Agenda Van Binnenuit

Geloven 2.0: Gespreksgroep vanaf 16 jaar
Al drie seizoenen heeft de gespreksgroep “Geloven 2.0” plaatsgehad, en dit jaar gaan we door! Met een aantal jongeren die vorig jaar meededen en hopelijk ook enkele nieuwe gegadigden! Is dit iets voor jou? “Geloven 2.0” is een platform voor jongeren van 16 jaar en ouder, die eens bewust en kritisch over (hun) geloof willen nadenken. Aan de hand van close reading van Bijbelverhalen passeren verschillende thema’s uit het christelijk geloof de revue en onze ideeën en opvattingen houden we scherp tegen het licht. Hoe kijk je aan tegen God, Jezus, de Bijbel, het leven en de wereld? Waar loop je tegenaan, waar heb je vragen bij, wat inspireert je, wat spreekt je aan? Aan het eind van het seizoen is er de mogelijkheid om openbare belijdenis van je geloof te doen, maar alleen als je daaraan toe bent.
Van oktober tot juni komen we maandelijks bij elkaar; geschikte data spreken we onderling af. Lijkt het jou ook wat, of wil je meer weten? Mail dan snel naar: dsmdeleeuw@gmail.com / tel. 0642089096.

Geloven 3.0: Gespreksgroep voor twintigers en dertigers
Uit het eerste seizoen ‘Geloven 2.0’ is de groep
‘Geloven 3.0’ ontstaan en inmiddels verrijkt met nieuwe deelnemers, allen twintigers en dertigers. Ook deze groep gaat met elkaar in gesprek over geloofsthema’s, aan de hand van verschillende Bijbelverhalen. Maandelijks komen we bij elkaar; data spreken we onderling af. Lijkt dit jou wat? Neem dan contact op: dsmdeleeuw@gmail.com / tel. 0642089096.

Groeien in geloof: over geloofsopvoeding
Ook deze gespreksgroep voor ouders van jonge kinderen gaat verder in het nieuwe seizoen. We gaan samen op zoek naar antwoorden op vragen als: wat betekent de komst van onze kinderen in ons leven en m.b.t. ons geloof? Wat hebben we zelf eigenlijk meegekregen en wat betekent dat nu (nog)? Wat wil je doorgeven? Wat vind je belangrijk en waardevol?
Lijkt het jou / jullie ook leuk, of heb je vragen, neem dan even contact op! We komen ongeveer vijf avonden per seizoen bijeen, en besluiten met een picknick mét kids. Data, tijdstip en locatie zullen gezamenlijk bepaald worden. Info en opgave bij Michiel de Leeuw: dsmdeleeuw@gmail.com / tel. 0642089096.

De Verdieping:
voor oudere jongeren en jongere ouderen (±25-50 jr)
Dit najaar gaat wederom ‘De Verdieping’ van start. Deze gespreksgroep biedt de gelegenheid om regelmatig met elkaar de diepte in te gaan. Om van gedachten te wisselen over geloofs- en levensvragen die raken aan onze eigen levenservaringen. Vorig seizoen hebben we het gesprek gevoerd aan de hand van een boek van Anselm Grün; ook komend seizoen zullen we een spraakmakend boek kiezen als uitgangspunt.
We komen één keer per maand bij elkaar op de woensdagavond, van 20.30 – 22.00 uur in de Nieuwe Kerk (data in overleg). Iedereen die aan wil schuiven, binnen deze leeftijdsgroep, is van harte welkom. Het geeft niet als je eens een keer mist. Aanmelding bij: ds. Michiel de Leeuw, email: dsmdeleeuw@gmail.com / tel.: 0642089096