Bevestiging ambtsdragers

Bevestiging

Margreet Aantjes, Nettie Verduijn en Ruud Poortier zijn op 23 januari 2022 bevestigd in het ambt van ouderling door ds. Sifra Baayen (met dank aan Margriet Verduijn).