Diaconale dienst

Diaconale dienst 20 maart

We kunnen terugkijken op een mooie diaconale dienst die 20 maart gehouden werd door onze diaconie.

Een dienst waar de hoofdboodschap was:
Geef de liefde door en doe het goede.

De schriftlezingen waren Deuteronomium 30: 11-14 en Romeinen 12 : 1-17.

Hoe mooi was het dan ook om bij de inzamelingen extra aandacht te schenken aan Walk for Homs. Projecten van Pastor Frans van der Lugt in Syrië.
Hij heeft door liefde voor zijn medemens zijn leven met de dood moeten bekopen.
We hebben naar de preek van Leendert Verzijden geluisterd, gebeden en daarbij kaarsjes aangestoken.

We hebben de zegen van Therese van Kampen meegekregen die er helaas voor het laatst was; we zullen haar erg gaan missen. We wensen haar veel geluk toe met meer vrije tijd en de komst van haar eerste kleinkind.

Na de dienst mochten de mensen een beker meenemen naar de koffieruimte om daar iets op een briefje te schrijven, in het teken van de dienst en als antwoord op de vraag die op de beker stond. Hoe gaat het? Wat vind jij? Vertel eens… wat ga je doen?
En er stond een lekker gebakje voor ons klaar. IMG_9861De mensen hebben op hun briefje geschreven wat zij vinden, vonden, dachten, willen, gaan doen …
En er werd afscheid genomen van Therese waar ook veel mensen van buiten onze kerk naar ons toegekomen zijn om haar gedag te zeggen en te bedanken voor haar goede werk, voor mensen die haar nodig hadden waar geen helper is.

We gaan in de toekomst vaker een diaconale dienst houden en hopen dat u er dan ook weer bij bent.

Namens de diaconie,
Lineke Vermeer

Dit zijn de zinnen die mensen op de briefjes hebben geschreven:

Proberen iets voor een ander te betekenen, hoe klein ook.

Wat ga je doen is de vraag?
Proberen de vluchtelingen uit Oekraïne te helpen en natuurlijk ook de mensen die mij om hulp vragen!

Licht, lucht, liefde is de wens.

Liefde verspreiden door echt IEDEREEN lief te hebben en open te staan voor alle soorten mensen

Geweldige dienst.

De diaconie helpt om ons te oefenen in barmhartigheid. Dank voor je goede voorbeeld Therese.

Therese, het ga je goed! Dank voor al je goede werk.

Wat ga ik doen? Doorgaan op dezelfde weg, positief blijven.

Dat ik in vrede en vrijheid mijn kerk mag bezoeken, daar ben ik dankbaar voor.

Positief dat gemeenteleden met elkaar een dienst samenstellen.

Wat ik doe?
o.a. het steunen van een beweging van Iraniërs in en buiten Iran, die (geweldloos) strijden voor een vrij en democratisch Iran, dus een einde maken aan de wrede religieuze terreur van de Ayatollahs.
Naast de finaciële steun ook het vertalen van persberichten en andere artikelen en het bijwonen van activiteiten zoals demonstraties.

Kijken hoe we Oekraïne kunnen ondersteunen in hun gevecht tegen de indringers.

Ik denk aan alle moedige Russen en Wit-Russen die protesteren tegen de situatie in hun eigen land.

Mooie dienst, bedankt voor de voorbereiding Diaconie!

Geestelijke verzorging in verpleeghuis en in over de Bogaard .

Geen idee, ik zou wel wat willen doen als taalmaatje of iets voor de mensen in het AZC.

Het was een mooie en inspirerende dienst. Fijn om dit met beide kerken samen te mogen vieren.
Idee voor de volgende keer om ook de jongeren en kinderen er bij te betrekken, dienst van ons allen.

Ik wens onze voorgangers heel veel kracht in deze turbulente tijd!

Het huis openstellen voor wie onderdak nodig heeft

Ik ga straks mijn man bezoeken die in de Bieslandhof in Delft verblijft en vanavond ga ik 3d kaarten maken voor een bijzonder persoon,
Brechtje de Man

Ik word schuldhulpmaatje