Vesper

Vesper woensdag 25 maart 2020 Nieuwe Kerk

-orde van dienst-

ambtsdrager: Huibert van Eijsden

    zang: Klaas Aantjes

organist: Philip Meijer

voorganger: Maria Opgelder

Orgelspel

Bemoediging en Groet

Zingen: Psalm 107: 1 en 4

Kyriëgebed

Zingen: Lied 263: 1, 2 en 3

Schriftlezing

Korte overdenking

Orgelspel, overgaand in….

Zingen: Lied 653: 1, 4 en 6

Voorbeden en Onze Vader

Slotlied: Lied 653: 7

Zegen met gezongen amen

Orgelspel