Week van het gebed

In het kader van de week van het gebed voor de eenheid was op zondag 27 januari jl. in de Bonifatiuskerk een gezamenlijke viering van alle Rijswijkse kerken. De voorgangers bij deze woord-en-gebedsviering onder het motto ‘Wij Geloven in Rijswijk’ waren: diaken Pier Tolsma van de Rooms-Katholieke Federatie Vlietstreek, waarvan de Bonifatius- en Benedictus en Bernadettekerk deel uit maken, dominee Michiel de Leeuw van de Protestantse Gemeente Rijswijk (Oude en Nieuwe Kerk), Davo van Peursen van de Volle Evangelie Gemeente (Hofrustkapel), dominee Hans van ’t Hoff van de Nederlands Gereformeerde Kerk (Leeuwendaalkerk) en Freddy Siem van de Life Community Church in de Laan ten Blotinghe. Een gelegenheidsband van de deelnemende kerken en Gerard Legierse, dirigent-organist van de Bonifatiuskerk, hebben muzikale medewerking verleend. Voor de kinderen was er een drukbezochte vertelkring. De collecte was bestemd voor de fietsproject van de Samenlopers.

KD 20190127_110434

De gemeenschappelijke viering bouwt voort op het jubileumjaar 2017 waarin werd herdacht dat het 750 jaar geleden was dat er in Rijswijk voor het eerst schriftelijk sprake was van een parochie. Met deze herdenking wilden de Rijswijkse geloofsgemeenschappen de onderlinge kerkbanden verstevigen door samen te vieren en met elkaar naar buiten te treden. Na afloop van het jubileumjaar is besloten om in het kader ‘Wij Geloven in Rijswijk’ een aantal activiteiten samen voort te zetten. Zoals vorig jaar zullen er weer gezamenlijke Avondgebeden zijn in de Veertigdagentijd.

KD 20190127_101917-4_1