Ontmoeting

De bijeenkomsten zijn in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364,
eenmaal in de twee weken, op dinsdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur.

11 december  Adventviering

Met lezingen, voordrachten, zang, overdenking en PowerPointpresentatie bereiden we ons voor op het komend Kerstfeest. Magda Kwaak zal ons begeleiden op de piano. 

25 december  geen ontmoeting