Uitgelicht

spot.v1Een kerkrentmeester in het zonnetje gezet.

P7091289 P7091290 P7091291 P7091293 P7091299 P7091300 P7091304 P7091311 P7091312 P7091313 P7091314 P7091316 P7091317 P7091318 P7091319 P7091328 P7091329 P7091331 P7091332 P7091333 P7091334 P7091336 P7091338 P7091339 P7091342 P7091343 P7091344 P7091345 P7091346 P7091347 P7091348 P7091349 P7091351 P7091353 P7091354 P7091355 P7091356 P7091357 P7091358 P7091359 P7091361 P7091362 P7091363 P7091369 P7091370 P7091371 P7091372 P7091373 P7091374 P7091375 P7091376 P7091377 P7091378 P7091380 P7091381 P7091383 P7091384 P7091385 P7091386 P7091387

Tijdens de eredienst op zondag 9 juli 2017 in de Nieuwe Kerk werd aan onze oud-collega
kerkrentmeester Co Huisman het Insigne in Goud met bijbehorende oorkonde uitgereikt door ds.Susan Karreman.
Dit insigne is verleend door de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland als erkenning van de langdurige inzet – bijna 40 jaar – van Co Huisman voor onze Protestantse Kerk in Rijswijk.
Met de opmerking van ds. Susan Karreman dat Co zijn geloof vorm gegeven heeft met handen en voeten sloeg ze de spijker op de kop. Wij hebben in ons College van Kerkrentmeesters Co leren kennen als een pragmatisch iemand die altijd bereid was om de handen uit de mouwen te steken.
Hij was zich ook terdege bewust van het feit dat we het geld beheren dat ons is toevertrouwd door de kerk en dat we daar verstandig en – naar de stellige mening van Co – ook zuinig mee om moeten gaan.
Co is inmiddels afgetreden als kerkrentmeester maar zal zich blijven inzetten voor de voedselbank die hij een bijzonder warm hart toedraagt.
Ons College van Kerkrentmeesters is dankbaar voor de collegiale samenwerking met Co en zijn grote inzet door de jaren heen. Ook zijn kaasblokjes en het incidentele glaasje rode wijn zullen node worden gemist.
Het was mooi om te zien dat Co gehuldigd werd in de aanwezigheid van alle kerkrentmeesters maar voor hem zelf was het misschien nog wel belangrijker dat ook kinderen en kleinkinderen aanwezig waren.
We wensen Co alle goeds als „gewoon” maar ongetwijfeld betrokken gemeentelid en wensen hem God’s zegen.
Namens het College van Kerkrentmeesters
Teun Andeweg, voorzitter