk ontving.
Voor haar was de kerk en het geloof een wezenlijk onderdeel van de samenleving en ze betrok anderen graag bij de kerk. Zo was zij actief in het bezoekwerk en was zij lid van de Oude Kerk Open. Ze liet haar heldere stem graag horen op momenten van inspraak, waarbij ze opkwam voor wie zonder stem bleef. Haar laatste maanden bracht ze door in Sammersbrug. Op donderdag 24 maart is er afscheid van haar genomen in Eikelenburg. Daar klonken de herinneringen van vrienden en familie, afgewisseld met stukken uit de Matthäus Passion.

Bij de uitvaart klonken ook de woorden van psalm 4:
Ik ga slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.
Alleen bij U ben ik geborgen.
Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.

Deze woorden spreken van haar vertrouwen op het Eeuwig Vaderhuis. Zo is zij heengegaan.

Ds. Sifra Baayen

Wij gedenken…  Arie Dirk van der Hout

Arie overleed op 4 maart, rustig en kalm, in het bijzijn van zijn vrouw en dochter. Het ging al een tijd minder goed met hem, steeds moest er weer eenschip stapje terug worden gedaan. Toch kwam het overlijden snel en onverwacht. Hij is 89 jaar geworden.

Zestig jaar lang maakte Arie deel uit van onze kerk. In de Johanneskerk was hij diaken. Hij diende de kerk met passie. Ook aan zijn gezin en in zijn werk -hij had een eigen stukadoorsbedrijf- gaf hij alles en zonder terughoudendheid. Hij was de schipper die nooit zijn schip in de steek zou laten.

Arie en Janny zouden in maart 60 jaar getrouwd geweest zijn. Dat heeft niet meer zo mogen zijn. Maar wat zijn ze gelukkig geweest, eerst samen, met hun dochter, en later met hun schoonzoon en de beide kleinkinderen.

De uitvaart vond plaats in de intieme omarming van alleen het eigen gezin, op 8 maart. Er werden woorden recht uit het hart gesproken. Er brandden kaarsen. Er klonk muziek van Bach. En er klonk het lied:  Op bergen en in dalen, ja overal is God. En zo is het. Wij gaan nooit alleen. In die overtuiging heeft Arie geleefd. Met liefde. Met geloof en hoop. Met passie en compassie voor allen om hem heen.

En hoe krachtig is die liefde. Hoe krachtig werd die ervaren door de familiekring die rondom hem stond bij het laatste afscheid! Dat die krachtige liefde hen voor altijd mag blijven vergezellen.

Wij wensen en bidden Janny, Betty en Paul, en Coen en Suus troost en nabijheid toe van de Eeuwige en van de mensen om hen heen.

Het steentje voor Arie legt gewicht in de schaal in de Nieuwe Kerk.
Maria Opgelder