Bloemschikking Oude Kerk Pinksteren

Bij het liturgisch bloemschikken.

De symboliek bij Pinksteren zijn vuur en wind.
-De geel rode bloemen verwijzen naar de vlammen van de Heilige Geest.
-De 3 allium bollen vertelt ons over de geest van de Heer die het aardrijk vervult.
-Wie aandachtig kijkt en luistert ervaart de wind in de grassen.
-De takjes klimop vertelt ins over God’s eeuwige trouw.

schikking 23 mei OK