de Nieuwe Kerk

In 1965-1966 is aan de Steenvoordelaan de Nieuwe Kerk gebouwd.
Het kerkgebouw is ontworpen door L.P. van der Gaag. Het ontwerp was het resultaat van een prijsvraag.
De kerk is op 3 mei 1966 in gebruik genomen door de Gereformeerde Kerk Rijswijk en kreeg toen de naam Licht-der-Wereldkerk. Dit was tijdens een kerkdienst waarin werd gepreekt over “Ik ben het Licht der Wereld” (Joh. 8:13) en “Gij zijt het Licht der Wereld” (Matth. 5:14a).

Architectuur
Architect Leen van der Gaag zei in 1966: “Kerk zijn is een gebeuren”. Dat uit zich in de bewust half open ellipsvormige kerkruimte. De rondtrekkende beweging is echter niet alleen horizontaal en niet alleen binnen waar te nemen, maar ook verticaal en buiten. Aan de zijde van de hoofdingang is prachtig zichtbaar hoe de muur van de kerk boven de glaswand sterk oploopt en zich met een gebogen lijn verheft tot wat men een toren zou kunnen noemen. Daarin hangt de luidklok met de inscriptie: “’t Licht dezer wereld is reddend verschenen”.

galswand Nieuwe Kerk

Glaswand
Een deel van de muur van de kerk wordt gevormd door een bijzondere glaswand ontworpen door Jaap Vegter. Door een gewoon raam zouden we vanuit de kerk de gewone dingen van alle dag zien. De ontwerper koos ervoor om die gewone zaken in een gekleurde glaswand te verwerken. Zo hebben we een heel andere kijk op het dagelijks leven, de dagelijkse zorgen.
Wij zien in de wat donkerder kleuren bijvoorbeeld iemand die krampachtig een autostuur vasthoudt en een vrouw met een kinderwagen en iemand die de was ophangt. Verderop worden de kleuren lichter. De zon verschijnt en wij zien tenslotte de overwinnaars aan de glazen zee uit Openbaring 15.

Wandplastiek en handgrepen
In de hal van de kerk is een wandplastiek te vinden, dat Golgotha uitbeeldt. De driehoeken zijn niet los van elkaar te denken: zij beelden de solidariteit van Jezus met de mensen uit. Al het licht wordt naar het middelste kruis toegetrokken, waardoor Christus’ lijden centraal komt te staan.
In de handgrepen van de kerkdeuren is de naam van de kerk uitgebeeld. De wereldbol en het oog (het licht) zijn gevat in de vorm van een vis. Het vissymbool (Ichthus) werd in de oudste tijd van het Christendom gebruikt als aanduiding van Christus. De vissen in de handgrepen zijn uitgaand, naar buiten toe gericht, de wereld in.
Wandplastiek en handgrepen zijn een ontwerp van Alb. van Dorssen.

Orgel
Oorspronkelijk stond in de kerk een orgel van de firma Flentrop uit 1968. Het had 2 klavieren en een pedaal, 874 pijpen en is in 1969 in gebruik genomen.
In 2004 is het orgel van de voormalige Johanneskerk hiervoor in de plaats gekomen.
Dit is een Leeflangorgel met eveneens twee klavieren en pedaal. Het orgel bevat 1008 pijpen. De cantororganist van de Nieuwe Kerk is Philip Meijer.
Het Flentroporgel wordt nu gebruikt in de kerk van St. Sulpice de Roumagnac (Dordogne – Frankrijk).

Nieuwe Kerk RWK (1)De Nieuwe Kerk nu
De Gereformeerde Kerk en de Hervormde Gemeente in Rijswijk hadden vóór 2004 vier kerkgebouwen. Bij de fusie van de beide kerkgemeenschappen in 2004 zijn de Johanneskerk en de Verzoeningskerk gesloten. Men besloot om samen-op-weg te gaan naar én vanuit twee kerkgebouwen: De Oude Kerk in Oud-Rijswijk en de Nieuwe Kerk aan de Steenvoordelaan. De Licht-der-Wereldkerk werd omgedoopt tot Nieuwe Kerk. Hiervoor werd een geheel nieuw liturgisch centrum ontworpen.

Wat bleef was het gebouw zelf: de kerkzaal, de ontmoetingsruimte, het zalencentrum, de glazen wand.
De huidige opstelling van de stoelen maakt dankbaar gebruik van de ellips-vorm van de kerkzaal. In het midden van de gemeente is het liturgisch centrum. Aan de uiteinden van de open ruimte staan het doopvont en de kansel met daarop de bijbel en ernaast de Paaskaars. Tussen doopvont en kansel staat de Avondmaalstafel waar gaven en brood en wijn samen komen.

De kerk is op zondag 10 oktober 2004 opnieuw ingewijd en toen in gebruik genomen door de Protestantse Gemeente Rijswijk.
Hendrik-Jan Dijkstra, 3 september 2009